Investeringen cruciaal voor innovatie benadrukt EIB

26 januari 2016

Om competitief te blijven is het cruciaal dat de EU €130 miljard extra investeert in onderzoek en ontwikkeling. Het European Fund for Strategic Investments speelt daarin een belangrijke rol. Dat stelt de Europese Investeringsbank in een geüpdatet rapport Restoring EU competitiveness.

Investeren cruciaal
Door gebrek aan investeringen ontbeert het Europese bedrijven aan innovatiekracht en het vermogen om nieuwe technologieën snel in gebruik te nemen. Dat blijkt uit het onderzoek van de Europese Investeringsbank (EIB). In de EU wordt niet voldaan aan de eigen doelstelling om 3% van het BNP te investeren in onderzoek en ontwikkeling. De EIB benadrukt dat het van groot belang is voor de concurrentiepositie van de EU dat hieraan voldaan wordt. Daarvoor zou €130 miljard aan extra investeringen nodig zijn. Nu ontbreekt het Europese bedrijven, en met name het MKB, aan investeringsmogelijkheden. Ook is de Europese infrastructuur zo verouderd, dat het de innovatiekracht van EU belemmert. De EU loopt als gevolg hiervan steeds meer achter op de VS en andere economische grootmachten.

Overheden moeten tandje harder
Overheden zouden, volgens de EIB, meer moeten investeren en de regelgeving moeten herzien. Zwakke plekken in de markt moeten worden aangepakt om zo op de lange termijn innovatie te stimuleren. Overheden moeten investeren in hoog-risico onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, human capital, basisinfrastructuur en jonge innovatieve bedrijven. Europa speelt daarbij een belangrijke rol en de EIB stelt dat de uitvoering van het Investment Plan for Europe, onder andere via het European Fund for Strategic Investments (EFSI), één van de grote uitdagingen voor het komende jaar wordt. De EIB beheert samen met de Europese Commissie het EFSI. Verder zou door herziening van de regelgeving een beter investeringsklimaat moeten ontstaan in de EU, waardoor risicovolle investeringen opgang komen. Volgens Werner Hoyer, voorzitter van de EIB, is het belangrijk dat Europa zich richt op de lange termijn, nu het einde van de economische crisis in zicht komt.

Herzien rapport, zelfde conclusies
Het voorliggend rapport werd al begin 2015 uitgebracht, maar het is nu herzien zodat de ontwikkelingen van 2015 er ook in opgenomen zijn. Daarmee zijn de algemene conclusies echter niet veranderd. Het is een rapport dat zich richt op het productivity-driven, long-term concurrentievermogen van de EU.

Meer informatie
Publicatie EIB: Restoring EU competitiveness; 2016 updated version
Persbericht EIB: Restoring EU competitiveness
Artikel Neth-ER: EFSI is klaar voor de start

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs

De Europese onderwijsministers hebben via een video-conferentie uitdagingen en actuele informatie met betrekking tot het corona-virus uitgewisseld. Hierbij bespraken zij ook de verschillende...

Lees meer

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019

De Commissie wil zich in 2019 focussen op het opstellen van een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit het Commissie Werkprogramma voor 2019. Hiernaast...

Lees meer

Gemiste kans EFSI voor ontwikkeling vaardigheden

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en haar opvolger InvestEU dragen weinig bij aan de ontwikkelingen van vaardigheden. Er zijn verschillende obstakels die moeten worden...

Lees meer