Meerderheid regeringsleiders voor groter EU-budget met andere prioriteiten

26 februari 2018

Een meerderheid van de Europese regeringsleiders is bereid een hogere bijdrage te leveren aan het meerjarig financieel kader (MFK). Een groter deel van dit budget zou moeten uitgegeven worden aan nieuwe prioriteiten, waaronder ook Erasmus+. Dit volgt uit een informele discussie in de Europese Raad van 23 februari. De Europese leiders kwamen bijeen om te praten over de hoogte en de prioriteiten van het Europese budget na 2020. 

Een groter budget met nieuwe accenten

Veel Europese regerinsleiders zijn bereid om meer bij te dragen aan het Europese budget na 2020. Daarnaast zijn zij het eens over het moderniseren van de Europese begroting en willen zij graag prioriteit geven aan nieuwe beleidsterreinen, zoals migratie, veiligheid, en ook Erasmus+. Desalniettemin benadrukt een meerderheid het voortdurend belang van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, onderzoek & innovatie, en pan-Europese infrastructuur. Dit zijn de uitkomsten van een informeel debat tussen de regeringsleiders tijdens de Europese Raad op 23 februari, waar onder andere gesproken werd over het MFK en de ideeën over mogeljike institutionele hervormingen in de EU na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

Nederlandse positie voor het MFK

De bereidheid om meer bij te dragen staat haaks op het Nederlandse standpunt over het MFK: een kleinere EU betekent volgens het kabinet een kleinere begroting. Het kabinet wil voorkomen dat Nederland meer bij gaat dragen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe MFK moet zich richten op uitdagingen die om gezamenlijk optreden vragen en beleid dat Europese toegevoegde waarde creëert; zoals onderzoek & innovatie, klimaat, migratie en veiligheid. Het kabinet pleit voor een inhoudelijke hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het cohesiebeleid, waarbij deze beleidsterreinen zich meer gaan richten op innovatie. Ten slotte is het kabinet voorstander van het toekennen van structuur- en cohesiefondsen aan minder welvarende lidstaten en het koppelen van cohesiefondsen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen.

Context

De EU-staatshoofden en regeringsleiders kwamen in Brussel bijeen voor een informeel debat over de politieke prioriteiten voor het volgende meerjarig financieel kader. De Brexit zorgt voor een groot gat in de begroting. De lidstaten zijn daardoor genoodzaakt om te bezuinigen, of meer bij te dragen. De Commissie heeft eerder deze maand een mededeling gepubliceerd waarin zij verschillende scenario’s presenteerde in aanloop naar de discussie in de Europese Raad. Begin mei zal zij haar voorstel formeel voor het volgende MFK presenteren.

Tot 8 maart kunnen alle belanghebbenden nog input leveren aan de Commissie voor het nieuwe MFK via verschillende consultaties, onder meer over Erasmus+, KP9 en het cohesiebeleid. 

Meer informatie

Persbericht Europese Raad: Remarks by President Donald Tusk
Publicatie Rijksoverheid: Geannoteerde agenda informele Europese Raad 23 februari 2018
Artikel Neth-ER: Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis
Artikel Neth-ER: EC over MFK: niet bezuinigen op kennis
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks-...

Lees meer

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend

De Finse overheid heeft haar prioriteiten bekend gemaakt voor hun voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De Finnen willen een concurrerentiegerichte en solidaire Europese Unie, waarbinnen...

Lees meer