Kennisprioriteiten Nederlands voorzitterschap

9 december 2015

Tijdens het Nederlands voorzitterschap staan vaardigheden, de modernisering van hoger onderwijs en het promoten van Europees burgerschap en fundamentele waarden op de agendaOp de onderzoeksagenda staan open access, investeringen in en het verbeteren van de kaders voor onderzoek en innovatie. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel heeft de agenda van de Raad van Concurrentievermogen en de Raad van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport voor het eerste semester van 2016 toegelicht.

Onderwijs
Vaardigheden staan op de agenda van de Onderwijsraad. Het onderwerp sluit goed aan op de New Skills Agenda van de Europese Commissie. Daarnaast staat hoger onderwijs op de agenda, omdat de moderniseringsagenda zal worden vernieuwd in 2016. De Commissie heeft een consultatie geopend over de sociale relevantie van onderwijs geven en leren, en de connectie tussen onderzoek en onderwijs. Deze zal pas aan het einde van het jaar klaar zijn, maar wordt wel door het Nederlands voorzitterschap begeleid. De laatste prioriteit is het promoten van Europees burgerschap en fundamentele waarden.

Onderzoek
Open access is door Nederland op de agenda gezet als prioriteit voor de Raad van Concurrentievermogen. Daarnaast zijn investeren in onderzoek en innovatie (O&I) en het verbeteren van de kaders voor O&I in samenwerking met de Europese Commissie als prioriteiten gekozen. Onderwerpen die besproken zullen worden onder de laatstgenoemde zijn bijvoorbeeld publiek private partnerschappen, de herziening van huidig wetgeving over visa, belastingen en alternatieve vormen van financiering.

Migratie
Migratie, vluchtelingen en veiligheid zullen overkoepelende onderwerpen zijn die in de Raden aandacht krijgen. Migratie staat niet apart op de agenda, maar wordt wel geïntegreerd in alle agendapunten. Voor onderwijs geldt dat in Erasmus+ extra geld beschikbaar gemaakt wordt voor sociale integratie. Momenteel is nog niet bekend welk effect de vluchtelingencrisis zal hebben op budgetten zoals die van Horizon 2020, maar de Permanente Vertegenwoordiging verwacht wel dat de Commissie met voorstellen zal komen.

Meer informatie
Neth-ER Artikel: Geef uw input op de EC-moderniseringsagenda HO

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Fins voorzitterschap wil 84 miljard voor Horizon, Parlement teleurgesteld

Het Fins voorzitterschap stelt voor om 84 miljard euro neer te leggen voor Horizon Europe, zo blijkt uit een gelekt compromisvoorstel. Het bedrag is lager dan de 86,6 miljard euro die de Commissie...

Lees meer

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is...

Lees meer

ESU pleit voor afschaffing collegegeld in hoger onderwijs

Het collegegeld in het hoger onderwijs moet worden afgeschaft om de toegankelijkheid ervan voor studenten uit alle lagen van de bevolking te verbeteren, zo stelt de European Students' Union. Om dit...

Lees meer

Voortgang Europese gereedheid digitaal leven lang leren verloopt ongelijk

Er is ruimte voor verbetering in een groot deel van de Europese lidstaten als het gaat om de gereedheid van digitale vaardigheden voor leven lang leren. De ‘Index of Readiness for Digital lifelong...

Lees meer