Maltees Voorzitterschap boekt PRIMA resultaat

2 augustus 2017

Het kleinste land in de Europese Unie heeft zijn eerste voorzitterschap afgerond. De eerste helft van 2017 was politiek gezien een uitdagend half jaar, met het activeren van artikel 50 door de Britse regering en het lanceren van een reflectieperiode over de toekomst van Europa door de Europese Commissie. Daarnaast waren er verkiezingen in Nederland, Frankrijk en in Malta zelf. Welke vooruitgang heeft het Maltese Voorzitterschap geboekt in dossiers op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie? Neth-ER zet het voor u op een rij.

Investeren in jongeren

Inclusief onderwijs was één van de prioritaire thema’s voor het Maltese Voorzitterschap. Het belang van jeugdwerk en het Europees solidariteitskorps voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren werd dan ook onderstreept door de Onderwijsraad. De onderwijsministers riepen daarbij op om de financiering van Erasmus+ en andere EU-financieringsprogramma’s te gebruiken om burgerschapsvaardigheden te ontwikkelen.

Vaardigheden

Waar het gaat om het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van vaardigheden heeft de Raad een voortgangsrapport aangenomen over de herziening van het Europass-kader. In dit dossier kon geen overeenstemming worden bereikt, met name door de zorgen van een aantal lidstaten over de vergrote reikwijdte van het nieuwe voorstel. Wel is er volgens het Voorzitterschap een solide basis voor een mandaat voor de onderhandelingen met het Europees Parlement gelegd en zou het Estse Voorzitterschap de onderhandelingen kunnen afronden. Over de herziening van het European Qualifications Framework werden Raadsaanbevelingen aangenomen. Deze aanbevelingen hebben tot doel om kwalificaties beter vergelijkbaar te maken en met name om formeel en niet-formeel leren beter te koppelen en de validatie van leerresultaten beter te ondersteunen.

PRIMA

Eén van de andere grote prioriteiten van het Maltese Voorzitterschap was het versterken van de samenwerking met ‘buurlanden’ in mediterraans gebied. In de ‘Valletta Declaration on Strengthening Euro-Mediterranean Cooperation through Research and Innovation’ bevestigden de betrokken ministers de sleutelrol die onderzoek en innovatie spelen bij het begrijpen van de oorzaken van migratie, integratie, brain drain en regionale stabiliteit. Samenwerking op het terrein van onderzoek en innovatie is volgens de ministers hard nodig om het volledig economisch groeipotentieel en duurzame ontwikkeling in het Middelandse Zeegebied te realiseren. Zij hebben daarom in Raadsconclusies opgeroepen tot een voortvarende implementatie van het Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) programma om de impact ervan te maximaliseren binnen de looptijd van Horizon 2020 en daarna.

Nieuw innovatief industriebeleid

Voor wat betreft het intra-Europese onderzoeks- en innovatiebeleid heeft de Raad voor Concurrentievermogen de Europese Commissie opgeroepen om te komen met een een strategie voor industriebeleid, die rekening houdt met de belangrijke rol van industrie en digitalisering voor innovatie, economische groei en werkgelegenheid. Ook moet de ontwikkeling van vaardigheden volgens de onderzoeksministers pas houden met de technologische ontwikkelingen De Strategie moet tijdens de Europese Raad in het voorjaar van 2018 worden gepresenteerd.

Ruimtevaart

In de Raadsconclusies over de Europese ruimtevaartstrategie wordt het belang van onderzoek en innovatie onderstreept voor de wereldwijde concurrentiepositie van de Europese ruimtevaartsector. Daar waar het gaat om de economische impact van het onderzoek- en innovatiebeleid heeft de Raad gesproken over maatregelen die deze impact kunnen vergroten zoals  Open Access, het inpassen van innovatie op andere beleidsterreinen en een diversificatie van financiële instrumenten. De Nederlandse en Duitse delegaties hebben daarbij de EU-lidstaten en de Europese Commissie opgeroepen om een snelle implementatie van de European Open Science Cloud te steunen.

Defensie

De door de Commissie aangekondigde voorbereidende actie voor defensiegerelateerd onderzoek is door de Raad verwelkomd. De Raad ziet graag dat de Commissie de lidstaten ondersteunt bij het bepalen van de prioriteiten voor onderzoek en technologie. In juni lanceerde de Commissie een Europees defensiefonds.

