LLLP: Europees semester te economisch

18 september 2019

De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met suggesties voor de Country Specific Recommendations. Ook wijst het platform op de verschillen tussen de aanbevelingen aan lidstaten.

Kritiek op de aanbevelingen

De Country Specific Recommendations (CSR)  van het Europese Semester richten zich te veel op economisch advies. Dit geeft het Lifelong Learning Platform (LLLP) aan in een reactie op de aanbevelingen van 2019. Volgens het LLLP richt de Commissie zich te veel op economische competenties, waar echter sociale competenties ook een belangrijke rol spelen. Ze wijst hierbij ook op het belang van langetermijnplanning, in plaats van in te zetten op kortzichtige pogingen om tekorten in specifieke sectoren aan te pakken. Daarnaast vraagt het LLLP aan om meer te investeren in formele en informele trainingen, zowel op het werk als tijdens de carrièrebegeleiding.  Ten slotte roept het LLLP lidstaten op om bij het maken van onderwijsbeleid meerdere belanghebbenden te betrekken.

Inconsistent advies

Het LLLP twijfelt aan de consistentie van de aanbevelingen en betreurt de verschillende adviezen. Zo merkt het LLLP op dat van de acht lidstaten die minder dan het gemiddelde van 4.6% van het bruto binnenlands product aan onderwijs uitgeven er slechts drie het advies krijgen om dit te verhogen. Daarnaast krijgt enkel Oostenrijk de aanbeveling om basisvaardigheden te verbeteren, terwijl alle lidstaten nog veel winst te boeken hebben op het gebied van vaardigheden.

Context

De organisatie Lifelong Learning Platform zet zich in om de belangen te behartigen van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, training en jeugd. Het LLLP vertegenwoordigt meer dan 50.000 onderwijsinstellingen en verenigingen.

Het Europees semester bepaalt sinds 2010 de Europese beleidskalender. Het zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotings- en economische plannen op elkaar afstemmen. Hiermee kunnen zij op elkaars begrotings- en hervormingsplannen reageren en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven voordat de nationale begrotingen worden vastgesteld.

Meer informatie: 

Publicatie LLLP: LLLP Statement on the 2019 European Semester Country Specific Recommendations
Artikel Neth-ER: Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek
Artikel Neth-ER: Investeren in onderwijs van belang voor de juiste vaardigheden 
Artikel Neth-ER: EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s

De Raad van Europese onderwijsministers wil onderwijs duidelijker verbinden met andere beleidsthema’s. Zo onderstreepten de ministers tijdens de laatste vergadering dat onderwijskwesties als brain...

Lees meer

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het...

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer