Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

31 januari 2020

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om studiefinanciering mee te nemen goed geregeld. Wel kan er, zowel in Nederland als in de rest van Europa, meer aandacht worden besteed aan inclusie van achtergestelde groepen.

Prima score voor Nederland

Nederland doet het zeer goed op het gebied van erkenning van leeruitkomsten, alsook wat betreft de mogelijkheden voor studenten om studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland. Daarentegen kan er wel nog verbetering geboekt worden op het gebied van inclusie van minder bevoorrechte studenten. Dit is te lezen in het mobiliteitsscorebord van Eurydice die gaat over mobiliteit in het hoger onderwijs. In het scorebord wordt de voortgang gemeten die Europese landen hebben gemaakt in het bevorderen van leermobiliteit. Met haar score schaart Nederland zich in de Europese middenmoot wat betreft het bevorderen van studentenmobiliteit in het hoger onderwijs.

Meer aandacht nodig voor inclusie

Betere inclusie van minder bevoorrechte groepen is een punt van aandacht in de meeste Europese landen. Wel scoort ongeveer driekwart van de landen, waaronder Nederland, gemiddeld tot zeer goed op het gebied van het leren van vreemde talen en de erkenning van ECTS. Daarnaast is er, met name in de Baltische staten en Turkije, voortgang geboekt op diplomaerkenning.

Context

Het mobiliteitsscorebord van de Europese Commissie komt voort uit de Raadsaanbeveling ‘Youth on the Move’ uit 2011 en is ontwikkeld door Eurydice en Cedefop. Deze Raadsaanbeveling had tot doel om de mobiliteit onder jongeren te stimuleren. Het mobiliteitsscorebord identificeert de obstakels die er nog bestaan op het gebied van mobiliteit en laat zien hoe de Europese landen scoren op zes indicatoren. Het eerste scorebord werd in 2016 gepubliceerd.

Meer informatie: 

Publicatie Eurydice: Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19
Persbericht Eurydice: Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19
Artikel Neth-ER: Hoe scoort Nederland op het mobiliteitsscorebord?
Artikel Neth-ER: Student mobility - it's about "choice, capital and conditions"

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge...

Lees meer

CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in haar position paper....

Lees meer

EUA benadrukt belang van internationalisering in onderwijs

De European University Association (EUA) ziet internationalisering als een belangrijk strategisch middel om globale uitdagingen aan te pakken en onderwijskwaliteit te garanderen. Hiervoor...

Lees meer

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer