LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

22 februari 2019

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat het wetgevingsproces rondom Horizon Europe geen vertraging meer mag oplopen. Als er niet op tijd een akkoord wordt bereikt zal dit grote gevolgen hebben voor de financiering van het volgende kaderprogramma.

LERU slaat alarm over vertraging in onderhandelingen

Er is weinig tijd over om de onderhandelingen over Horizon Europe tot een goed einde te brengen. De League of European Research Universities (LERU) heeft in een statement de medewetgevers in de Europese Unie erop gewezen dat zij moeten voorkomen dat een akkoord over het nieuwe programma wordt uitgesteld tot het najaar. Als er niet op tijd een akkoord wordt bereikt zal dit grote gevolgen hebben voor financiering van het volgende kaderprogramma. Volgens LERU zal er een kloof ontstaan voor financiering tussen het huidige programma, Horizon 2020 en Horizon Europe. Het financieringstekort zal op zijn beurt gevolgen hebben voor het succes en de aantrekkelijkheid van Horizon Europe.

Daarnaast benadrukt LERU dat de vertraging in de onderhandelingen ervoor zorgt dat de Commissie nog niet kan starten met het voorbereidende werk, zoals het strategisch planningsproces en onderhandelingen over associatie met landen buiten de EU. De Raad en het Parlement vrezen beiden dat het invoeren van strategische planning hun invloed op de invulling van het programma beperkt en hierover woeden momenteel flinke discussies. LERU stelt echter dat door het vertragen van het onderhandelingsproces er te weinig tijd zal overblijven voor de Commissie om externe belanghebbenden te consulteren over de invulling van het programma, waardoor hun zeggenschap beperkt blijft. 

Meer duidelijkheid nodig van de Europese wetgevers

Daarnaast dienen de medewetgevers snel meer duidelijkheid te geven over verschillende andere aspecten in Horizon Europe, aldus LERU. Zij vraagt de Raad en het Parlement om snel de knoop door te hakken in de discussie rondom de juridische basis van het specifiek programma. Een oplossing hiervoor zou het onderhandelingsproces namelijk kunnen versnellen.

Ook vraagt LERU de Raad om snel een positie in te nemen over de discussiepunten die er nog liggen voor de verordening van Horizon Europe, met name wat betreft de associatie door derde landen. LERU zou graag een pragmatische oplossing zien zodat het VK en Zwitserland zich ook voor Horizon Europe kunnen associëren.

Context

Eind 2018 heeft de Raad voor Concurrentievermogen een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe. Het Parlement heeft daarop het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Ook over het specifieke programma heeft het Parlement een positie ingenomen, het wachten is nu echter op de Raad. De triloog over het specifiek programma kan pas van start gaan als ook de Raad hierover een akkoord heeft bereikt.

Meer informatie: 

Persbericht LERU: Meaningful progress on Horizon Europe urgently needed

Artikel Neth-ER: EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Artikel Neth-ER: ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan

Editorial Neth-ER: Een strategisch plan voor Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer