Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe

20 februari 2020

Erasmus+ en Horizon Europe verdienen ambitieuze financiering in het volgende meerjarig budget van de EU, aldus de European University Association (EUA) en de League of European Research Universities (LERU). In statements gepubliceerd in aanloop naar de speciale MFK-top van de Europese Raad dringen zij aan op genoeg geld voor de Europese onderwijs -en onderzoeksprogramma’s.

Ambitieuze financiering nodig voor kennis

Erasmus+ en Horizon Europe moeten in het meerjarige budget de financiering krijgen die nodig is om de grote Europese ambities van de nieuwe Europese Commissie te verwezenlijken. De European University Association (EUA) stelt in een statement gericht aan de vertegenwoordigers van de Europese instellingen dat slechts een herverdeling van de middelen niet voldoende is voor de uitvoering van de Europese onderwijs -en onderzoeksprogramma’s. De EUA, een vereniging die meer dan 800 universiteiten uit Europa vertegenwoordigt, heeft de afgelopen twee jaar meermaals opgeroepen tot ambitieuze financiering voor kennis. Ook de League of European Research Universities (LERU) waarschuwt de EU-instellingen voor bezuinigingen op de kennisprogramma’s in een statement en vraagt hierbij om een tijdig en toekomstbestendig akkoord over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Petitie ISE

In het kader van de speciale Europese Raad loopt er een petitie van het Initiative for Science in Europe (ISE), deze is inmiddels door meer dan 1800 studenten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties ondertekend. Deze petitie kunt u hier ondertekenen.

Context

In een poging de vastzittende onderhandelingen rond het nieuwe MFK 2021-2027 open te breken,  heeft voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, een Buitengewone Europese Raad bijeengeroepen. Deze zal plaatsvinden op 20 februari in Brussel. Ter voorbereiding van deze top publiceerde de Raad op 14 februari een nieuw budgetvoorstel, waarin het inzet op 1,074% van het bruto nationaal inkomen (BNI). Het Fins voorzitterschap kwam eerder al met voorstellen tussen 1,03 en 1,08%. De Europese Commissie stelt in haar oorspronkelijk voorstel overigens 1,1% voor, het Europees Parlement 1,3%.
Voor Horizon Europe wordt in het recente Raadsvoorstel 80,9 miljard voorzien; dit is hoger dan in het Finse compromisvoorstel, maar lager dan in het oorspronkelijke Commissievoorstel (83 miljard) en dat van het Parlement (120 miljard – alle bedragen volgens prijzen 2018).
Vanuit de meeste lidstaten, maar ook vanuit het Europees Parlement en de Commissie, wordt vooralsnog negatief gereageerd op het voorstel. Het is dan ook nog maar de vraag of er op 20 februari een compromis bereikt zal worden.

Meer informatie: 

Publicatie EUA: Special EU summit: EUA calls for ambitious funding for Horizon Europe and Erasmus+
Publicatie LERU: EU budget 2021-2027: it’s crunch time!
Artikel Neth-ER: Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK
Artikel Neth-ER: Nederland drijft zin door in MFK: meer geld voor landbouw
Artikel Neth-ER: Universiteiten willen minstens 120 miljard voor Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer