Kan beleid groene innovatie stimuleren?

24 september 2019

Huidig innovatiebeleid kan niet effectief bijdragen aan de klimaattransitie. Hervorming is daarom nodig om groene innovatie te stimuleren, aldus het European Environment Agency in een rapport met 10 hervormingsvoorstellen. Daarbij denkt het agentschap vooral op aan meer samenwerking tussen overheden en andere actoren bewerkstelligd en de maatschappij meer betrekt bij onderzoeksresultaten.

Innovatiebeleid moet hervormd

Het bestaande innovatiebeleid speelt niet voldoende in op duurzaamheid om de klimaattransitie te realiseren. In het rapport ‘Sustainability transitions: policy and practice’ draagt het Europees Environment Agency (EEA) daarom tien beleidspunten aan die centraal moeten staan dit wel te doen. De eerste vijf zijn beleidsmaatregelen die groene innovatie mogelijk maken. De laatste vijf gaan over hoe beleidsmakers groene innovatie kunnen coördineren.

Klimaattransitie concreet maken in beleidsvorming

Om de klimaattransitie beter uit te voeren zijn een aantal beleidshervormingen nodig, aldus de EEA. Zo zou er meer ruimte moeten zijn voor experimenten op  technologische gebied, maar ook op het gebied van infrastructuur en sociale en bedrijfsmodellen. Voor de verspreiding van innovaties ziet de EEA een rol weggelegd worden voor steden, die door nationale overheden ondersteund moeten worden bij het vormen van hubs. Bovendien moeten overheden aansturen op het geleidelijk afbouwen van oude technologieën met behulp van subsidies of door zelf alleen nieuwe innovaties te gebruiken. Tenslotte moet er meer geld beschikbaar komen voor de befaamde valley of death waarin ideeën vaak blijven steken.

Context

Eén van de zes doelstellingen van Ursula von der Leyen, aankomend voorzitter van de Commissie, is het bereiken van een klimaat-neutraal Europa in 2050. Frans Timmermans zal de komende Commissie periode verantwoordelijk zijn voor het nieuwe plan The European Green Deal. Om deze ambitieuze doelstelling te behalen moet er onder andere een duurzaam Europees investeringsplan ten bedrage van één biljoen euro en een Just Transition fund komen. Ook het Horizon Europe programma zal een belangrijke rol spelen in de duurzame ontwikkeling van Europa, hoewel dit in de opdrachtbrief aan Timmermans niet genoemd wordt.

Meer informatie:

Persbericht EEA: How to accelerate change towards sustainability?
Publicatie EEA: Sustainability transitions: policy and practice

Artikel Neth-ER: Raad voor Concurrentievermogen: geïntegreerde aanpak voor duurzame groei

Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen

Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tweede editie Horizon Impact Award geopend

De inschrijvingen voor de Horizon Impact Award 2020 zijn geopend. Met deze prijs honoreert de Commissie onderzoeksprojecten uit Horizon 2020 en FP7 projecten die een grote maatschappelijke bijdrage...

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor Innovation Fund

De Europese Commissie is op zoek naar evaluatoren voor het Innovation Fund. Het fonds zal zich in het kader van de Green Deal richten op de financiering van innovatieve technologieën en projecten...

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer