LERU-universiteiten dragen 99,8 miljard bij aan Europese economie

12 december 2017

De universiteiten die lid zijn van de League of European Research Universities (LERU) hebben in 2016 99,8 miljard euro bijgedragen aan de Europese economie en voor 1,3 miljoen banen gezorgd. Dit staat in een economisch rapport dat is gepubliceerd in opdracht van LERU. Verder stimuleren LERU-universiteiten regionaal leiderschap en de overdracht van kennis en vaardigheden.

LERU draagt 99,8 miljard bij aan EU economie

De universiteiten die lid zijn van de League of European Research Universities (LERU) hebben met een brutobedrag van 99,8 miljard euro bijgedragen aan de Europese economie en 1,3 miljoen banen gecreëerd. Dit staat in een rapport dat de economische rol van de LERU-universiteiten beoordeelt over 2016. Elke euro die deze universiteiten opbrengen, wordt omgezet in een bijdrage van zeven euro aan de Europese economie en elke baan die tot stand komt door LERU-universiteiten resulteert in bijna zes nieuwe banen in Europa.

Regionale rol voor universiteiten

Verder spelen veel universiteiten een belangrijke rol in hun regio’s, door betrokkenheid in besturen en adviesorganen van andere organisaties en de activiteiten van onder andere studenten. Universiteitspersoneel en studenten creëren ook een omgeving voor innovatie doordat er ruimte is voor discussie en er connecties worden gelegd tussen de universiteiten en bedrijven, ook op internationale schaal. Dit maakt regio’s met een universitair ecosysteem een aantrekkelijke plaats om in te investeren.

Kennisoverdracht naar bedrijven en breder publiek

In het rapport wordt geschat dat intellectuele eigendomsrechten, waaronder patenten, die door LERU-universiteiten worden verleend, voor 1,7 miljard euro aan de Europese economie bijdragen. Deze activiteiten genereren tegelijkertijd ook meer dan 22.000 banen. Daarnaast worden er ook veel start-ups en spin-outs op universiteiten opgericht, die helpen om academisch onderzoek te vertalen in economische activiteiten.

Context

The League of European Research Universities is een internationaal netwerk van 23 Europese universiteiten met een focus op fundamenteel onderzoek. De Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht zijn lid van LERU. Bovenstaande studie heeft onderzocht wat de bijdrage van de 23 LERU-universiteiten in 2016 aan de Europese economie was, aan de hand van haar activiteiten, studenten, onderzoek, commercialisatie-activiteiten en afgestudeerden. Dit werd gemeten in bruto toegevoegde waarde en het aantal gecreëerde banen. 

Meer informatie

Publicatie LERU: Economic Contribution of the LERU Universities

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in haar position paper....

Lees meer

EUA benadrukt belang van internationalisering in onderwijs

De European University Association (EUA) ziet internationalisering als een belangrijk strategisch middel om globale uitdagingen aan te pakken en onderwijskwaliteit te garanderen. Hiervoor...

Lees meer

EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs

De Europese onderwijsministers hebben via een video-conferentie uitdagingen en actuele informatie met betrekking tot het corona-virus uitgewisseld. Hierbij bespraken zij ook de verschillende...

Lees meer

EUA presenteert voorstellen voor synergieën Europese programma’s

De European University Association (EUA) roept op om de verschillende Europese programma’s meer op één lijn te brengen en draagt daarom een aantal concrete plannen aan. Volgens de vereniging kunnen...

Lees meer