Meer coherentie en synergie in cohesiebeleid na 2020

17 mei 2017

Beleidscoherentie en vereenvoudiging zijn sleutelbegrippen voor het toekomstig Europees cohesiebeleid, aldus de gezamenlijke positie van Nederlandse overheden. Coherentie kan worden bewerkstelligd door meer focus op een kleiner aantal doelstellingen en door meer synergie tussen de EU-financieringsinstrumenten. Door het verminderen van de administratieve lasten kunnen de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) efficiënter en effectiever worden.  

Beleidscoherentie

De Nederlandse overheden willen graag meer coherentie in het toekomstig cohesiebeleid. Dit kan door prioriteiten te kiezen die beter aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken en door meer synergie tussen de verschillende ESIF en andere financieringsinstrumenten zoals het Negende kaderprogramma en het European fund for Strategic Investments (EFSI). Dit is te lezen in de Joint position of the national, regional and local governments of the Netherlands on reform of the ESI funds: Coherence and simplification post 2020. Prioriteiten die volgens de overheden meer focus verdienen, zijn innovatie en een verbreding van de regionale innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3). Ook moeten de mogelijkheden voor samenwerking tussen regio’s in twee of meerdere landen worden uitgebreid, ongeacht of deze regio’s aan elkaar grenzen. Dit biedt regio’s de kans om de beste samenwerkingspartners binnen de EU te vinden. Het doel van coherentie, internationale samenwerking en prioriteitenstelling is om zoveel mogelijk Europese toegevoegde waarde te genereren.

Verlichting van administratieve lasten

Om de ESIF effectiever en efficiënter te maken moeten de fondsen vereenvoudigd worden en moeten de administratieve lasten en controlekosten omlaag. Een nieuw programma moet streven naar een betere balans tussen preventie en controle. Dat kan door verschillende risicoprofielen in verantwoording  te onderscheiden, het financiële reglement voor de EU begroting te herzien en door meer te concentreren op relevantie en proportionaliteit.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

In 2018 publiceert de Europese Commissie haar voorstellen voor de ESIF na 2020. De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden hebben in het paper hun wensen over de hervormingen voor de nieuwe programmaperiode van de ESIF op papier gezet. Het paper is opgesteld door de rijksoverheid, IPO, VNG, UvW, G4 en G32 en zal op 24 mei aan Europees commissaris Creţu worden aangeboden in Brussel. Nederland is één van de eerste landen die met een gemeenschappelijk standpunt over het toekomstige Cohesiebeleid komt.

Meer informatie:

Persbericht Europa decentraal: Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

Publicatie: Joint position of the national, regional and local governments of the Netherlands on reform of the ESI funds: Coherence and simplification post 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP: cohesiebudget voor alle regio’s

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig...

Lees meer

Gezocht: hoger onderwijsinstellingen betrokken bij Smart Specialisation Strategies

Het Higher Education for Smart Specialisation (HESS) project is op zoek naar voorbeelden van hoger onderwijsinstellingen die actief betrokken zijn bij Smart Specialisation Strategies (S3)....

Lees meer

Raad benadrukt belang simplificatie van cohesiebeleid na 2020

Lidstaten moeten meer verantwoordelijkheden krijgen in het toekomstig cohesiebeleid en simplificatie moet centraal staan. Dit benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies over het...

Lees meer

ESF kan ondersteunen bij behalen doelstellingen New Skills Agenda

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan bijdragen aan het behalen van de doelenstellingen van de New Skills Agenda. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Tussen de New Skills...

Lees meer