Lancering van de European Open Science Cloud is een feit

27 november 2018

De Europese Commissie heeft de beleidsstructuur en het portaal van de European Open Science Cloud (EOSC) gelanceerd tijdens een event georganiseerd door het Oostenrijkse voorzitterschap. De lancering is de eerste stap richting de realisatie van de EOSC in 2020. Daarnaast hebben twee deskundigengroepen van de Commissie rapporten gepubliceerd waarin aanbevelingen gegeven worden voor de implementatie van de EOSC en over FAIR-principes.

Lancering EOSC

De beleidsstructuur en het portaal van de European Open Science Cloud (EOSC) zijn gelanceerd tijdens een evenement van het Oostenrijkse voorzitterschap. De opening van het portaal is een stap in de richting van de voltooiing van de EOSC in 2020. Daarnaast hebben de Europese wetenschapsministers tijdens dit evenement ‘the Vienna Declaration on the European Open Science Cloud ondertekend waarin lidstaten en zowel publieke als private belanghebbenden uitgenodigd worden om actief bij te dragen en zich te committeren aan implementatie van de EOSC.

Bestuursstructuur

De bestuursstructuur van de EOSC bestaat uit een Governance Board, Executive Board en Stakeholder Forum. Deze zullen gezamenlijk een strategisch implementatie plan, jaarlijkse werkprogramma’s en regels voor deelname voor de EOSC opstellen. De Europese Commissie zal de Governance Board voorzitten en daarnaast kan elke lidstaat één vertegenwoordiger nomineren. Karel Luyben, Nationaal Coördinator Open Science van Nederland, is aangesteld als voorzitter van de Executive Board. Het lidmaatschap van het Stakeholder Forum is open voor alle belanghebbenden.

Implementatie van de EOSC

De EOSC high-level expertgroep wil dat de EOSC alle onderzoekers en wetenschappelijke domeinen ondersteunt bij het competitief doen van onderzoek. Dat staat in één van de rapporten, ‘Prompting an EOSC in practice’, die gepubliceerd zijn in het licht van de lancering van de EOSC. In dit rapport worden aanbevelingen gegeven voor de implementatie van de EOSC. De expertgroep beveelt aan om de industrie te betrekken bij de EOSC, zodat de industrie de mogelijkheid heeft om wetenschappelijke uitkomsten te gebruiken. Ook ziet de expertgroep graag dat de EOSC bijdraagt aan stimulansen voor onderzoekers om hun data openbaren.

FAIR rapport

De expertgroep voor FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) data van de Commissie is van mening dat diensten en infrastructuren die voldoen aan de FAIR-data principes erkend en beloond moeten worden. Dit blijkt uit het tweede rapport, ‘Turning fair into reality’, waarin de groep vaststelt welke veranderingen moeten plaatsvinden voor de implementatie van deze FAIR principes. Daarnaast stelt de expertgroep dat er zowel informele als formele training en curricula nodig zijn voor het opleiden van dataprofessionals.

Context

Het initiatief voor de European Open Science Cloud werd in april 2016 voorgesteld en wordt gerealiseerd mede dankzij financiering uit Horizon 2020. Deze Science Cloud moet een betrouwbare en open omgeving realiseren voor de wetenschappelijke gemeenschap waarin data en onderzoeksresultaten worden gedeeld en gebruikt. Als bijdrage aan de discussie voor de ontwikkeling van de EOSC presenteerde de Commissie in het voorjaar van 2018 al een roadmap. Ministers spraken ook hun steun uit voor de EOSC in raadsconclusies. De EOSC moet in 2020 volledig gerealiseerd zijn.

Meer informatie

Persbericht Commissie: Commission launches European Open Science Cloud
Verklaring EOSC: The Vienna Declaration on the European Open Science Cloud
Persbericht Commissie: The reports "Prompting an EOSC in practice" and "Turning FAIR into reality" have been published
Publicatie Commissie: Prompting an EOSC in practice
Publicatie Commissie: Turning fair into reality
Publicatie Commissie: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – European Cloud Initiative – building a competitive data and knowledge economy in Europe
Artikel Neth-ER: EC: zes actielijnen voor implementatie European Open Science Cloud
Artikel Neth-ER: Commissie zoekt experts voor EOSC bestuur
Artikel Neth-ER: Raad over Horizon Europe: aandacht voor O&I in alle beleidsterreinen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

cOAlition S kondigt ambassadeurs voor Plan S aan

De ambassadeurs voor Plan S zijn aangekondigd door cOAlition S. De ambassadeurs zijn actief in de onderzoekswereld en zullen in hun rol gaan fungeren als onafhankelijke experts die de brug zullen...

Lees meer

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

Plan S uitgesteld tot 2021

Plan S zal gelden vanaf 1 januari 2021 in plaats van 2020. Dat maakte cOAlition S bekend in haar gewijzigde richtlijnen voor de implementatie van Plan S. De aanpassingen volgen op een brede...

Lees meer