Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering

9 mei 2017

Door te investeren in vaardigheden kunnen landen beter inspelen op de mogelijk negatieve effecten van globalisering. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Het rapport laat zien hoe OESO-landen gebruik maken van wereldwijde waardeketens en geeft aanbevelingen voor beter beleid.

Skills Outlook 2017

Door te investeren in de vaardigheden van hun beroepsbevolking kunnen landen ervoor zorgen dat hun deelname aan wereldwijde markten sociale en economische voordelen biedt. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Met vaardigheden kunnen landen integreren in wereldwijde markten en zich specialiseren in de meest geavanceerde industrieën. Ook is de bevolking hierdoor beter bestand tegen de mogelijk negatieve effecten van globalisering. OESO-landen moeten daarom optimaal gebruik maken van wereldwijde waardeketens: één enkel product is vaak geproduceerd door meerdere arbeidskrachten in verschillende delen van de wereld langs deze wereldwijde waardeketens.

Scoreboard wereldwijde waardeketens

Het rapport geeft een overzicht van de score van OESO-landen op basis van hun vaardigheden en hun deelname aan wereldwijde waardeketens. Positief is dat Nederland relatief weinig inwoners  heeft met een laag niveau van vaardigheden. Ook hebben veel Nederlanders vaardigheden die relevant zijn voor technologisch geavanceerde industrieën en is Nederland in toenemende mate gespecialiseerd in deze industrieën. Opvallend is dat Nederland relatief slecht scoort wanneer gekeken wordt naar vaardigheden die van pas komen in wereldwijde waardeketens. Ook kunnen productiviteit en arbeidsomstandigheden in Nederland nog verbeterd worden volgens de OESO.

Aanbevelingen

De OESO doet een aantal aanbevelingen om beter te investeren in vaardigheden. Zo moeten studenten betrouwbare kwalificaties krijgen voor hun vaardigheden en een goede combinatie van vaardigheden ontwikkelen. Ook moeten obstakels voor verdere vaardighedenontwikkelingen verwijderd worden en moeten vaardigheden effectiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door het eenvoudiger maken voor werknemers om werk en opleiding te combineren. Verder adviseert de OESO om internationale samenwerking met betrekking tot vaardighedenbeleid te verbeteren.

Context

De Skills Outlook 2017 laat zien hoe landen het best gebruik kunnen maken van wereldwijde waardeketens door te investeren in vaardigheden van hun beroepsbevolking. Het rapport presenteert nieuwe analyses gebaseerd op de Survey of Adult Skills en de Trade in Value Added Database . Ook wordt uitgelegd wat landen moeten doen om te specialiseren in technologisch geavanceerde industrieën. Het rapport sluit aan bij de New Skills Agenda van de EU, waarbij ook ingegaan wordt op het investeren in de juiste vaardigheden.

Meer informatie:
Publicatie OESO: OECD Skills Outlook 2017
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda Europa gelanceerd
Artikel Neth-ER:  Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Artikel Neth-ER: Hoe investeren in de juiste vaardigheden?
Artikel Neth-ER: Survey of Adult Skills

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Interne opleidingen in het Nederlands bedrijfsleven verbeterd

Interne opleidingen voor werknemers vertonen een stijgende lijn in Nederland: er zijn meer bedrijven die dit soort opleidingen aanbieden en ook het aantal werknemers dat gebruik maakte van deze...

Lees meer