Meerderheid regeringsleiders voor groter EU-budget met andere prioriteiten

26 februari 2018

Een meerderheid van de Europese regeringsleiders is bereid een hogere bijdrage te leveren aan het meerjarig financieel kader (MFK). Een groter deel van dit budget zou moeten uitgegeven worden aan nieuwe prioriteiten, waaronder ook Erasmus+. Dit volgt uit een informele discussie in de Europese Raad van 23 februari. De Europese leiders kwamen bijeen om te praten over de hoogte en de prioriteiten van het Europese budget na 2020. 

Een groter budget met nieuwe accenten

Veel Europese regerinsleiders zijn bereid om meer bij te dragen aan het Europese budget na 2020. Daarnaast zijn zij het eens over het moderniseren van de Europese begroting en willen zij graag prioriteit geven aan nieuwe beleidsterreinen, zoals migratie, veiligheid, en ook Erasmus+. Desalniettemin benadrukt een meerderheid het voortdurend belang van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, onderzoek & innovatie, en pan-Europese infrastructuur. Dit zijn de uitkomsten van een informeel debat tussen de regeringsleiders tijdens de Europese Raad op 23 februari, waar onder andere gesproken werd over het MFK en de ideeën over mogeljike institutionele hervormingen in de EU na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

Nederlandse positie voor het MFK

De bereidheid om meer bij te dragen staat haaks op het Nederlandse standpunt over het MFK: een kleinere EU betekent volgens het kabinet een kleinere begroting. Het kabinet wil voorkomen dat Nederland meer bij gaat dragen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe MFK moet zich richten op uitdagingen die om gezamenlijk optreden vragen en beleid dat Europese toegevoegde waarde creëert; zoals onderzoek & innovatie, klimaat, migratie en veiligheid. Het kabinet pleit voor een inhoudelijke hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het cohesiebeleid, waarbij deze beleidsterreinen zich meer gaan richten op innovatie. Ten slotte is het kabinet voorstander van het toekennen van structuur- en cohesiefondsen aan minder welvarende lidstaten en het koppelen van cohesiefondsen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen.

Context

De EU-staatshoofden en regeringsleiders kwamen in Brussel bijeen voor een informeel debat over de politieke prioriteiten voor het volgende meerjarig financieel kader. De Brexit zorgt voor een groot gat in de begroting. De lidstaten zijn daardoor genoodzaakt om te bezuinigen, of meer bij te dragen. De Commissie heeft eerder deze maand een mededeling gepubliceerd waarin zij verschillende scenario’s presenteerde in aanloop naar de discussie in de Europese Raad. Begin mei zal zij haar voorstel formeel voor het volgende MFK presenteren.

Tot 8 maart kunnen alle belanghebbenden nog input leveren aan de Commissie voor het nieuwe MFK via verschillende consultaties, onder meer over Erasmus+, KP9 en het cohesiebeleid. 

Meer informatie

Persbericht Europese Raad: Remarks by President Donald Tusk
Publicatie Rijksoverheid: Geannoteerde agenda informele Europese Raad 23 februari 2018
Artikel Neth-ER: Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis
Artikel Neth-ER: EC over MFK: niet bezuinigen op kennis
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie

Het Europees Parlement wil bijna één miljard euro investeren in interregionale innovatieprojecten. Dit stelt het Parlement in haar rapport over Interreg na 2020, dat aangenomen is tijdens de...

Lees meer

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er op de EU-kennisagenda in januari 2019? Vanaf 1 januari 2019 neemt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Oostenrijk. De triloog over de verordening van Horizon...

Lees meer