Kennisinstellingen herhalen oproep voor hoger budget Horizon Europe

15 juli 2020

Europese verenigingen van universiteiten en hogescholen doen opnieuw gezamenlijk een oproep aan de Europese instellingen om het budget van Horizon Europe te verhogen. In lijn met de campagne van vorige jaar met de naam ‘Seize our common future’ worden Europese leiders aangespoord meer te investeren in onderwijs, wetenschap en innovatie, zowel in het MFK als in het herstelfonds Next Generation EU.

Meer geld voor onderzoek, onderwijs en innovatie  

Vijftien Europese verenigingen, met in totaal meer dan 800 universiteiten en hogescholen, inclusief veel Nederlandse instellingen, pleiten voor een ambitieuzere EU-meerjarenbegroting voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Volgens de kennisinstellingen is het noodzakelijk om in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en in het herstelfonds Next Generation EU voldoende middelen vrij te maken om zo de voorgestelde ambities van de Commissie te kunnen volbrengen. In het bijzonder zijn de instellingen teleurgesteld en bezorgd om het beperkte budget dat is voorgesteld voor de programma’s Horizon Europe en Erasmus+. In de oproep wordt daarom ook gepleit voor een budget van minimaal 120 miljard euro voor Horizon Europe.

Seize our common future 

Vorig jaar werd eenzelfde oproep gedaan door de Europese koepels, onder de naam ‘Seize our common future’. In deze campagne werd ook al de oproep gedaan voor een budget van minimaal 120 miljard euro voor Horizon Europe. Beide oproepen volgen daarmee dezelfde lijn, waarin de ambities van de EU voor economische duurzaam herstel worden verwelkomd, maar voldoende investeringen in onderwijs, wetenschap en innovatie noodzakelijk worden geacht om deze te realiseren, de digitale en groene transitie te verwezenlijken, Europa's innovatiecapaciteit te versterken en de Europese bevolking goed op te leiden.

Context

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft op 10 juli een nieuw voorstel gepresenteerd voor het MFK en Next Generation EU. Binnen het reguliere MFK voorziet Michel voor Horizon Europe in totaal 89,4 miljard euro, dat is 5 miljard euro minder ten opzichte van het Commisievoorstel uit mei dit jaar. Ook voor het Erasmusprogramma voorziet minder geld dan de Commissie, namelijk zo'n 21,2 miljard. Het voorstel van Michel dient als basis voor overleg tijdens de bijeenkomst van de Raad op 17 en 18 juli. Middels de huidige oproep, in lijn met de campagne van vorig jaar, dringen de koepels aan op een wijziging in het voorstel ten gunste van investeringen in onderzoek, wetenschap en innovatie.

Meer informatie: 

Publicatie: #EUInvestinKnowledge
Publicatie EUA: Seize our Common Future: Joint Call for an Ambitious Horizon Europe Budget
Artikel Neth-ER: Universiteiten willen minstens 120 miljard voor Horizon Europe

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

Innovatie-experts gezocht

De Commissie is op zoek naar experts die kunnen helpen bij het evalueren van EIC Accelerator aanvragen, gericht op baanbrekende innovatie. De experts zullen ingezet worden voor het evalueren van...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Partnerschappen gezocht voor interregionale innovatie

De Commissie is op zoek naar interregionale partnerschappen om innovatieprojecten op te zetten. Een nieuwe pilot call richt zich op het herstel van regio’s na de corona-pandemie door middel van...

Lees meer