Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering

9 mei 2017

Door te investeren in vaardigheden kunnen landen beter inspelen op de mogelijk negatieve effecten van globalisering. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Het rapport laat zien hoe OESO-landen gebruik maken van wereldwijde waardeketens en geeft aanbevelingen voor beter beleid.

Skills Outlook 2017

Door te investeren in de vaardigheden van hun beroepsbevolking kunnen landen ervoor zorgen dat hun deelname aan wereldwijde markten sociale en economische voordelen biedt. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Met vaardigheden kunnen landen integreren in wereldwijde markten en zich specialiseren in de meest geavanceerde industrieën. Ook is de bevolking hierdoor beter bestand tegen de mogelijk negatieve effecten van globalisering. OESO-landen moeten daarom optimaal gebruik maken van wereldwijde waardeketens: één enkel product is vaak geproduceerd door meerdere arbeidskrachten in verschillende delen van de wereld langs deze wereldwijde waardeketens.

Scoreboard wereldwijde waardeketens

Het rapport geeft een overzicht van de score van OESO-landen op basis van hun vaardigheden en hun deelname aan wereldwijde waardeketens. Positief is dat Nederland relatief weinig inwoners  heeft met een laag niveau van vaardigheden. Ook hebben veel Nederlanders vaardigheden die relevant zijn voor technologisch geavanceerde industrieën en is Nederland in toenemende mate gespecialiseerd in deze industrieën. Opvallend is dat Nederland relatief slecht scoort wanneer gekeken wordt naar vaardigheden die van pas komen in wereldwijde waardeketens. Ook kunnen productiviteit en arbeidsomstandigheden in Nederland nog verbeterd worden volgens de OESO.

Aanbevelingen

De OESO doet een aantal aanbevelingen om beter te investeren in vaardigheden. Zo moeten studenten betrouwbare kwalificaties krijgen voor hun vaardigheden en een goede combinatie van vaardigheden ontwikkelen. Ook moeten obstakels voor verdere vaardighedenontwikkelingen verwijderd worden en moeten vaardigheden effectiever gebruikt worden, bijvoorbeeld door het eenvoudiger maken voor werknemers om werk en opleiding te combineren. Verder adviseert de OESO om internationale samenwerking met betrekking tot vaardighedenbeleid te verbeteren.

Context

De Skills Outlook 2017 laat zien hoe landen het best gebruik kunnen maken van wereldwijde waardeketens door te investeren in vaardigheden van hun beroepsbevolking. Het rapport presenteert nieuwe analyses gebaseerd op de Survey of Adult Skills en de Trade in Value Added Database . Ook wordt uitgelegd wat landen moeten doen om te specialiseren in technologisch geavanceerde industrieën. Het rapport sluit aan bij de New Skills Agenda van de EU, waarbij ook ingegaan wordt op het investeren in de juiste vaardigheden.

Meer informatie:
Publicatie OESO: OECD Skills Outlook 2017
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda Europa gelanceerd
Artikel Neth-ER:  Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Artikel Neth-ER: Hoe investeren in de juiste vaardigheden?
Artikel Neth-ER: Survey of Adult Skills

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering

Nederland hoort bij de koplopers van de OESO als het gaat over digitale vaardigheden, waardoor zij kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer