Lage basisvaardigheden afgestudeerden baart OESO zorgen

13 juni 2019

Een derde van afgestudeerden in het hoger onderwijs haalt niet de lees- en rekenvaardigheid dat op dat niveau van hen verwacht wordt. Dit wordt geconstateerd in een studie van de OESO, waarin de prestaties van hoger onderwijssystemen gemeten worden. Nederland is een van de vier focuslanden van de studie.

Zorgen over vaardigheden afgestudeerde studenten  

Afgestudeerden in het hoger onderwijs hebben lagere basisvaardigheden dan je van ze zou mogen verwachten, dit baart het OESO zorgen. In haar Benchmarking Higher Education System Performance brengt zij het hoger onderwijslandschap in OESO-landen in kaart door ze te vergelijken op hun prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en betrokkenheid. Uit de studie blijkt dat slechts een derde van de afgestudeerden de benodigde lees- en rekenvaardigheden beschikt om complexe taken uit te voeren. Ook blijft ongelijke toegang tot hoger onderwijs een probleem, met name tussen verschillende sociaaleconomische groepen en voor studenten met een migratieachtergrond.

Nederlands hoger onderwijssysteem in kaart gebracht

Nederland is één van de focuslanden van het OESO-rapport. In Nederland is net als in andere OESO-landen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor sommige groepen nog niet optimaal. Nederlandse afgestudeerden laten echter wel de benodigde lees- en rekenvaardigheden zien. Ook blijkt dat het beleid op het gebied van gendergelijkheid zijn vruchten afwerpt: het aandeel vrouwen onder academisch personeel is tussen 2005 en 2016 gestegen van 35% naar 45%. Nominaal afstuderen is wel een aandachtspunt: het aantal Bachelorstudenten dat hun studie binnen drie jaar haalt, ligt lager dan het OESO-gemiddelde. 

Context

Dit rapport van het OESO presenteert de staat van het hoger onderwijs in OESO-landen, door prestaties van de verschillende hoger onderwijssystemen te vergelijken op basis van beschikbare statistieken. Voor vier landen is een uitgebreid onderzoek dat dieper ingaat op indicatoren en beleid uitgevoerd; namelijk Estland, België, Noorwegen en Nederland. De landen worden geëvalueerd op basis van 45 indicatoren, onder andere op het gebied van financiën, personeelszaken en onderwijs. Eerder dit jaar schreef het OESO al een rapport over trends die het onderwijs beïnvloeden.

Meer informatie: 

Publicatie OESO: Benchmarking Higher Education System Performance

Artikel Neth-ER: OESO: Welke mondiale trends beïnvloeden het onderwijs in 2019?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer

Eurydice publiceert overzicht van Europese onderwijssystemen

Eurydice heeft een rapport gepresenteerd met hierin haar jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen. Het rapport biedt een overzicht van de structuur van verschillende...

Lees meer

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer