Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking

26 januari 2018

EU-lidstaten wordt aangeraden genderkwesties op te nemen in de internationale samenwerking op het gebied van wetenschap. Dit komt naar voren in een advies van het Strategic Forum for International Science and Technology (SFIC). Ook de Europese Commissie wordt door het SFIC aangeraden meer aandacht te besteden aan genderkwesties in het volgende kaderprogramma (KP9).

Aandacht voor genderkwesties in internationale samenwerking wetenschap

EU-lidstaten en geassocieerde landen worden aanbevolen extra maatregelen te nemen om genderkwesties beter te integreren in internationale samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Dit komt naar voren in het advies ERAC SFIC and ERAC SWG GRI opinion on developing joint guidelines on a gender perspective for international cooperation in Science, Technology and Innovation van het EU’s Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC). De genderkwesties kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in bilaterale en multilaterale overeenkomsten, maar zijn ook van belang op operationeel niveau, zoals in werkprogramma’s. Bovendien worden de lidstaten aangeraden te werken aan gezamenlijke richtlijnen om genderkwesties onder de aandacht te brengen.

Aanbeveling aan de Europese Commissie

De Europese Commissie wordt door het SFIC aangeraden genderkwesties mee te nemen in komende internationale samenwerkingsinitiatieven op het gebied van onderzoek en in het komende kaderprogramma (KP9). Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van gendergelijkheid, als het aanmoedigen van onderzoek naar gendergerelateerde onderwerpen. Genderaspecten moeten tevens worden meegenomen in de evaluatie van de calls.

Context

Het SFIC is een adviesgroep voor de Europese Raad en de Europese Commissie. Het SFIC laat weten dat genderkwesties maar nauwelijks worden opgenomen in bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor internationale onderzoekssamenwerking. Zij stelt daarom dat er meer actie moet worden ondernomen om de toegevoegde waarde van het opnemen van genderkwesties in internationale onderzoekssamenwerking kenbaar te maken. Met haar aanbevelingen hoopt zij hieraan bij te dragen.

Het advies is een reactie op de raadsaanbevelingen van 1 december 2015 over het bevorderen van gendergelijkheid in de European Research Area. In de aanbeveling wordt gesteld dat gendergelijkheid in de wetenschap bijdraagt aan diversiteit, excellentie en het laten inspelen van onderzoek op maatschappelijke uitdagingen.

Er komt steeds meer aandacht voor genderongelijkheid in de academische wereld, zo publiceerde LERU recentelijk een paper met aanbevelingen aan universiteiten om deze ongelijkheid tegen te gaan.

Meer informatie:

Publicatie SFIC: ERAC SFIC and ERAC SWG GRI opinion on developing joint guidelines on a gender perspective for international cooperation in Science, Technology and Innovation
Artikel Neth-ER: LERU: concrete maatregelen nodig tegen genderongelijkheid in academische wereld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Consultatie strategisch plan Horizon Europe uitgesteld

De consultatie voor het strategisch plan van Horizon Europe is uitgesteld. De deadline voor de consultatie was vastgesteld op 8 september, maar is nu uitgesteld tot 4 oktober. De consultatie horend...

Lees meer

Nieuwe consultatie partnerschappen Horizon Europe

De Commissie heeft twaalf consultaties geopend voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen. De open consultatie volgt op een eerste ronde in juli. Reageren kan tot 6 november....

Lees meer

Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn in de nieuwe Commissie van Von der Leyen samengevoegd tot één portfolio. De Bulgaarse Mariya Gabriel zal als commissaris voor Innovation and Youth leidinggeven...

Lees meer

Deadline consultatie implementatie Horizon Europe uitgesteld

De Commissie heeft de deadline voor de consultatie over de implementatie van Horizon Europe uitgesteld tot 4 oktober. Nieuwe deadline 4 oktober De Europese Commissie heeft de deadline voor de...

Lees meer