Jaarrapport ERC: ondanks successen niet meer autonomie

19 mei 2020

Het is de vorige president van de ERC niet gelukt om onafhankelijker te worden, ondanks de vele successen in het dertienjarig bestaan van de organisatie. Als voorbeelden noemt Jean-Pierre Bourguignon onder meer een grote internationale bekendheid, ondersteuningsprogramma’s voor widening landen en meer aanmeldingen van vrouwelijke onderzoekers, die ook nog eens vaker succesvol zijn. Toch blijft de ERC voor verbetering vatbaar, bijvoorbeeld als het gaat om open access en multidisciplinariteit.

Hoop op meer autonomie

De European Research Council (ERC) heeft ondanks de successen sinds de oprichting in 2007 niet meer autonomie van de Europese Commissie gekregen. Onder meer de reorganisatie van het Directoraat-generaal Onderzoek & Innovatie van de Europese Commissie in 2019 ligt hieraan ten grondslag, aldus afzwaaiend president Jean-Pierre Bourguignon in het jaarverslag voor 2019. Desalniettemin zijn er volgens Bourguignon goede redenen om te streven naar een onafhankelijke ERC. Zo slaagt de ERC er steeds beter in gendergelijkheid te bereiken bij projecten met ERC-financiering. Vrijwel alle beurzen tonen een stijgende lijn wat betreft het aantal aanvragen van en toekenningen aan vrouwen, waaronder een stijging van bijna 50 procent in het aandeel vrouwelijk bursalen sinds het zevende kaderprogramma. Verder bestrijdt de ERC widening met behulp van ‘Visit ERC team fellowships’, waardoor jonge onderzoekers uit deze landen internationale ervaring kunnen opdoen in een onderzoeksgroep met ERC-financiering. Daarnaast blijft de ERC werken aan haar internationale naamsbekendheid. Zo zijn er in 2019 twee nieuwe overeenkomsten afgesloten met Australië en Singapore, wat het totaal op veertien organisaties in twaalf landen brengt.

Aandacht voor open access en multidisciplinariteit

Hoewel de ERC erg succesvol is, blijven er verbeteringen nodig. Zo heeft het agentschap voor de ERC (ERCEA) in 2019 twee studies laten uitvoeren over open access en carrièreperspectieven. 70% van de ERC-bursalen publiceert onderzoeksresultaten open access, waarmee de ERC internationaal bovenaan staat. Daarentegen doet 30% dat niet vanwege de financiële kosten die daarmee gepaard gaan of zorgen om de kwaliteit van de publicaties, zo blijkt nu. Een andere studie laat zien dat de ERC-beurzen een grote positieve impact hebben op de carrières van de beursontvangers. Verder werkt de Scientific Council van de ERC aan de evaluatie van multidisciplinaire projecten. Als eerste stap heeft de Scientific Council nu onderzocht hoe een multidisciplinair panel eruit zou kunnen zien, naast de huidige panels.

Context

De ERC ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams. Onderzoekers kunnen hun eigen ideeën indienen, die enkel beoordeeld worden op hun excellentie. Onlangs uitten vooraanstaande wetenschappers hun zorg over het ERC budget in Horizon Europe. Dit budget staat namelijk nog niet vast. Het jaarverslag noemt wel de aanstelling van Mauro Ferrari als voorzitter van de ERC in 2019, maar besteedt geen aandacht aan het plotselinge vertrek na 3 maanden in functie. Op dit moment is er nog geen vervanger gevonden. In 2019 werd ook de Nederlandse Prof. Dr. Eveline Crone verkozen tot vicepresident van de ERC.

Meer informatie:

Publicatie ERC: Annual Report on the ERC activities and achievements in 2019
Artikel Neth-ER: Jaarrapport ERC: meer Starting Grants voor Nederlandse onderzoekers in 2018
Artikel Neth-ER: 2018 goed jaar voor Nederlandse onderzoekers met Advanced Grant van ERC
Artikel Neth-ER: ERC-voorzitter Mauro Ferrari treedt af  
Artikel Neth-ER: Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC
Artikel Neth-ER: Vooraanstaande wetenschappers roepen op tot meer budget voor ERC
Artikel Neth-ER: Kleine veranderingen bij ERC in overgang naar Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Eveline Crone verkozen tot vicepresident van de European Research Council

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ERC panelstructuur 2021-2022 bekend

Een half jaar voor aanvang maakt de European Research Council de panelstructuur voor de calls in 2021 en 2022 bekend. De domeinen sociale en geesteswetenschappen en natuur- en...

Lees meer

MSCA: trainingsmogelijkheden voor bijna 2.000 onderzoekers

De Commissie heeft via de Marie Skłodowska-Curie Acties 147 nieuwe Innovative Training Networks aangewezen. Onder de geselecteerden bevinden zich 24 Nederlandse projecten. In totaal trekt de...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

Drie ERC Proof of Concept beurzen voor Nederland

Er zijn in de eerste ronde van dit jaar drie ERC Proof of Concept beurzen uitgereikt aan onderzoekers van Nederlandse instellingen. In totaal waren er 146 aanmeldingen, waarvan 55 onderzoekers een...

Lees meer