Meer coherentie en synergie in cohesiebeleid na 2020

17 mei 2017

Beleidscoherentie en vereenvoudiging zijn sleutelbegrippen voor het toekomstig Europees cohesiebeleid, aldus de gezamenlijke positie van Nederlandse overheden. Coherentie kan worden bewerkstelligd door meer focus op een kleiner aantal doelstellingen en door meer synergie tussen de EU-financieringsinstrumenten. Door het verminderen van de administratieve lasten kunnen de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) efficiënter en effectiever worden.  

Beleidscoherentie

De Nederlandse overheden willen graag meer coherentie in het toekomstig cohesiebeleid. Dit kan door prioriteiten te kiezen die beter aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken en door meer synergie tussen de verschillende ESIF en andere financieringsinstrumenten zoals het Negende kaderprogramma en het European fund for Strategic Investments (EFSI). Dit is te lezen in de Joint position of the national, regional and local governments of the Netherlands on reform of the ESI funds: Coherence and simplification post 2020. Prioriteiten die volgens de overheden meer focus verdienen, zijn innovatie en een verbreding van de regionale innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3). Ook moeten de mogelijkheden voor samenwerking tussen regio’s in twee of meerdere landen worden uitgebreid, ongeacht of deze regio’s aan elkaar grenzen. Dit biedt regio’s de kans om de beste samenwerkingspartners binnen de EU te vinden. Het doel van coherentie, internationale samenwerking en prioriteitenstelling is om zoveel mogelijk Europese toegevoegde waarde te genereren.

Verlichting van administratieve lasten

Om de ESIF effectiever en efficiënter te maken moeten de fondsen vereenvoudigd worden en moeten de administratieve lasten en controlekosten omlaag. Een nieuw programma moet streven naar een betere balans tussen preventie en controle. Dat kan door verschillende risicoprofielen in verantwoording  te onderscheiden, het financiële reglement voor de EU begroting te herzien en door meer te concentreren op relevantie en proportionaliteit.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

In 2018 publiceert de Europese Commissie haar voorstellen voor de ESIF na 2020. De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden hebben in het paper hun wensen over de hervormingen voor de nieuwe programmaperiode van de ESIF op papier gezet. Het paper is opgesteld door de rijksoverheid, IPO, VNG, UvW, G4 en G32 en zal op 24 mei aan Europees commissaris Creţu worden aangeboden in Brussel. Nederland is één van de eerste landen die met een gemeenschappelijk standpunt over het toekomstige Cohesiebeleid komt.

Meer informatie:

Persbericht Europa decentraal: Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

Publicatie: Joint position of the national, regional and local governments of the Netherlands on reform of the ESI funds: Coherence and simplification post 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

Cohesiebeleid na 2020: meer vereenvoudiging en synergieën

Er moeten duidelijke, coherente en eenvoudige indicatoren komen waarop de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) beoordeeld en vormgegeven kunnen worden, aldus de Raad. De Commissie moet...

Lees meer

EAEA: toegankelijkheid ESF voor volwassenenonderwijs moet beter

Het Europese Sociale Fonds (ESF) moet toegankelijker worden voor het volwassenenonderwijs. Dit volgt uit een statement van de European Association for the Education of Adults (EAEA). Zo is de...

Lees meer

Meer onderzoek en innovatie nodig in toekomstig MFK

De EU moet meer investeren in onderzoek en innovatie. Dit staat in een rapport over de toekomst van het meerjarig financieel kader (MFK), uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. Het...

Lees meer

Onderwijs en onderzoek geringe rol in Commissie Werkprogramma 2018

Onderwijs en onderzoek komen niet expliciet aan bod in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018. Wel komt naar voren dat de Commissie van plan is het Meerjarig Financieel Kader post...

Lees meer