Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering

9 mei 2017

Door te investeren in vaardigheden kunnen landen beter inspelen op de mogelijk negatieve effecten van globalisering. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Het rapport laat zien hoe OESO-landen gebruik maken van wereldwijde waardeketens en geeft aanbevelingen voor beter beleid.

Skills Outlook 2017

Door te investeren in de vaardigheden van hun beroepsbevolking kunnen landen ervoor zorgen dat hun deelname aan wereldwijde markten sociale en economische voordelen biedt. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Met vaardigheden kunnen landen integreren in wereldwijde markten en zich specialiseren in de meest geavanceerde industrieën. Ook is de bevolking hierdoor beter bestand tegen de mogelijk negatieve effecten van globalisering. OESO-landen moeten daarom optimaal gebruik maken van wereldwijde waardeketens: één enkel product is vaak geproduceerd door meerdere arbeidskrachten in verschillende delen van de wereld langs deze wereldwijde waardeketens.

Scoreboard wereldwijde waardeketens

Het rapport geeft een overzicht van de score van OESO-landen op basis van hun vaardigheden en hun deelname aan wereldwijde waardeketens. Positief is dat Nederland relatief weinig inwoners  heeft met een laag niveau van vaardigheden. Ook hebben veel Nederlanders vaardigheden die relevant zijn voor technologisch geavanceerde industrieën en is Nederland in toenemende mate gespecialiseerd in deze industrieën. Opvallend is dat Nederland relatief slecht scoort wanneer gekeken wordt naar vaardigheden die van pas komen in wereldwijde waardeketens. Ook kunnen productiviteit en arbeidsomstandigheden in Nederland nog verbeterd worden volgens de OESO.

Aanbevelingen

De OESO doet een aantal aanbevelingen om beter te investeren in vaardigheden. Zo moeten studenten betrouwbare kwalificaties krijgen voor hun vaardigheden en een goede combinatie van vaardigheden ontwikkelen. Ook moeten obstakels voor verdere vaardighedenontwikkelingen verwijderd worden en moeten vaardigheden effectiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door het eenvoudiger maken voor werknemers om werk en opleiding te combineren. Verder adviseert de OESO om internationale samenwerking met betrekking tot vaardighedenbeleid te verbeteren.

Context

De Skills Outlook 2017 laat zien hoe landen het best gebruik kunnen maken van wereldwijde waardeketens door te investeren in vaardigheden van hun beroepsbevolking. Het rapport presenteert nieuwe analyses gebaseerd op de Survey of Adult Skills en de Trade in Value Added Database . Ook wordt uitgelegd wat landen moeten doen om te specialiseren in technologisch geavanceerde industrieën. Het rapport sluit aan bij de New Skills Agenda van de EU, waarbij ook ingegaan wordt op het investeren in de juiste vaardigheden.

Meer informatie:
Publicatie OESO: OECD Skills Outlook 2017
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda Europa gelanceerd
Artikel Neth-ER:  Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Artikel Neth-ER: Hoe investeren in de juiste vaardigheden?
Artikel Neth-ER: Survey of Adult Skills

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital...

Lees meer

Digital Skills and Jobs Coalition zoekt steun voor digitale vaardigheden

De Digital Skills and Jobs Coalition doet een oproep aan organisaties binnen Europa om zich middels een belofte te committeren aan het ondersteunen van digitale vaardigheden. Door de huidige...

Lees meer

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer