LLLP: Europees semester te economisch

18 september 2019

De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met suggesties voor de Country Specific Recommendations. Ook wijst het platform op de verschillen tussen de aanbevelingen aan lidstaten.

Kritiek op de aanbevelingen

De Country Specific Recommendations (CSR)  van het Europese Semester richten zich te veel op economisch advies. Dit geeft het Lifelong Learning Platform (LLLP) aan in een reactie op de aanbevelingen van 2019. Volgens het LLLP richt de Commissie zich te veel op economische competenties, waar echter sociale competenties ook een belangrijke rol spelen. Ze wijst hierbij ook op het belang van langetermijnplanning, in plaats van in te zetten op kortzichtige pogingen om tekorten in specifieke sectoren aan te pakken. Daarnaast vraagt het LLLP aan om meer te investeren in formele en informele trainingen, zowel op het werk als tijdens de carrièrebegeleiding.  Ten slotte roept het LLLP lidstaten op om bij het maken van onderwijsbeleid meerdere belanghebbenden te betrekken.

Inconsistent advies

Het LLLP twijfelt aan de consistentie van de aanbevelingen en betreurt de verschillende adviezen. Zo merkt het LLLP op dat van de acht lidstaten die minder dan het gemiddelde van 4.6% van het bruto binnenlands product aan onderwijs uitgeven er slechts drie het advies krijgen om dit te verhogen. Daarnaast krijgt enkel Oostenrijk de aanbeveling om basisvaardigheden te verbeteren, terwijl alle lidstaten nog veel winst te boeken hebben op het gebied van vaardigheden.

Context

De organisatie Lifelong Learning Platform zet zich in om de belangen te behartigen van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, training en jeugd. Het LLLP vertegenwoordigt meer dan 50.000 onderwijsinstellingen en verenigingen.

Het Europees semester bepaalt sinds 2010 de Europese beleidskalender. Het zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotings- en economische plannen op elkaar afstemmen. Hiermee kunnen zij op elkaars begrotings- en hervormingsplannen reageren en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven voordat de nationale begrotingen worden vastgesteld.

Meer informatie: 

Publicatie LLLP: LLLP Statement on the 2019 European Semester Country Specific Recommendations
Artikel Neth-ER: Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek
Artikel Neth-ER: Investeren in onderwijs van belang voor de juiste vaardigheden 
Artikel Neth-ER: EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer

Update van de Skills Agenda twee maanden uitgesteld

De Skills Agenda wordt uitgesteld tot 6 mei, zo blijkt uit de agenda voor het College van de Commissie. Ook het voorstel voor een Raadsaanbeveling voor het beroepsonderwijs zal die dag pas...

Lees meer

Hoe bereidt een curriculum studenten voor op de Vierde Industriële Revolutie?

Om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op de uitdagingen die de Vierde Industriële Revolutie met zich meebrengt moeten er toekomstgerichte curricula worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het...

Lees meer

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer