Implementatie van ERA verloopt traag

21 februari 2019

De implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) verliep in 2016-2018 op een trager tempo dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het ERA voortgangsrapport 2018 van de Commissie. Ook bestaan er nog steeds grote verschillen tussen de prestaties van de lidstaten. Een hernieuwde inzet van de lidstaten is nodig om de implementatie van de ERA te realiseren.

ERA voortgangsrapport 2018  

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt in de implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) maar op een trager tempo dan voorheen. Zo blijkt uit het ERA voortgangsrapport 2018 van de Europese Commissie. De voortgang met betrekking tot de open arbeidsmarkt voor onderzoekers is zelfs achteruitgegaan. Ook toont het rapport dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen de prestaties van de lidstaten.

Versterken van ERA

Een hernieuwde inzet is nodig om de implementatie van de ERA te realiseren, aldus de Commissie. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten, geassocieerde landen en de Europese Unie om te bedenken hoe zij de implementatie kunnen versnellen en aanmoedigen. Daarnaast heeft de Commissie maatregelen voorgesteld om in verschillende toekomstige programma’s, zoals de regionale fondsen en Horizon Europe, specifiek in te zetten op het versterken van de ERA. Sterke ambities om de ERA te implementeren blijken uit de National Action Plans (NAPs) die 28 landen hebben aangenomen en die volgens de Commissie laten zien dat de deelnemende landen zich gecommitteerd voelen aan de prioriteiten van de ERA.

Nederland scoort goed

Het landenrapport voor Nederland laat op vijf van de zes prioriteiten bovengemiddelde cijfers zien vergeleken met andere ERA landen. Nederland behaalde vooral veel punten vanwege het hoge aantal vacatures op EURAXESS en de vele publiek-private samenwerkingen voor papers. Vergeleken met de scores van het laatste rapport uit 2016 verloopt de implementatie van de ERA stabiel. Een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de implementatie van het Nederlandse NAP: de herstructurering van NWO in 2017, de uitbreiding van het promotierecht en de update van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Nederland scoort echter minder goed op de criteria voor gendergelijkheid, vooral omdat het aantal vrouwen op hogere posities in het hoger onderwijs nog flink achterloopt op andere landen. 

Context 

De Europese Onderzoeksruimte wordt geïmplementeerd aan de hand van zes prioriteiten, waaronder internationale samenwerking en gendergelijkheid. Deelnemende landen dienen zelf via hun NAPs passende maatregelen te nemen om deze te implementeren. In de ERA-voortgangsrapporten beoordeelt de Commissie in welke mate de lidstaten voortgang hebben geboekt met betrekking tot deze prioriteiten in de afgelopen twee jaar. De Commissie beoordeelt de voortgang per lidstaat aan de hand van 8 kernindicatoren, met 16 sub-indicatoren. Eerder heeft de Commissie rapporten gepubliceerd over de voortgang van ERA in 2016, 2014 en 2013.  

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie: The European Research Area: advancing together the Europe of research and innovation - study
Publicatie Europese Commissie: European Research Area Progress Report 2018 Country Profile: the Netherlands
Dossier: European Research Area
Artikel Neth-ER: ERA maakt ongelijke vooruitgang
Artikel Neth-ER: ERA Progress Report: EC tevreden over vooruitgang
Artikel Neth-ER: ERA: Wat is de stand van zaken? 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie...

Lees meer

Nederland heeft het laagste aandeel vrouwelijke onderzoekers van Europa

Slechts een kwart van de Nederlandse onderzoekers is vrouw en daarmee heeft Nederland het laagste aandeel vrouwen in de wetenschap in Europa. Dit blijkt uit het rapport She Figures 2018 van de...

Lees meer

MSCA ondersteunt dit jaar meer dan 2.350 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt meer dan 2.350 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Acties voor in totaal 353 miljoen euro. Daarvan is 273 miljoen euro uitgereikt aan 1.351 onderzoekers als...

Lees meer

Concurrende financiering als aandrijver van onderzoeksprestaties?

Het inzetten van Performance Based Research Funding Systems (PRFS) is niet essentieel voor het verbeteren van onderzoeksprestaties, zo schrijft de Europese Commissie in een beleidsnota. Er lijkt...

Lees meer