Meer nadruk op leeruitkomsten in Europa

22 september 2016

Mede door de invoering van het European Qualifications Framework, is er overal in Europa meer aandacht voor leeruitkomsten als basis voor onderwijsbeleid. Dit concludeert Cedefop in een rapport over de implementatie van de leeruitkomstenbenadering in Europa. Voor een succesvolle implementatie van deze benadering zou een combinatie van bottom-up en top-down strategieën nodig.

Positieve impact EQF

Leeruitkomsten spelen in Europa een steeds belangrijkere rol in onderwijsbeleid op alle niveaus, mede dankzij de invoering van het European Qualification Framework (EQF) en de nationale kwalificatieraamwerken (NQF). Ook de opkomst van nationale strategieën voor leven lang leren hebben bijgedragen aan gunstigere omstandigheden voor dit proces. Echter verschilt de snelheid van ontwikkeling per land en heeft nog geen enkel land haar volledige onderwijs ingericht op basis van leeruitkomsten. Dit blijkt uit het rapport Application of learning outcomes approaches across Europe van Cedefop. In het beroepsonderwijs was de invoering al in 2009 vergevorderd en is deze de afgelopen jaren verder doorgezet. In het hoger onderwijs is de invoering, mede door het Bologna-proces, versterkt.

Bottom-up aanpak belangrijk

Een combinatie van top-down en bottom-up strategieën zijn nodig voor een succesvolle implementatie van beleid gericht op leeruitkomsten, stelt Cedefop. Enkel top-down beleid zou kunnen leiden tot schijnveranderingen of zou zelfs een negatieve impact kunnen hebben op het onderwijs. Het rapport sluit af met de conclusie dat de sterkere rol van leeruitkomsten ertoe heeft geleid dat er meer aandacht is voor effectief lesgeven. Leraren zijn volgens het rapport de sleutel tot verandering.

Context

Het rapport is een vervolg op een ander rapport van Cedefop over leeruitkomsten in het Europees onderwijs uit 2009. Ook dat rapport meldde al dat de leeruitkomstenbenadering een steeds sterkere invloed had op Europees beleid. In het kader van de New Skills Agenda for Europe heeft de Europese Commissie deze zomer een voorstel gedaan voor een herziening van het de EQF-aanbeveling om ervoor te zorgen dat het EQF en de bijbehorende NQF’s continu up-to-date gehouden worden.

Meer informatie:
Publicatie Cedefop: Application of learning outcomes approaches across Europe
Artikel Neth-ER: CEDEFOP publiceert rapporten over beleidsontwikkelingen onderwijs
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Europese Universiteiten kunnen samenwerkingen hoger onderwijsinstellingen verdiepen

Europese Universiteiten kunnen intensievere samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen mogelijk maken door administratieve en juridische belemmeringen weg te nemen. Dat stelt het Joint Research...

Lees meer

Hoge internationale waardering Nederlands mbo niet in lijn met nationale reputatie

De goede internationale reputatie van het Nederlands beroepsonderwijs komt niet overeen met de Nederlandse waardering van het mbo. Dat concludeert Cedefop in een rapport waarin het beeld dat...

Lees meer