Kennisinstellingen verwelkomen Europese Onderzoeksruimte

14 oktober 2020

De Commissie heeft op 30 september een Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese Onderzoeksruimte na 2020 beschreven worden. Wat vindt het kennisveld van het voorstel? Neth-ER zet enkele reacties van Europese belangenorganisaties voor u op een rijtje. 

Reacties op ERA-voorstel  

De Commissie heeft op 30 september de Mededeling 'A new ERA for Research and Innovation' aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA) na 2020 beschreven worden. De nieuwe ERA moet het Europese onderzoek en innovatie (O&I) versterken en zo bijdragen aan de groene en digitale transitie, alsook het sociaal en economisch herstel van Europa. Excellentie, concurrentievermogen, openheid en talent staan hierbij aan de basis. Verschillende belanghebbenden hebben op het voorstel gereageerd. Neth-ER neemt u mee door de reacties vanuit het kennisveld. 

Reactie UAS-netwerk 

Het Universities of Applied Sciences for Europe (UAS4Europe) netwerk verwelkomt de focus op modernisering van universiteiten en benadrukt het belang van inclusiviteit om de kloof tussen fundamenteel onderzoek en sociale impact te dichten. Zo blijkt uit hun reactie op het nieuwe plan voor de ERA. Ook ondersteunt UAS4Europe het streven naar meer synergie tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven, alsook samenwerking tussen beleidsstructuren op Europees, nationaal en regionaal niveau. Verder benoemt het netwerk het belang voor structuur en transparantie binnen het ERA-bestuur.

Reactie EUA 

De European University Association (EUA) benoemt dezelfde punten als het UAS4Europe-netwerk in hun reactie, maar benadrukt ook het belang voor een definitie van ‘research excellence' en investering in O&I. Research excellence moet volgens de EUA niet alleen worden bepaald op hoe vaak een publicatie geciteerd wordt, maar ook hoeveel het toevoegt aan onderzoek, Open Science en de impact op de samenleving.    

Reactie Science Europe 

Science Europe noemt het plan in een statement ambitieus en richt zich vooral op de samenwerking tussen onderzoekers. Voortbouwen op reeds bestaande en het creëren van nieuwe samenwerkingen zal ervoor zorgen dat O&I-investeringen het best ingezet kunnen worden. Om de nieuwe ERA een succes te laten worden voorziet Science Europe de behoefte om belanghebbenden mee te laten praten in het ERA-bestuur.  

Reactie EARTO 

EARTO hecht eveneens veel waarde aan de nieuwe O&I-investeringen en stelt de creatie van een Europese strategie voor technologische infrastructuren op prijs. Verder roepen ze de EU-instellingen in een statement op om de ERA Mededeling te ondersteunen, onder andere door nieuwe doelen voor O&I-investeringen te formuleren, de innovatiekloof te dichten en een balans te vinden tussen Open Science en intellectueel eigendom.  

Reactie universiteitennetwerken 

The Guild verwelkomt in een statement de erkenning van het belang van O&I, alsmede de toegenomen investering daarin. Ze vragen daarbij specifieke aandacht voor O&I-investeringen in openbare universiteiten, om nationale en regionale concurrentie te versterken. The Guild enadrukt echter dat Europa als kennismaatschappij een bredere doelstelling op zichzelf moet zijn, in plaats van alleen maar ter ondersteuning van de industrie. ECIU ziet een belangrijke rol voor locale ecosystemen weggelegd om de ERA tot een success te maken: door lokale partners te betrekken in de Europese kennisinitiatieven kan werkelijke maatschappeljke impact bereikt worden. Ten slotte onderstreept LERU ook het belang van de ERA in een reactie, maar benadrukt dat, aangezien de publieke consultatie in de zomer plaatsvond, er maar weinig contributies waren. 

Context 

Op 30 september publiceerde de Commissie haar visie voor de Europese Onderzoeksruimte, een plan voor uitbereiding en versterking van de huidige ERA, die eind dit jaar verloopt. Volgens de planning zal de Raad in november Raadsconclusies aannemen over dit onderwerp. In mei schreef Neth-ER al een position paper over de nieuwe ERA, “Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom”, waarin wordt gevraagd om versterking van de Europese integratie op onderzoek en innovatie.  

Meer informatie:  

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Widening, onderwijs en impact centraal in onderzoeksagenda Gabriel

Widening, onderwijs en impact vormen de speerpunten van de onderzoeksagenda van Gabriel, zo leek het tijdens de R&I Days. In haar eerste Europese topconferentie over onderzoek & innovatie...

Lees meer

Nieuwe ERA streeft naar versterken onderzoekssystemen en -carrières

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) moet Europa vooruitbrengen op het pad van duurzaamheid, digitalisering en herstel na de coronacrisis. De nieuwe ERA, die in 2021 van start gaat, zal zich...

Lees meer

Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA actieplannen

De nationale actieplannen voor de ERA schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, zo blijkt uit een evaluatie van de ERAC. Er word nauwelijks aandacht geschonken aan...

Lees meer