Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking

26 januari 2018

EU-lidstaten wordt aangeraden genderkwesties op te nemen in de internationale samenwerking op het gebied van wetenschap. Dit komt naar voren in een advies van het Strategic Forum for International Science and Technology (SFIC). Ook de Europese Commissie wordt door het SFIC aangeraden meer aandacht te besteden aan genderkwesties in het volgende kaderprogramma (KP9).

Aandacht voor genderkwesties in internationale samenwerking wetenschap

EU-lidstaten en geassocieerde landen worden aanbevolen extra maatregelen te nemen om genderkwesties beter te integreren in internationale samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Dit komt naar voren in het advies ERAC SFIC and ERAC SWG GRI opinion on developing joint guidelines on a gender perspective for international cooperation in Science, Technology and Innovation van het EU’s Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC). De genderkwesties kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in bilaterale en multilaterale overeenkomsten, maar zijn ook van belang op operationeel niveau, zoals in werkprogramma’s. Bovendien worden de lidstaten aangeraden te werken aan gezamenlijke richtlijnen om genderkwesties onder de aandacht te brengen.

Aanbeveling aan de Europese Commissie

De Europese Commissie wordt door het SFIC aangeraden genderkwesties mee te nemen in komende internationale samenwerkingsinitiatieven op het gebied van onderzoek en in het komende kaderprogramma (KP9). Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van gendergelijkheid, als het aanmoedigen van onderzoek naar gendergerelateerde onderwerpen. Genderaspecten moeten tevens worden meegenomen in de evaluatie van de calls.

Context

Het SFIC is een adviesgroep voor de Europese Raad en de Europese Commissie. Het SFIC laat weten dat genderkwesties maar nauwelijks worden opgenomen in bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor internationale onderzoekssamenwerking. Zij stelt daarom dat er meer actie moet worden ondernomen om de toegevoegde waarde van het opnemen van genderkwesties in internationale onderzoekssamenwerking kenbaar te maken. Met haar aanbevelingen hoopt zij hieraan bij te dragen.

Het advies is een reactie op de raadsaanbevelingen van 1 december 2015 over het bevorderen van gendergelijkheid in de European Research Area. In de aanbeveling wordt gesteld dat gendergelijkheid in de wetenschap bijdraagt aan diversiteit, excellentie en het laten inspelen van onderzoek op maatschappelijke uitdagingen.

Er komt steeds meer aandacht voor genderongelijkheid in de academische wereld, zo publiceerde LERU recentelijk een paper met aanbevelingen aan universiteiten om deze ongelijkheid tegen te gaan.

Meer informatie:

Publicatie SFIC: ERAC SFIC and ERAC SWG GRI opinion on developing joint guidelines on a gender perspective for international cooperation in Science, Technology and Innovation
Artikel Neth-ER: LERU: concrete maatregelen nodig tegen genderongelijkheid in academische wereld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer

Deadline voor missies uitgesteld tot 16 juni

De deadline voor kandidaten om zich te melden voor de mission boards is uitgesteld tot zondag 16 juni 12:00. Nieuwe deadline is 16 juni De Europese Commissie heeft de deadline voor experts om zich...

Lees meer

Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi,...

Lees meer

‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’

Het is onacceptabel dat partnerschappen met een grote nadruk op de sociale- en geesteswetenschappen niet terugkomen in Horizon Europe, vinden de European Alliance for Social Sciences and Humanities...

Lees meer