Lidstaten moeten meer investeren in O&O om 3% doelstelling te behalen

4 december 2017

De Nederlandse uitgaven aan O&O lagen volgens een schatting van Eurostat in 2016 op 2,03% van het BBP, wat gelijk is aan het EU-gemiddelde. In vergelijking met tien jaar geleden wordt er in Nederland naar verhouding meer geïnvesteerd in het bedrijfsleven en minder in het hoger onderwijs.

Nederland scoort gemiddeld op O&O uitgaven

De Nederlandse uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) maakten in 2016 2,03% uit van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit blijkt uit een persmededeling van Eurostat waarin zij een eerste schatting maakt van de EU-uitgaven aan O&O in het jaar 2016. In de landspecifieke aanbeveling van 2016 raadde de Europese Commissie Nederland aan zowel publiek als privaat meer te investeren in onderzoek, aangezien de uitgaven laag zijn in verhouding tot het niveau van de onderwijsresultaten, academische prestaties en economische ontwikkeling van Nederland.

Tien jaar geleden lag het Nederlandse percentage nog op 1,76%. Van de Nederlandse O&O-uitgaven gaat er procentueel gezien nu meer geld naar het bedrijfsleven en minder naar het hoger onderwijs dan tien jaar geleden.

EU-uitgaven aan O&O blijven rond de 2%

De EU-uitgaven aan O&O kwamen ook uit op 2,03% en bleven hiermee stabiel. De EU doet het minder goed dan Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten, maar beter dan Rusland en Turkije en presteert ongeveer even goed als China wat betreft uitgaven aan O&O. In Europa zijn Zweden en Oostenrijk de landen die het grootste gedeelte van hun BBP aan O&O besteden, maar ook Duitsland, Denemarken en Finland doen het goed.

Context

In de Europa 2020 strategie stelde de Europese Unie als doel dat in 2020 de relatieve investeringen in R&D boven de 3% van het BBP moeten liggen. De Commissie controleert de vooruitgang in het bereiken van deze doelstelling via het Europees Semester. De Nederlandse overheid heeft als doel in 2020 2,5% van het BBP in O&O te investeren.

De gebruikte data door Eurostat zijn voorlopig en de uiteindelijke percentages zouden daarom iets kunnen afwijken. De cijfers zullen in maart en november 2018 bijgewerkt worden.

Meer informatie:

Publicatie Eurostat: R&D expenditure in the EU remained stable in 2016 at just over 2% of GDP
Publicatie Tweede Kamer: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 33 009, nr. 40
Artikel Neth-ER: Onderwijs blijft Europese investeringsprioriteit in 2018
Artikel Neth-ER: Meer belastinggeld naar O&O in NL
Artikel Neth-ER: Nederland moet meer investeren in O&I
Dossier Neth-ER: Europees Semester

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

LLLP: Europees semester te economisch

De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met suggesties voor de Country Specific Recommendations. Ook...

Lees meer

Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek

Nederland moet meer geld besteden aan onderwijs en onderzoek. Dit adviseert de Commissie in het kader van het Europees Semester. De investeringen zijn nodig om de Nederlandse arbeidsmarkt...

Lees meer

Op de agenda: juni

De Europese burgers hebben een nieuw Parlement gekozen. De komende maanden staan dan ook in het teken van institutionele overgang en zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten...

Lees meer

EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”

Nederland moet meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling en menselijk kapitaal. Dit constateert de Europese Commissie in haar landverslag voor Nederland in het kader van het Europees...

Lees meer