Mbo-afgestudeerden missen kansen door te kiezen voor werk

24 oktober 2018

Mbo-afgestudeerden kiezen eerder voor korte termijn kansen op de arbeidsmarkt dan voor een vervolgopleiding. Hiermee offeren zij mogelijke kansen op de lange termijn op, blijkt uit een publicatie van Cedefop. Het beroepsonderwijs zou hier volgens Cedefop meer op kunnen anticiperen. Uit een tweede rapport blijkt dat het aantal mensen dat een mbo-opleiding volgt in zowel Nederland als veel andere Europese landen ongeveer gelijk is gebleven tussen 1995 en 2015.  

Mbo-afgestudeerden missen kansen lange termijn

Beroepsopleidingen worden beschouwd als een opstap naar de arbeidsmarkt in plaats van naar een vervolgopleiding. Mensen met een mbo-diploma offeren mogelijk kansen op de lange termijn op doordat zij eerder geneigd zijn te kiezen voor de voordelen van werk op de korte termijn. Dat stelt Cedefop in het rapport ‘Education and labour market outcomes for graduates from different types of VET system in Europe’, waarin wordt onderzocht hoe de keuze voor een beroepsopleiding toekomstige kansen voor werk en opleiding beïnvloeden. Cedefop heeft het beroepsonderwijs in de lidstaten vergeleken op basis van de institutionele structuur en de balans tussen leren en praktijk. Wanneer de nadruk meer op praktijkervaring ligt is het beroepsonderwijs vooral een route naar de arbeidsmarkt, terwijl de keus voor vervolgonderwijs kansen later in het leven kan verbeteren. Het beroepsonderwijs kan hier volgens Cedefop op inspelen door te voorzien in sterke basisvaardigheden en door de transitie naar een vervolgopleiding beter te faciliteren.  

Stabiel aantal mbo-studenten tussen 1995 en 2015

Het aantal mensen dat een mbo-opleiding volgt in zowel Nederland als veel andere Europese landen is ongeveer gelijk gebleven tussen 1995 en 2015. Dat blijkt uit een tweede rapport, ‘Changing patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET) 1995-2015’, van Cedefop. Fluctuaties in het aantal mbo-studenten over de periode 1995-2015 zijn met name te wijten aan de afname van het aantal jongeren en nieuwe classificaties en registreermethoden op nationaal niveau. Wanneer men deze factoren corrigeert, blijkt het aantal mbo-studenten stabiel te zijn.

Context

Deze twee rapporten van Cedefop zijn het vierde en vijfde volume in een reeks van in totaal zes rapporten, die deel uitmaken van het project The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe’. Hiermee wil Cedefop inzicht bieden in de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in de periode 1995-2015 en uitdagingen en kansen identificeren voor de toekomst. Het project loopt drie jaar en zal in november 2018 worden afgerond.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: ‘Education and labour market outcomes for graduates from different types of VET system in Europe
Publicatie Cedefop: ‘Changing patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET) 1995-2015
Publicatieoverzicht Cedefop: The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe
Artikel Neth-ER: Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa
Artikel Neth-ER: Is het beroepsonderwijs klaar voor de toekomst?
Artikel Neth-ER: Meer inzet nodig voor volgen mbo-afgestudeerden

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

Hoge internationale waardering Nederlands mbo niet in lijn met nationale reputatie

De goede internationale reputatie van het Nederlands beroepsonderwijs komt niet overeen met de Nederlandse waardering van het mbo. Dat concludeert Cedefop in een rapport waarin het beeld dat...

Lees meer

Excellentie en sociale inclusie centraal in het beroepsonderwijs van de toekomst

In het beroepsonderwijs van de toekomst moeten excellentie en sociale inclusie centraal staan. Dit blijkt uit de opinie van het Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) over de toekomst van...

Lees meer

Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs

Lidstaten hebben veelbelovende stappen gezet met betrekking tot de vijf kernthema’s van de Riga Conclusies. Cedefop heeft de vooruitgang op deze thema’s in kaart gebracht. Met name het stimuleren...

Lees meer