Europees Semester

Tijdens de eerste helft van 2017 werden ook de Europese initiatieven in het Europees Semester gepresenteerd. In lijn met de New Skills Agenda for Europe  vindt de Raad dat de hervormingen zich richten op duurzame investeringen in vaardigheidsontwikkeling onder jongeren en volwassenen. Ook willen de Ministers van Werkgelegenheid  in 2017 een Sociaal Scorebord in het Europees Semester introduceren waarmee de vooruitgang in het implementeren van de 20 initiatieven in de Europese Sociale Pijler wordt opgevolgd. Op 11 juli heeft Raad Economische en Financiële Zaken de landspecifieke aanbevelingen voor 2017 formeel aangenomen

Brexit

Op 29 maart riep het Verenigd Koninkrijk artikel 50 in, waarmee de Brexit-procedure formeel in gang is gezet. De Raad verleende daarop machtiging aan de Europese Commissie om de onderhandelingen namens de EU te voeren en het Maltese Voorzitterschap is erin geslaagd om een gemeenschappelijk standpunt namens de EU-27 vast te stellen. Daarbij benadrukte de Voorzitter van de Raad dat het respecteren van rechten van burgers de hoogste prioriteit heeft. In de eerste onderhandelingsronde die eind juni van start gegaan is, is nog niet veel vooruitgang geboekt. Ook is er veel onduidelijkheid over de toekomst van Brits-Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Ook heeft premier May aangekondigd geen overgangsperiode voor het vrij verkeer van personen te willen hanteren, wat zou betekenen dat studenten- en onderzoeksmobiliteit naar het VK vanaf 29 maart 2019 niet meer zonder meer mogelijk is.

Conclusie

Malta had voor een kleine lidstaat grote ambities. Met name op het terrein van de digital single market. Het is er in geslaagd om het afschaffen van de roaming-kosten door te voeren en vooruitgang te boeken op een aantal andere ‘digitale dossiers’. Op het terrein van onderzoek en innovatie heeft Malta haar prioriteiten met betrekking tot PRIMA en het stroomlijnen van het onderzoekslandschap weten te realiseren. Het thema ‘inclusiviteit door diversiteit’ is geadresseerd met Raadsconclusies. Op het Europass-dossier was er te verwachten weerstand en was een voortgangsrapport het best haalbare resultaat. Door de ontwikkelingen rondom de Brexit wilde Malta niet alleen sterk staan tijdens het Voorzitterschap, maar moest het dat ook. Wat dat betreft is een grote winst van het Maltese Voorzitterschap dat het in dit dossier de eenheid tussen de EU-27 heeft weten te bewaren.

Ook het voorzitterschapstrio is ten einde

Malta was voor de eerste keer voorzitter van de Raad van de Europese Unie en het laatste aan de beurt in het ‘trio’ met Nederland en Slowakije. Per 1 juli heeft Malta het stokje overgedragen aan Estland, dat samen met Bulgarije en Oostenrijk een trio vormt. Het systeem van ‘trio’s werd in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Een voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en grote thema's die de Raad gedurende de betrokken 18 maanden zal behandelen. Voor Nederland, Slowakije en Malta waren dat onder andere een Unie van banen, groei en concurrentievermogen, het realiseren van een energie-unie en het nabuurschapsbeleid.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Europees Solidariteitskorps versterkt:
Artikel Neth-ER: Europass weer bij de tijd
Artikel Neth-ER: Herziening van het European Qualifications Framework
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU
Artikel Neth-ER: PRIMA voorstel Mediterrane samenwerking
Artikel Neth-ER: NL en DE: maak haast met de Open Science Cloud
Artikel Neth-ER: Europese defensie: wat zal de toekomst brengen?
Artikel Neth-ER: Ests voorzitterschap zet in op open en innovatief Europa
Factsheet Neth-ER: Brexit en het kennisveld
Publicatie Raad: Council Conclusions on investing in Europe's youth with particular regard to the European Solidarity Corps
Publicatie Raad: Council Conclusions on a space strategy for Europe
Publicatie Raad: Education, Youth, Culture and Sports Council, 22-23/05/2017
Publicatie Raad: European Semester 2017

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Gaat EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Het doel van de EU, vastgelegd in de Europa 2020 strategie om in 2020 minimaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O), is nog lang niet in...

Lees meer

Nieuwe voorzitter ERC gezocht

De European Research Council (ERC) zoekt een nieuwe voorzitter per ingang van 1 januari 2020. Een onafhankelijk selectiecomité onder leiding van Mario Monti is op zoek naar een opvolger van Jean-...

Lees meer

Teken de petitie voor verhoging Horizon Europe budget tot 160 miljard

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) zijn een petitie gestart voor een verhoging van het budget van Horizon Europe naar 160 miljard om ervoor te zorgen dat Europa aantrekkelijk...

Lees meer

VK wil samenwerking onderzoek en onderwijs na Brexit voortzetten

Het Verenigd Koninkrijk (VK) streeft naar verregaande samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie na de Brexit. Het Britse kabinet heeft een white paper gepresenteerd waarin zij...

Lees meer