Meer aandacht voor gendergelijkheid in Europese onderzoeksorganisaties

7 februari 2017

Onderzoeksorganisaties moeten meer aandacht besteden aan gendergelijkheid, aldus Science Europe. Dit zou volgens hun praktische gids onder meer moeten gebeuren door het wegnemen van onbewuste vooroordelen, het meten van gendergelijkheid en door rekening te houden met de factor gender bij het toekennen van beurzen.

Bevordering gendergelijkheid in Europa

Een hogere focus op gendergelijkheid binnen Europese onderzoeksorganisaties is nodig. Dat stelt Science Europe in een praktische gids met richtlijnen over het bevorderen van gendergelijkheid. De gids focust zich op het voorkomen van vooroordelen binnen organisaties, het in kaart brengen van gendergelijkheid, het opstellen van meetbare indicatoren en het verbeteren van het beleid rondom de toekenning van beurzen op zowel het nationale niveau als binnen de organisaties zelf.   

Onbewuste vooroordelen

In de gids van Science Europe wordt ten eerste uitgelegd in hoeverre onbewuste vooroordelen een rol spelen in het onderzoeksveld. Daarnaast worden maatregelen aanbevolen die dit moeten voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het trainen van werknemers, het bespreken van gendergelijkheid en vooroordelen binnen de organisatie en het analyseren en meten van de verschillen in succes tussen mannelijke en vrouwelijke onderzoekers.

Meten van Gendergelijkheid

In  de praktische gids worden aanbevelingen gedaan hoe organisaties gendergelijkheid in kaart kunnen brengen. Zo zouden ze expliciete doelen moeten formuleren om meer gendergelijkheid te creëren en data over gendergelijkheid moeten verzamelen en publiceren, zodat ontwikkelingen kunnen worden bijgehouden.

Beursbeleid

De gids gaat ten slotte in op het beleid van verschillende landen en organisaties met betrekking tot het toekennen van onderzoeksbeurzen. Dit is van belang omdat dit beleid bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de flexibiliteit en ondersteuning van vrouwelijke onderzoekers tijdens bijzondere perioden, zoals rond de geboorte en opvoeding van hun kinderen. Enkele bevindingen zijn dat de duur van zowel moederschaps- als- vaderschapsverlof verschilt per land en dat het per organisatie verschilt of er zonder kosten verlenging voor extra ouderschapsverlof kan worden opgenomen. Een ander voorbeeld is dat de ene onderzoeksorganisatie vaker dan de andere een beurs aanbiedt om vrouwelijke onderzoekers aan te trekken.

Rapport ondervertegenwoordiging vrouwen onderzoekssector

De Europese Commissie heeft in een rapport van 2015 al aangegeven dat er sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen op senior niveau in zowel de publieke als de private onderzoekssector in alle EU lidstaten. De richtlijnen van Science Europe moeten bijdragen aan een beleid dat deze ondervertegenwoordiging aanpakt.

Meer informatie
Persbericht Science Europe: Research Organisations Committed to Improving Gender Equality
Publicatie Science Europe: Practical Guide to Improving Gender Equality in Research Organisations
Publicatie Europese Commissie: She Figures 2015
Artikel Neth-ER: Hoe komen er meer vrouwen in de onderzoekswereld?
Artikel Neth-ER: Hoe krijgt Europa meer vrouwen in de wetenschap?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad verleent het VK uitstel van Brexit

De EU-27 regeringsleiders zijn overeengekomen dat de datum waarop het VK de EU verlaat mag worden uitgesteld. Zo staat vastgesteld in de conclusies van de Europese Raad. Uitstel voor Brexit is...

Lees meer

Neemt u deel aan de EIC-adviesraad?

De Europese Commissie zoekt deskundigen voor de EIC-adviesraad. Deze raad zal de Commissie gaan assisteren bij de huidige European Innovation Council-pilot en het vormgeven van de EIC in Horizon...

Lees meer

Wint u de eerste Horizon Impact Award?

De inschrijvingen voor de eerste Horizon Impact Award zijn geopend: een nieuw initiatief van de Commissie om de positieve impact van onderzoeksresultaten aan te tonen. De wedstrijd is bedoeld voor...

Lees meer

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer