Lifelong Learning Platform: maak Erasmus+ gebruiksvriendelijker

26 februari 2019

De aanmeldprocedure van Erasmus+ zou versimpeld en daarmee gebruiksvriendelijker moeten worden. Dit blijkt uit een onderzoek naar Eramus+ van het Lifelong Learning Platform. Daarnaast zou de opvolger van Erasmus+ meer aandacht moeten geven aan sociale inclusie en moet het budget verhoogd worden.

Aanmeldprocedure kan gebruiksvriendelijker

De gebruiksvriendelijkheid van de aanmeldprocedure van Erasmus+ zou verbeterd kunnen worden door de procedure te versimpelen, bureaucratie te verminderen en de programmagids in begrijpelijke taal uit te brengen. Dat is een aanbeveling uit het rapport Erasmus+ Implementation Survey Results 2018 van het Lifelong Learning Platform (LLLP), dat gebaseerd is op een enquête onder Europese organisaties. Zestig procent van de ondervraagden gaf aan dat het invullen van het aanmeldfomulier tijdrovend is en meer dan de helft zegt administratieve moeilijkheden tegen te komen bij de implementatie van projecten. Daarnaast gaf driekwart van de respondenten aan dat de financiering die zij voor projecten ontvangen niet voldoende is om alle kosten te dekken. Dit laatste lijkt vooral een groot probleem te zijn bij organisaties die op Europees niveau opereren.

Opvolger van Erasmus+

Het volgende Erasmusprogramma zou sociale inclusie als hoogste prioriteit moeten hebben, met name de mogelijkheid tot mobiliteit voor studenten uit een achterstandsituatie. Daarnaast zou de opvolger van Erasmus+ volgens de respondenten meer aandacht moeten hebben voor burgerschapsonderwijs en synergiën tussen Erasmus en andere EU-programma’s. Verder raadt het LLLP aan om het budget voor het Erasmusprogramma te verhogen, zodat het voldoende middelen heeft om zijn doelen te bereiken.

Context

Het LLLP heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van Erasmus+ door een enquête te houden onder 41 Europese organisaties. Hiermee wil het platform beleidsmakers ondersteunen bij de verbetering van het programma. Dit jaar heeft het LLLP zich enkel op organisaties gericht die op Europees niveau actief zijn, zonder nationale en lokale organisaties te raadplegen. Daarom hebben dit jaar minder organisaties de enquête ingevuld dan in vorige jaren.

Meer informatie:

Publicatie Lifelong Learning Platform: Erasmus+ Implementation Survey Results 2018

Artikel Neth-ER: Verhoogd budget voor Erasmus+ in 2019

Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma

Artikel Neth-ER: Lifelong Learning Platform: stroomlijn procedure Erasmus+

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Erasmusstudenten zijn succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière

Ruim driekwart van de Erasmusstudenten vindt binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dit blijkt uit een studie van de Europese Commissie naar de impact van Erasmus+ op studenten. Ook zorgt het...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer