Mbo-afgestudeerden missen kansen door te kiezen voor werk

24 oktober 2018

Mbo-afgestudeerden kiezen eerder voor korte termijn kansen op de arbeidsmarkt dan voor een vervolgopleiding. Hiermee offeren zij mogelijke kansen op de lange termijn op, blijkt uit een publicatie van Cedefop. Het beroepsonderwijs zou hier volgens Cedefop meer op kunnen anticiperen. Uit een tweede rapport blijkt dat het aantal mensen dat een mbo-opleiding volgt in zowel Nederland als veel andere Europese landen ongeveer gelijk is gebleven tussen 1995 en 2015.  

Mbo-afgestudeerden missen kansen lange termijn

Beroepsopleidingen worden beschouwd als een opstap naar de arbeidsmarkt in plaats van naar een vervolgopleiding. Mensen met een mbo-diploma offeren mogelijk kansen op de lange termijn op doordat zij eerder geneigd zijn te kiezen voor de voordelen van werk op de korte termijn. Dat stelt Cedefop in het rapport ‘Education and labour market outcomes for graduates from different types of VET system in Europe’, waarin wordt onderzocht hoe de keuze voor een beroepsopleiding toekomstige kansen voor werk en opleiding beïnvloeden. Cedefop heeft het beroepsonderwijs in de lidstaten vergeleken op basis van de institutionele structuur en de balans tussen leren en praktijk. Wanneer de nadruk meer op praktijkervaring ligt is het beroepsonderwijs vooral een route naar de arbeidsmarkt, terwijl de keus voor vervolgonderwijs kansen later in het leven kan verbeteren. Het beroepsonderwijs kan hier volgens Cedefop op inspelen door te voorzien in sterke basisvaardigheden en door de transitie naar een vervolgopleiding beter te faciliteren.  

Stabiel aantal mbo-studenten tussen 1995 en 2015

Het aantal mensen dat een mbo-opleiding volgt in zowel Nederland als veel andere Europese landen is ongeveer gelijk gebleven tussen 1995 en 2015. Dat blijkt uit een tweede rapport, ‘Changing patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET) 1995-2015’, van Cedefop. Fluctuaties in het aantal mbo-studenten over de periode 1995-2015 zijn met name te wijten aan de afname van het aantal jongeren en nieuwe classificaties en registreermethoden op nationaal niveau. Wanneer men deze factoren corrigeert, blijkt het aantal mbo-studenten stabiel te zijn.

Context

Deze twee rapporten van Cedefop zijn het vierde en vijfde volume in een reeks van in totaal zes rapporten, die deel uitmaken van het project The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe’. Hiermee wil Cedefop inzicht bieden in de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in de periode 1995-2015 en uitdagingen en kansen identificeren voor de toekomst. Het project loopt drie jaar en zal in november 2018 worden afgerond.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: ‘Education and labour market outcomes for graduates from different types of VET system in Europe
Publicatie Cedefop: ‘Changing patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET) 1995-2015
Publicatieoverzicht Cedefop: The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe
Artikel Neth-ER: Cedefop: aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt uitdaging voor Europa
Artikel Neth-ER: Is het beroepsonderwijs klaar voor de toekomst?
Artikel Neth-ER: Meer inzet nodig voor volgen mbo-afgestudeerden

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Het ESF Learning and Skills network heeft...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer