Lifelong Learning Platform bezorgd over systematische dalingen van onderwijsinvesteringen

5 november 2019

Het Lifelong Learning Platform uit in een reactie op de Onderwijs- en Opleidingsmonitor van de Commissie zijn zorgen over de steeds lagere onderwijsinvesteringen van EU lidstaten. Het is belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd en dat de maatschappij en andere organisaties meer betrokken raken bij scholen en het onderwijs.

Meer investeringen voor studentgerichte aanpak 

De systematische daling van onderwijsinvesteringen sinds 2014 baart het Lifelong Learning Platform (LLLP) grote zorgen, aldus het platform in hun reactie op de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2019 van de Commissie. Het LLLP moedigt lidstaten dan ook aan om meer te investeren, zodat er een duurzaam model kan worden opgezet waarin een studentgerichte aanpak centraal staat. Dit is essentieel voor inclusieve samenlevingen, om individuen beter voor te bereiden op het leven en als antwoord op de toenemende druk die de dynamische arbeidsmarkt op onderwijssystemen legt. Gezien de systematische dalingen van investeringen in onderwijs verwelkomt het LLLP de gezamenlijke Raad van de ministers van onderwijs en financiën, die het over dit onderwerp zullen hebben.

Onderwijs moet toegankelijker

Er is naast het lerarentekort voornamelijk meer focus nodig op het perspectief van de maatschappij en samenwerking tussen scholen, de maatschappij en ngo’s. Dit zou meerwaarde kunnen bieden in het bereiken van de ET2020 doelstellingen. Daarnaast zijn er zorgen over de geringe daling van het aantal vroege schoolverlaters, het aantal volwassenen die onderwijs volgen en het lerarenprobleem. Het lerarenprobleem omvat niet enkel het waargenomen tekort maar ook de beperkte digitale vaardigheden en gelimiteerde vaardigheden van leraren om met diversiteit en speciale behoeften in de klas om te gaan, aldus het LLLP.

Context

Ook in Nederland is er een tekort aan leraren, dit was één van de conclusies die naar voren kwam in de jaarlijkse Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2019 van de Europese Commissie. In het rapport werd al verbetering gesignaleerd, echter bleek ook dat er nog veel moet gebeuren om leraren te ondersteunen en het beroep aantrekkelijker te maken zodat de ET2020 doelstellingen behaald kunnen worden.

Meer informatie:

Publicatie LLLP: Is Europe reaching the ET2020 goals?
Artikel Neth-ER: Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019
Artikel Neth-ER: Ondersteuning van leraren is cruciaal voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

Cedefop: Beroepspraktijkvorming hoog op agenda tijdens Riga-cyclus

Beroepspraktijkvorming en stages binnen het beroepsonderwijs stonden hoog op de agenda van lidstaten tijdens de Riga-cyclus van 2015 tot en met 2019. Dit stelt Cedefop in een rapport waarin zij de...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer