Implementatie van ERA verloopt traag

21 februari 2019

De implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) verliep in 2016-2018 op een trager tempo dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het ERA voortgangsrapport 2018 van de Commissie. Ook bestaan er nog steeds grote verschillen tussen de prestaties van de lidstaten. Een hernieuwde inzet van de lidstaten is nodig om de implementatie van de ERA te realiseren.

ERA voortgangsrapport 2018  

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt in de implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) maar op een trager tempo dan voorheen. Zo blijkt uit het ERA voortgangsrapport 2018 van de Europese Commissie. De voortgang met betrekking tot de open arbeidsmarkt voor onderzoekers is zelfs achteruitgegaan. Ook toont het rapport dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen de prestaties van de lidstaten.

Versterken van ERA

Een hernieuwde inzet is nodig om de implementatie van de ERA te realiseren, aldus de Commissie. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten, geassocieerde landen en de Europese Unie om te bedenken hoe zij de implementatie kunnen versnellen en aanmoedigen. Daarnaast heeft de Commissie maatregelen voorgesteld om in verschillende toekomstige programma’s, zoals de regionale fondsen en Horizon Europe, specifiek in te zetten op het versterken van de ERA. Sterke ambities om de ERA te implementeren blijken uit de National Action Plans (NAPs) die 28 landen hebben aangenomen en die volgens de Commissie laten zien dat de deelnemende landen zich gecommitteerd voelen aan de prioriteiten van de ERA.

Nederland scoort goed

Het landenrapport voor Nederland laat op vijf van de zes prioriteiten bovengemiddelde cijfers zien vergeleken met andere ERA landen. Nederland behaalde vooral veel punten vanwege het hoge aantal vacatures op EURAXESS en de vele publiek-private samenwerkingen voor papers. Vergeleken met de scores van het laatste rapport uit 2016 verloopt de implementatie van de ERA stabiel. Een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de implementatie van het Nederlandse NAP: de herstructurering van NWO in 2017, de uitbreiding van het promotierecht en de update van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Nederland scoort echter minder goed op de criteria voor gendergelijkheid, vooral omdat het aantal vrouwen op hogere posities in het hoger onderwijs nog flink achterloopt op andere landen. 

Context 

De Europese Onderzoeksruimte wordt geïmplementeerd aan de hand van zes prioriteiten, waaronder internationale samenwerking en gendergelijkheid. Deelnemende landen dienen zelf via hun NAPs passende maatregelen te nemen om deze te implementeren. In de ERA-voortgangsrapporten beoordeelt de Commissie in welke mate de lidstaten voortgang hebben geboekt met betrekking tot deze prioriteiten in de afgelopen twee jaar. De Commissie beoordeelt de voortgang per lidstaat aan de hand van 8 kernindicatoren, met 16 sub-indicatoren. Eerder heeft de Commissie rapporten gepubliceerd over de voortgang van ERA in 2016, 2014 en 2013.  

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie: The European Research Area: advancing together the Europe of research and innovation - study
Publicatie Europese Commissie: European Research Area Progress Report 2018 Country Profile: the Netherlands
Dossier: European Research Area
Artikel Neth-ER: ERA maakt ongelijke vooruitgang
Artikel Neth-ER: ERA Progress Report: EC tevreden over vooruitgang
Artikel Neth-ER: ERA: Wat is de stand van zaken? 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

TNO: innoveer je uit de crisis

Nederland kan zich uit de economische crisis ten gevolge van het coronavirus innoveren door haar investeringen in onderzoek & innovatie op te schroeven. Dit stelt TNO in een position paper over...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital...

Lees meer

Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA

Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper roepen wij lidstaten en de EU op om zich nog meer in te...

Lees meer