LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

22 februari 2019

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat het wetgevingsproces rondom Horizon Europe geen vertraging meer mag oplopen. Als er niet op tijd een akkoord wordt bereikt zal dit grote gevolgen hebben voor de financiering van het volgende kaderprogramma.

LERU slaat alarm over vertraging in onderhandelingen

Er is weinig tijd over om de onderhandelingen over Horizon Europe tot een goed einde te brengen. De League of European Research Universities (LERU) heeft in een statement de medewetgevers in de Europese Unie erop gewezen dat zij moeten voorkomen dat een akkoord over het nieuwe programma wordt uitgesteld tot het najaar. Als er niet op tijd een akkoord wordt bereikt zal dit grote gevolgen hebben voor financiering van het volgende kaderprogramma. Volgens LERU zal er een kloof ontstaan voor financiering tussen het huidige programma, Horizon 2020 en Horizon Europe. Het financieringstekort zal op zijn beurt gevolgen hebben voor het succes en de aantrekkelijkheid van Horizon Europe.

Daarnaast benadrukt LERU dat de vertraging in de onderhandelingen ervoor zorgt dat de Commissie nog niet kan starten met het voorbereidende werk, zoals het strategisch planningsproces en onderhandelingen over associatie met landen buiten de EU. De Raad en het Parlement vrezen beiden dat het invoeren van strategische planning hun invloed op de invulling van het programma beperkt en hierover woeden momenteel flinke discussies. LERU stelt echter dat door het vertragen van het onderhandelingsproces er te weinig tijd zal overblijven voor de Commissie om externe belanghebbenden te consulteren over de invulling van het programma, waardoor hun zeggenschap beperkt blijft. 

Meer duidelijkheid nodig van de Europese wetgevers

Daarnaast dienen de medewetgevers snel meer duidelijkheid te geven over verschillende andere aspecten in Horizon Europe, aldus LERU. Zij vraagt de Raad en het Parlement om snel de knoop door te hakken in de discussie rondom de juridische basis van het specifiek programma. Een oplossing hiervoor zou het onderhandelingsproces namelijk kunnen versnellen.

Ook vraagt LERU de Raad om snel een positie in te nemen over de discussiepunten die er nog liggen voor de verordening van Horizon Europe, met name wat betreft de associatie door derde landen. LERU zou graag een pragmatische oplossing zien zodat het VK en Zwitserland zich ook voor Horizon Europe kunnen associëren.

Context

Eind 2018 heeft de Raad voor Concurrentievermogen een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe. Het Parlement heeft daarop het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Ook over het specifieke programma heeft het Parlement een positie ingenomen, het wachten is nu echter op de Raad. De triloog over het specifiek programma kan pas van start gaan als ook de Raad hierover een akkoord heeft bereikt.

Meer informatie: 

Persbericht LERU: Meaningful progress on Horizon Europe urgently needed

Artikel Neth-ER: EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Artikel Neth-ER: ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan

Editorial Neth-ER: Een strategisch plan voor Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer