‘Individuele leerrekeningen dragen bij aan oplossen uitdagingen in toekomst van werk’

20 december 2019

Individuele leerrekeningen dragen positief bij aan het adresseren van sommige uitdagingen op de toekomstige arbeidsmarkt, mits er een duidelijk beeld is van de sterktes en zwaktes van zulke schema’s. Dit concludeert de OESO in een rapport waarin zij op basis van case studies beleidsaanbevelingen presenteert voor de implementatie van zulke leerrekeningen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat deze schema’s simpel worden gehouden.

Positief effect individuele leerrekeningen

Een individuele leerrekening voor burgers heeft een positief effect op het aanpakken van sommige van de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit concludeert de OESO in haar rapport ‘Individual Learning Accounts: Panacea or Pandora’s Box?’. Echter moeten leerrekeningen volgens de OESO ook weer niet gezien worden als wondermiddel dat alle toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt kan oplossen. Een goed ontworpen programma met oog voor sterktes en zwaktes kan landen helpen om betere opleidingsresultaten te behalen, aldus de OESO.

Zes aanbevelingen voor leerrekeningen

Volgens de OESO zijn de volgende overwegingen cruciaal voor het ontwikkelen van goede schema’s:

  1. Een eenvoudig systeem bevordert de deelname. Als individuele leerrekeningen te complex worden, zal dit gebruikers zal in de weg zitten.
  2. Dergelijke schema’s moeten zich richten op lageropgeleiden, bijvoorbeeld door progressieve financiële ondersteuning aan inkomensgroepen.
  3. Echte impact vereist een aanzienlijk budget, zodat mensen niet enkel trainingen van korte duur kunnen volgen. Co-financieringsmechanismes zijn bijvoorbeeld nadelig voor groepen met een laag inkomen.
  4. Individuele leerrekeningen moeten gepaard gaan met andere maatregelen die deelname van ondervertegenwoordigde groepen in onderwijs en trainingen bevorderen. Informatie, advies en begeleiding hoort op kleinschalig niveau gegeven.
  5. De kwaliteitsgarantie is zeer belangrijk, bijvoorbeeld door certificering. Aanbieders van trainingen kunnen namelijk gemakkelijk misbruik maken van hun informatievoorsprong op gebruikers.
  6. Schema’s gefinancierd uit belastinginkomsten hebben een groter effect op de herverdeling van inkomsten, maar zijn door druk op de overheidsbegroting ook minder voorspelbaar.

Context

Individuele leerrekening zijn virtuele of fysieke bankrekeningen waarmee een individu onderwijs en training kan betalen. Het doel is om mensen te kunnen bij- en nascholen om zo de sociale ongelijkheid in een land te verminderen. Frankrijk is tot nu toe het enige land in Europa dat een vorm van individuele leerrekeningen heeft geïmplementeerd. Nicolas Schmit, de commissaris voor Banen en Sociale Rechten, heeft als opdracht gekregen om te onderzoek of individuele leerrekeningen volwassenen kunnen helpen bij Leven Lang Leren.

Meer informatie: 

Publicatie: Individual Learning Accounts: Panacea or Pandora's Box?
Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer

Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid

De Europese Commissie wil het Europese mbo-beleid moderniseren om huidige en toekomstige thema’s als de groene en digitale transities te accommoderen. Dit staat in het voorstel van de Commissie voor...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer