Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

20 maart 2020

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid dat is gericht op het Oostelijke Partnerschap na 2020. Ook benadrukt het voorstel het belang van versterkte samenwerking op het gebied van innovatie en onderzoek en het gezamenlijk realiseren van duurzame economieën en klimaatbestendigheid.

Samenwerking binnen onderzoek, onderwijs en innovatie

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming, met daarbinnen het Bologna proces (EHEA), als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een onlangs gepubliceerd voorstel met nieuwe doelstellingen voor het EaP na 2020. De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid pleiten daarnaast voor het versterken en het verder ondersteunen van smart specialisation; de overdracht van technologische en innovatieve capaciteiten van de partnerlanden; en participatie in EU programma’s zoals Horizon Europe. In het voorstel wordt ook benoemd dat het EaP een gezamenlijke kennis-en innovatieruimte mogelijk moet maken om banen te creëren en investeerders aan te trekken voor de innovatieve sector. Met het oog op de Green Deal stimuleert de EU oostelijke partnerlanden om hun O&I te richten op het aanpakken van klimaatverandering.

Vijf centrale doelstellingen    

De bovengenoemde aanbevelingen vallen onder drie van de vijf centrale doelstellingen in het nieuwe EaP beleidsvoorstel, namelijk het gezamenlijk toewerken naar milieu- en klimaatbestendigheid; het gezamenlijk toewerken naar een veerkrachtige digitale transformatie; en duurzame en geïntegreerde economieën. De andere twee doelstellingen zijn het gezamenlijk toewerken naar een eerlijke en inclusieve samenlevingen; en het gezamenlijk toewerken naar aansprakelijke instituten, rechtsstaat en wetgeving.

Context

Het nieuwe beleidsvoorstel schetst hoe de EU en de oostelijk partnerlanden moeten gaan samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en de veerkrachtigheid van de oostelijke partnerlanden te versterken. Het Oostelijk Partnerschap werd gelanceerd in 2009 met als doel de economische en politieke integratie met de EU te stimuleren. Onlangs presenteerde de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ook een voorstel voor vernieuwde samenwerking tussen Afrika en Europa. Hierin worden eveneens onderwijs, onderzoek en innovatie als gemeenschappelijke speerpunten benoemd.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Eastern Partnership policy beyond 2020
Persbericht Commissie: Eastern Partnership: Commission proposes new policy objectives for beyond 2020
Artikel Neth-ER: Voorstel voor vernieuwde samenwerking tussen Afrika en EU
Artikel Neth-ER: Intensievere kennissamenwerking oostelijke buurlanden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie wil talent uit derde landen aantrekken met simpelere procedures

De Commissie wil de visa-procedures voor burgers uit derde landen versoepelen, om zo integratie makkelijker te maken en meer talent aan te trekken. Dit wordt gedaan door middel van aanpassingen aan...

Lees meer

Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA actieplannen

De nationale actieplannen voor de ERA schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, zo blijkt uit een evaluatie van de ERAC. Er word nauwelijks aandacht geschonken aan...

Lees meer

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer