Impact graadmeter succes Horizon 2020

7 oktober 2015

De Europese Commissie heeft een brochure gepubliceerd over hoe de voortgang van Horizon 2020 gemonitord wordt. Er heeft een verschuiving in de monitoring plaats gevonden tussen KP7 en Horizon 2020 naar een focus op de impact en het resultaat van projecten. Dit heeft gevolgen voor de wijze van monitoren.

Meer op impact
De monitoring van Horizon 2020 verschilt van die van voorgaande Europese Kaderprogramma’s (KP’s), omdat het meer gericht is op de impact en de resultaten van projecten. Onder voorgaande KP's werd er meer gekeken naar welk type deelnemers er waren, wat de R&D input was en welke output werd gegenereerd met EU-gelden. Volgens de Commissie is een van de aanleidingen voor deze verschuiving dat de krimpende publieke uitgaven in Europa. Daardoor is het belangrijker geworden om impact en de maatschappelijk toegevoegde waarde van projecten aan te tonen.

Indicatoren
De indicatoren zijn in vier groepen ingedeeld, gebaseerd op het doel van de evaluatie. De eerste groep zijn de key performance indicators en deze zijn er op gericht de impact van specifieke delen van Horizon 2020 in kaart te brengen. Per deelprogramma zijn er indicatoren die het succes van dat specifieke onderdeel meten. De tweede groep zijn de indicatoren waarmee de cut-crossing issues worden gevolgd. De cut-crossing issues, bijvoorbeeld het realiseren van het European Research Area, kunnen door projecten uit alle deelprogramma’s geadresseerd worden. De indicatoren voor deze issues worden dan ook ingezet om de bijdrage van alle deelprogramma’s aan de issues te monitoren. Verder hebben het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en Euratom elk hun eigen groep indicatoren.

Eerste resultaten
De evaluatie op basis van de indicatoren vindt plaats tijdens de midterm en ex-post reviews van Horizon 2020. Daarnaast presenteert de EC ook jaarlijks Monitoring Reports waarin alle indicatoren besproken worden. Eerder publiceerde de EC al een brochure met de eerste cijfers over Horizon 2020. In die brochure werd niet gekeken naar de impact van de projecten maar naar de aangevraagde en goedgekeurde beurzen. Uit de brochure bleek onder andere dat het slagingspercentage van aanvragen aanzienlijk lager ligt in Horizon 2020 dan onder KP7.

Meer informatie
Publicatie: Horizon 2020 Indicators; Assessing the results and impact of Horizon 2020
Neth-ER artikel: Eerste resultaten Horizon 2020 bekend

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Horizon 2020-projecten bevorderen Europese transportdoelen

Horizon 2020 levert een positieve bijdrage aan de transportdoelen van de Europese Unie. Dat constateert de Commissie in een rapport over de resultaten van Horizon 2020-projecten op dit gebied. Voor...

Lees meer