Integratie vluchtelingen en migranten middels onderwijs

30 september 2016

Onderwijs speelt een sleutelrol in de integratie van migranten en vluchtelingen. Dit bepleit het Life Long Learning Platform in haar position paper Integrating Refugees and Migrants through Education. Daarin stelt het Platform ook enkele manieren voor hoe het onderwijs haar sleutelrol moet gaan vervullen.

Maatregelen voor integratie
Onderwijs speelt een cruciale rol in het integratieproces van migranten en vluchtelingen. Dit stelt het Life Long Learning Platform (LLL Platform) in hun position paper Integrating Refugees and Migrants through Education. Ook komen ze daarin met een aantal voorstellen over hoe het onderwijs in staat kan worden gesteld om haar bijdrage te leveren. Ten eerste, moet er een EU-brede campagne opgezet worden over de rol die onderwijs kan spelen in het betrekken van verschillende bevolkingsgroepen in de maatschappij. Dit moet worden gesteund door het Erasmus+-programma. Ook zou er speciale aandacht in de onderwijscurricula moeten worden besteed aan interculturele competenties. Om dit te bereiken kan er gewerkt worden met de Competences for Democratic Culture van de Raad van Europa, aldus het LLL Platform. Ten slotte, zijn investeringen in professionele training voor leraren, onderwijzers en schoolhoofden essentieel om hen beter te onderwijzen over de groeiende culturele en linguïstische verschillen. Naast de bovengenoemde maatregelen, doet het Platform ook een beroep op de overheden van de EU-lidstaten om hun steentje bij te dragen aan het integratieproces van migranten en vluchtelingen. Een voorbeeld is het implementeren van de Reception Conditions richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming.

Context en gevolg
Ook de Europese Commissie vindt onderwijs een van de krachtigste middelen voor de integratie van migranten en vluchtelingen. In een actieplan voor de integratie van vluchtelingen kondigde de Commissie eerder dit jaar verschillende voorstellen aan om hier inhoud aan te geven, met een focus op vroegtijdig leren, inclusiviteit in het onderwijs, erkenning van vaardigheden en aansluiting op de arbeidsmarkt. Het position paper van het LLL Platform zal worden besproken op 11 oktober in het kader van de LLLWeek. Het LLL Platform organiseert dan de bijeenkomst ‘Turning commitment to reality’ in Brussel.

Meer informatie
Persbericht LLLPlatform: New Position Paper
Publicatie position paper: Integrating Refugees and Migrants through Education: Building Bridges in Divided Societies
Publicatie Raad van Europa: Competences for Democratic Culture
Persbericht Europese Commissie: Commission presents Action Plan on Integration and reforms 'Blue Card' scheme for highly skilled workers from outside the EU
Dossier Neth-ER: Vluchtelingenonderwijs
Neth-ER artikel: Onderwijs speelt cruciale rol bij integratie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

Erasmus+ in 2016: meer sociale inclusie en recordaantal deelnemers

Erasmus+ heeft in 2016 ingezet op een sociaal inclusief programma met extra aandacht voor vluchtelingen en migranten, blijkt uit de jaarrapportage van 2016. Het programma is bovendien weer...

Lees meer

Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa

De opvolger van Erasmus+ moet een uitgebreider en inclusiever programma worden met meer financiële armslag. Dit stelt de Erasmus+ generatie in haar verklaring. Alleen op die manier zal het programma...

Lees meer