JPIs hebben meer potentie, maar politieke steun vereist

4 oktober 2018

Joint Programming Initiatives (JPIs) hebben de potentie om meer te bereiken en zich te ontwikkelen tot belangrijke spelers binnen het Joint Programming Process als zij meer politieke steun krijgen. Dit blijkt uit het rapport van de High Level Group for Joint Programming, waarin de werking van lange termijn strategieën van tien JPIs wordt geanalyseerd en aanbevelingen worden gegeven om de JPIs hun potentieel te laten benutten.

Nauwere samenwerking nodig

Om de volledige potentie van Joint Programming Initiatives (JPIs) te benutten is er meer politieke steun nodig, volgens de Task Force van de High Level Group for Joint Programming (GPC). Uit een rapport dat is opgesteld door de GPC blijkt dat hiervoor een nauwere samenwerking vereist is tussen JPIs, de GPC, de European Research and Innovation Advisory Committee (ERAC), lidstaten en deelnemende landen. Alleen met deze samenwerking krijgen JPIs de kans om zich te ontwikkelen tot belangrijke spelers binnen het Joint Programming Process (JPP). De Task Force wil de Raad voor Concurrentievermogen de leiding geven van dit samenwerkingsverband en voorziet een proactieve rol voor de Commissie in het JPP.

Inspanning door lidstaten voor duurzame JPIs

Lidstaten en deelnemende landen moeten meer inspanning leveren om de duurzaamheid van JPIs te waarborgen volgens de Task Force. Doordat veel maatschappelijke uitdagingen op lange termijn worden aangepakt door JPIs is het van belang dat lidstaten en deelnemende landen ook op lange termijn ondersteuning bieden. Lidstaten en deelnemende landen moeten daarom het JPP en JPIs hoog op de agenda zetten. Alleen dan kunnen er synergieën gevormd worden tussen nationale en Europese investeringen, wat de duurzaamheid van JPIs ten goede komt.

Meer betrokkenheid van belanghebbenden

Daarnaast is er meer betrokkenheid van de industriële sector en belanghebbenden nodig om de volledige potentie van JPIs te bereiken. Door belanghebbenden meer te betrekken kunnen maatschappelijke uitdagingen beter aangepakt worden. 

Betere afstemming tussen Horizon Europe en JPIs

Ook moet er volgens de Task Force betere afstemming komen tussen het JPP en Horizon Europe. De onderwerpen van de JPIs zijn ook prioriteiten binnen Horizon Europe. De ervaringen en expertise van JPIs kunnen dus een belangrijke toevoeging bieden. Ook wil de Task Force dat in het meerjarig financieel kader (MFK) rekening wordt gehouden met JPIs en hun plannen voor onderzoek en innovatie.

Context

In 2008 heeft de Europese Commissie het Joint Programming Process opgezet om op een gecoördineerde en effectievere manier maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De High Level Group for Joint Programming werd in het leven geroepen om de Joint Programming Initiatives te beoordelen. Op dit moment zijn er tien JPIs goedgekeurd, welke allemaal een bijdrage leveren aan de Europese onderzoeksruimte. Als voornaamste doel hebben ze het verminderen van fragmentatie en het vergroten van impact op nationaal onderzoek en innovatie.

Meer informatie

Publicatie High Level Group for Joint Programming: GPC JPI Long Term Strategy reports analysis task force
Artikel Neth-ER: Gebrek nationaal commitment beperkt impact JPIs
Artikel Neth-ER: Voorzitters JPI’s erkennen beperkte impact

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Ministers voor onderzoek hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. De Raad heeft een aantal maatregelen...

Lees meer

EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal

Effectieve communicatie over de impact van Horizon Europe is van belang om de kloof tussen burger en wetenschap te verkleinen. Dit benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar...

Lees meer

Op de agenda: november

November wordt een beslissende maand voor de onderhandelingen voor de EU-kennisprogramma’s na 2020. Verwacht wordt dat in de Raad voor zowel Horizon Europe als voor Erasmus een gedeeltelijk akkoord...

Lees meer

ERAC: optimalisering partnerschappen vereist rationalisering op drie niveaus

Rationalisering van partnerschappen moet plaatsvinden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, in de benadering van de partnerschappen en op thematisch niveau. Dit stelt de ad hoc...

Lees meer