Adviesgroep Commissie: "Minstens 120 miljard voor Horizon Europe"

2 juli 2019

Experts op het gebied van industrie vragen om een verhoging van het budget van Horizon Europe: minstens 120 miljard. Dit is nodig als de Europese industrie wereldwijd voorop wil kunnen lopen. Daarnaast bevelen de experts aan om het onderwijs op EU-niveau fundamenteel te hervormen en AI Excellence centres in Europa op te zetten.

Groter budget nodig

Het huidige budget van Horizon Europe is niet voldoende om ervoor te zorgen dat de Europese industrie op wereldvlak het voortouw kan nemen. In A vision for the European industry until 2030’ beschrijven de experts van de Industry 2030 high level industrial roundtable dat het Horizon Europe programma minstens 120 miljard euro moet bedragen. Volgens de experts zijn er meer investeringen nodig om innovatieve bedrijven in Europa te houden en om nieuwe bedrijven een krachtige stimulans te geven.

Aanbevelingen voor industriële transitie

De experts geven in hun rapport aanbevelingen voor het nieuwe Europees industriebeleid voor 2030. De aanbevelingen worden onder de volgende drie hoofddoelen geplaatst:

  1.  Zorg ervoor dat innovaties worden ondersteund en technologieën snel worden geïntroduceerd. Belangrijk hierbij is dat er aandacht is voor het duurzaam ontwikkelen van technologieën en innovaties.
  2. Verzeker een grotere rol voor de Single Market. Dit zal bijdragen aan een eerlijk en multilateraal handelsstelsel waarin gezamenlijk verantwoording wordt genomen voor Europees leiderschap.
  3. Benadruk sociale waarden en inclusie in de industriële transitie, waarbij de voordelen van de industriële transformatie breed onder de Europese samenleving en regio’s verdeeld worden.

Daarnaast raadt de groep aan om de digitale economie te stimuleren, o.a. door meerdere AI excellence centres op te zetten in Europa. Dit zal helpen om wereldwijd talent aan te trekken. De groep stelt ook dat er een interne markt voor cybersecurity opgezet moet worden.

Hervorming van onderwijs

Lidstaten, onderwijsinstellingen en de Europese instellingen zullen samen moeten werken om innovatie en ondernemerschap systematisch te verwerken in onderwijscurricula en trainingen, aldus de experts. Zo moet het onderwijs meer challenge-driven zijn en moeter beter een link met de arbeidsmarkt worden opgenomen in het lespakket. Deze elementen zouden zo vroeg mogelijk in het curriculum geïntegreerd moeten worden. Hierdoor kunnen disciplinaire grenzen worden doorgebroken en ondernemerschap worden gestimuleerd.

Context

In de huidige voorstellen van de Europese Commissie wordt momenteel 94 miljard aan Horizon Europe toegewezen. Het Europees Parlement wil echter dat er minstens 120 miljard voor het programma wordt gereserveerd. Ook Neth-ER en haar leden wijzen in het position paper over Horizon Europe op het feit dat er minimum 120 miljard nodig is voor een effectief kaderprogramma en dat, gezien de ambities, 160 miljard wenselijk is. 

De Commissie heeft de Industry 2030 high level industrial roundtable in 2017 opgericht met als taak om advies uit te brengen over toekomstige EU-beleidsacties op het gebied van industrie. De experts delen in het rapport hun visie voor de Europese industrie in 2030 en geven aanbevelingen over hoe deze visie kan worden waargemaakt. Samen met de recentelijk aangenomen Raadsconclusies over dit onderwerp, vormt dit rapport een belangrijk inputdocument voor het toekomstig industriebeleid van Europa. Het Nederlandse kabinet heeft ook een positie genomen over de Europese Concurrentiekracht.


Meer informatie

Publicatie Commissie: A vision for the European industry until 2030
Position paper Neth-ER: Neth-ER Position Paper on Horizon Europe
Artikel Neth-ER: De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid
Artikel Neth-ER: Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie
Artikel Neth-ER: EP-rapporteurs over Horizon Europe: meer widening en groter budget
Artikel Neth-ER: EP over MFK na 2020: 120 miljard naar Horizon Europe en verdriedubbel budget Erasmus
Artikel Neth-ER: “Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”
Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Centres of Vocational Excellence onderscheiden zich door samenwerking met regio

Centres of Vocational Excellence excelleren door het sluiten van partnerschappen met belanghebbenden uit de regio. Dit is één van de getrokken conclusies uit het Mapping of Centres of Vocational...

Lees meer

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van...

Lees meer

Leden mission assemblies bekend

De Commissie heeft de samenstelling van de mission assemblies bekendgemaakt. De assemblies moeten de boards helpen bij het opstellen van de missies. Van de 126 leden zijn er 7 werkzaam voor een...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer