Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard

5 december 2019

Het aandeel Nederlandse vijftienjarigen dat ondermaats presenteert op het gebied van lezen is fors toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport over de laatste PISA scores. Nederlandse vijftienjarigen doen het op dit gebied zelfs slechter dan het gemiddelde van de 37 landen die in beschouwing worden genomen. Ook qua onderwijsgelijkheid loopt Nederland achter.

Resultaten PISA scores

De leesvaardigheid van Nederlandse vijftienjarigen is behoorlijk achteruit gegaan ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport ‘What Students Know and Can Do’, waarin de resultaten van het Programme for International Student Assessment (PISA) gegeven worden. Van de deelnemende landen aan de PISA toetsen dalen alleen Cyprus, Georgië, en Indonesië harder in leesvaardigheid. Het leesvaardigheidsniveau van Nederlandse vijftienjarigen is dan ook voor het eerst gedaald tot onder het gemiddelde van de 37 landen die deelnamen aan het driejaarlijkse PISA onderzoek. Ook op het vlak van wetenschapsvaardigheden zet de dalende trend zich voort. De wiskundevaardigheden onder Nederlandse vijftienjarigen zijn wel verbeterd ten opzichte van de resultaten in 2015; bovendien doen Nederlandse vijftienjarigen het nog wel bovengemiddeld goed op de wiskunde- en wetenschapsvaardighedentoets.

Onderwijsongelijkheid in Nederland nog hoog

Uit de PISA-resultaten blijkt dat de onderwijsongelijkheid in Nederland nog hoog ligt. Slechts 9% van de Nederlandse vijftienjarigen met een migratieachtergrond weet zich bij het beste kwart te voegen op de PISA toetsen. Nederland scoort hier onder het gemiddelde, dat op 17% ligt. De genderongelijkheid is ongeveer hetzelfde gebleven vergeleken met 2015 en wijkt niet veel af van het OESO-gemiddelde. Nederlandse meisjes lopen voor op de jongens op het gebied van lezen en wetenschap, maar op het gebied van wiskunde zijn de resultaten tussen jongens en meisjes vergelijkbaar.

Context

De OESO doet door het uitvoeren van PISA toetsen onderzoek naar de schoolresultaten van vijftienjarigen in 37 landen. Om de drie jaar worden onder alle vijftienjarigen de wiskunde-, natuurwetenschaps- en leesvaardigheden gemeten. Het doel van deze toetsen is om de bij de OESO aangesloten landen meer inzicht te bieden in het functioneren van hun onderwijssystemen. Hiermee hoopt de OESO het aantal ondermaats presenteerde leerlingen in 2020 terug te brengen naar minder dan 15%; dit is ook één van de ET2020 doelen

Meer informatie:

Publicatie OESO: What Students Know and Can Do
Publicatie OESO:
Country Note: Netherlands
Artikel Neth-ER: Nederland loopt terug op PISA scores
Artikel Neth-ER: Lifelong Learning Platform bezorgd over systematische dalingen van onderwijsinvesteringen

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019

Een nieuw Eurydice-rapport toont de voortgang in het Europese onderwijsbeleid. De indicatoren dienen als input voor de Europese Onderwijs- en Opleidingsmonitor. Voor het eerst wordt ingegaan op...

Lees meer

Nederland is de meest competitieve economie van Europa

Nederland is van plek zes naar plek vier gestegen in de wereldwijde ranking voor economisch concurrentievermogen. Hierdoor is Nederland de meest competitieve economie van Europa. Singapore staat op...

Lees meer

Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast...

Lees meer

TNO tweede in strijd om EARTO Innovation Awards

TNO is tweede geworden in de categorie Delivered Impact van de EARTO Innovation Awards 2019 voor de ontwikkeling van een innovatieve batterij. In de categorie Expected Impact viel TNO net buiten de...

Lees meer