Meer coördinatie nodig in onderzoek naar energie

5 december 2016

De European University Association heeft een Roadmap gepubliceerd om de coördinatie van de activiteiten van universiteiten op het gebied van energie en klimaat te bevorderen. De Roadmap roept onder andere op om bestaande onderzoeksinfrastructuren in kaart te brengen en richtlijnen aan te brengen voor multidisciplinair onderzoek.

Meer coördinatie

Om de coördinatie van onderzoek op het gebied van energie en klimaat tussen universiteiten te bevorderen, heeft de European University Association (EUA) een Roadmap for European Universities in Energy ontwikkeld. Deze Roadmap moet leiden tot een platform waarin universiteiten kennis met elkaar kunnen uitwisselen. De Roadmap benoemt enkele concrete acties die in de komende zes jaar moeten worden geïmplementeerd op het gebied van onderwijs en onderzoek, samenwerking en het interactie met de maatschappij. 

Open Access en multidisciplinair onderzoek

Eén van de acties waartoe de Roadmap oproept is het in kaart brengen van bestaande onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren en het onderling coördineren van bestaande universiteitsnetwerken. Het aanmoedigen van Open Access kan bijdragen aan het realiseren van een betere kennisuitwisseling tussen instellingen. Een andere belangrijke oproep van de Roadmap is om richtlijnen aan te brengen voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Niet alleen technische- en levenswetenschappen zijn belangrijk; ook de sociale en geesteswetenschappen dragen bij aan het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Een derde actie is het stimuleren van samenwerking met andere sectoren, zoals het bedrijfsleven of de publieke sector.

Achtergrond

De Roadmap werd gepresenteerd tijdens de Strategic Energy Technology Plan conference in Bratislava. De EUA heeft de Roadmap ontwikkeld met medewerking van het Platform van Universiteiten actief in onderzoek en onderwijs naar energie en KU Leuven, die de universiteit in de KIC InnoEnergy vertegenwoordigt. Naast deze algemene Roadmap, zal de EUA in de toekomst ook thematische Roadmaps ontwikkelen voor de verschillende prioriteitsgebieden van het Strategic Energy Innovation Plan (SET-Plan). Het SET-Plan is een plan van de Commissie om de ontwikkeling en toepassing van koolstofarme technologieën te bevorderen. De publicatie van de Roadmap volgde kort na de bekendmaking door de Commissie van een nieuw pakket maatregelen om schone energie te bevorderen.

Meer informatie
Persbericht European University Association: Roadmap aims to mobilise European universities in energy
Publicatie European University Association: Roadmap for European Universities in Energy
Artikel Neth-ER: Twee miljard H2020 voor schone energie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’

Het is onacceptabel dat partnerschappen met een grote nadruk op de sociale- en geesteswetenschappen niet terugkomen in Horizon Europe, vinden de European Alliance for Social Sciences and Humanities...

Lees meer

Plan S uitgesteld tot 2021

Plan S zal gelden vanaf 1 januari 2021 in plaats van 2020. Dat maakte cOAlition S bekend in haar gewijzigde richtlijnen voor de implementatie van Plan S. De aanpassingen volgen op een brede...

Lees meer