Lidstaten maken afspraken voor digitale toekomst

12 april 2019

De Europese lidstaten beloven om meer te gaan samenwerken op het gebied van digitalisering en gendergelijkheid, landbouw en Europees cultureel erfgoed. Hiertoe hebben zij drie verklaringen ondertekend op Digital Day 2019. Deze verklaringen moeten bijdragen aan de realisatie van de Digital Single Market.

Gendergelijkheid, landbouwsector en cultureel erfgoed

Op Digital Day 2019 hebben een meerderheid van de EU lidstaten, waaronder Nederland, een aantal verklaringen getekend, gericht op de bevordering van de Digital Single Market. Deze verklaringen moeten de digitalisering van een aantal sleutelgebieden versnellen:

  • Gendergelijkheid en digitale economie: De participatie van vrouwen in de digitale economie moet groter worden. De lidstaten hebben afgesproken om ieder een nationale strategie te ontwikkelen om meer vrouwen in de digitale sector te laten werken. Ook willen zij meer aandacht voor een genderevenwichtige samenstelling in bijvoorbeeld besturen die te maken krijgen met digitale onderwerpen.

  • Digitalisering van de landbouwsector en landelijke gebieden: Digitale technologieën kunnen helpen bij het oplossen van socio-economische problemen in de landbouwsector en landelijke gebieden. De lidstaten hebben afgesproken om samen te werken bij de ondersteuning van onderzoek op slimme en duurzame landbouw. Daarnaast zullen zij een Europese innovatie-infrastructuur en een databank voor digitalisering in de landbouwsector opzetten.

  • Digitalisering van het cultureel erfgoed: Elke Europese burger zou toegang moeten hebben tot het Europees cultureel erfgoed. Daarom zullen de lidstaten gaan samenwerken om dit erfgoed te digitaliseren. Zo is afgesproken om een gemeenschappelijke aanpak te creëren om kunstvoorwerpen en monumenten te documenteren in 3D modellen.

Context 

Digital Day is een initiatief van de Europese Commissie bedoeld om verschillende belanghebbenden op het gebied van de digitale economie bijeen te brengen. Met behulp van dit evenement wil de Commissie verdergaande samenwerking tussen lidstaten op het gebied van technologische ontwikkeling aanmoedigen om zo invulling te geven aan het voltooien van de Digital Single Market.

Meer informatie:

Persbericht Commissie: Digital Day 2019: EU countries will commit to three digital cooperation initiatives
Verklaring Commissie: Joint statement on ensuring Europe´s digital future
Verklaring lidstaten: Commitment on women in digital
Verklaring lidstaten: EU Member States join forces on digitalisation for European agriculture and rural areas
Verklaring lidstaten: EU Member States sign up to cooperate on digitising cultural heritage
Artikel Neth-ER: EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie
Artikel Neth-ER: Digital Europe: EP en Raad nemen positie in
Artikel Neth-ER: EU-landen beloven meer samen te werken op digitalisering

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

OESO-landen willen betrouwbaar AI

42 landen ondertekenen de OESO-principes over kunstmatige intelligentie (AI). De vijf principes zouden moeten zorgen voor betrouwbare AI-systemen.  AI-principes van OESO De 36 OESO-landen en...

Lees meer