Juncker op Digital Summit: meer inzet nodig op Digital Single Market

2 oktober 2017

Het wordt tijd dat de lidstaten hun beloften op het terrein van de Digital Single Market gaan inlossen. Dit vraagt Commissievoorzitter Juncker in zijn speech op de Digital Summit in Tallinn. Juncker wil dat er voor alle wetgevingsvoorstellen in 2018 een akkoord bereikt wordt.

Meer inzet voor realisering Digital Single Market nodig

Digitalisering van de industrie en cybersecurity moeten in 2018 een realiteit zijn in de Digital Single Market. Hiervoor is meer inzet van lidstaten nodig dan ze tot nog toe hebben laten zien. Zo luidde Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in zijn speech op de Digital Summit in. De speech was gericht aan alle politieke leiders van de EU lidstaten die in Tallinn waren samengekomen. Hoewel er al flink wat vooruitgang geboekt is, waaronder het afschaffen van roaming-kosten en het creëren van een Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, liggen er nog steeds 18 voorstellen van de Europese Commissie te wachten op goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad. Voor investeringen in digitale projecten riep Juncker regeringsleiders op om meer aandacht te vragen voor projectfinanciering uit EFSI (European Fund for Strategic Investments).

Europa continent van subversieve innovatie

Europa moet een continent worden van subversieve innovatie en technologie en het potentieel van vrij verkeer van data ten volste benutten. De Digital Single Market strategie is een goede aanzet hiervoor, maar er is meer nodig. Zo moeten nationale en Europese wetgeving passen binnen het huidige digitale tijdperk en Europees beleid moet zich richten op digitalisering op het gebied van mobiliteit, gezondheidszorg en energie Dit staat in de voorlopige conclusies van de Digital Summit opgesteld door de minister-president Ratas van Estland. Verder moet Europa een wereldleider op het gebied van cybersecurity worden door gemeenschappelijk te werken aan een Single European Cyberspace en een Single Cybersecurity Market. Ook besloten de Europese leiders dat het aanleren van digitale vaardigheden cruciaal is voor gelijke kansen en aansluiting op de arbeidsmarkt. Tot slot moeten research & development (R&D) investeringen van de EU zich richten op het stimuleren van digitalisering van de Europese industrie.

EP: Geen Digital Single Market zonder inclusiviteit en bescherming van de burger

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, heeft in een reactie op de Digital Summit aangegeven dat de Digital Single Market alleen voltooid kan worden door maatregelen te nemen die de bestaande skills gap verkleinen en de rechten van consumenten beschermen tegen potentiële negatieve effecten van de huidige technologische revolutie. Zo moet er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in onderwijs, zodat iedereen kan (blijven) profiteren van de technologische veranderingen.  

Tallinn top en De Digital Single Market

De Digital Summit vond plaats op 29 september in Tallinn en werd georganiseerd door het Estse voorzitterschap. Tijdens de top bespraken de regeringsleiders hoe Europa beter kan inspelen op technologische ontwikkelingen. Daarnaast werd de top ook aangegrepen om over de toekomst van de EU te discussiëren en Juncker heeft een vervolgbijeenkomst in 2019 aangekondigd in Roemenië om de koers met de EU-27 uit te zetten. Met Digital Single Market strategie wil de Commissie binnen de EU een interne markt creëren voor digitale producten en diensten. Met de lancering van de strategie in 2015 heeft de Commissie 38 voorstellen aangekondigd om deze interne markt te realiseren, waarvan 24 wetgevingsvoorstellen. In de tussentijdse evaluatie van de Digital Single Market strategie riep de Commissie al op om haast te maken met de realisatie van de strategie in 2018.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Key messages of President Juncker to Heads of State or Government in Tallinn on the State of Play of the Digital Single Market
Publicatie Estse Voorziterschap: Preliminary Conclusions of the Prime Minister of Estonia
Artikel Neth-ER: In 16 stappen naar een digitale interne markt
Artikel Neth-ER: Geen tijd te verliezen bij implementatie Digital Single Market

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Erasmus+ bereikt recordhoogte in 2018

In 2018 is een recordaantal deelnemers en projecten gesteund door Erasmus+. In totaal zijn meer dan 850.000 uitwisselingen verspreid over ongeveer 23.500 projecten mogelijk gemaakt. In Nederland...

Lees meer

Europese toezichthouder: "GDPR schiet tekort voor onderzoek"

Hoewel het ontwerp van de Europese bescherming van persoonsgegevens goed is, schiet de uitvoering tekort. In een voorlopige opinie laat de Europese toezichthouder zich tamelijk kritisch uit over de...

Lees meer