Impact ESIF op onderwijs, onderzoek en innovatie

9 januari 2020

Investeringen onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) hebben een grote impact op onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit blijkt uit het voortgangsrapport van de Europese Commissie over de implementatie van de ESIF over de periode 2014-2018.

Bedrijven en onderzoekers samenbrengen

De implementatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen hebben een grote  impact op onderzoek, innovatie en onderwijs. Dit concludeert de Commissie in het Strategic report 2019 on the implementation of the European Structural and Investment, waarin onderzoek is gedaan naar de resultaten van de ESIF in de periode 2014-2018. In deze periode is 42,6 miljard euro toegewezen aan onderzoek en innovatie; dit bedrag beslaat 10,9% van de totale toegewezen financiering van de ESIF begroting. Dit budget is geïnvesteerd in het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers, met als doel om nieuwe producten op de markt te brengen. Dit heeft er toe geleid dat 20.000 onderzoekers nu met 30.000 bedrijven samenwerken.

Onderwijs en training voor laagopgeleiden

Het toegewezen ESIF budget voor onderwijs bedroeg 28,3 miljard euro in de periode 2014-2018. Dit komt neer op 6,1% van het totale toegewezen ESIF budget. Er is vooral veel aandacht besteed aan de ondersteuning voor laagopgeleiden. Zo hebben nu meer dan 3,4 miljoen laagopgeleiden een diploma behaald en volgden meer dan 1,2 miljoen laagopgeleiden een opleiding of training ten tijde van het onderzoek. Daarnaast is er nog eens 36 miljard toegewezen aan het bevorderen van sociale inclusie, waarbij mensen geholpen werden hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren door o.a. het aanleren van de juiste vaardigheden.

Het verduurzamen van het energieverbruik van huishoudens    

Tot slot heeft de ESIF een belangrijke rol gespeeld in het verduurzamen van Europa. Zo is er 169 miljard euro toegewezen aan klimaatacties in de periode 2014-2018. Dit is meer dan 20% van het totale toegewezen ESIF budget. Van dit budget is 31 miljard euro geïnvesteerd in het verduurzamen van het energieverbruik van 400.000 huishoudens.

Context

De Europese Structuur- en Investeringsfondsen bestaan uit vijf EU-financiering fondsen. Deze vijf fondsen hebben gezamenlijk een begroting van 454 miljard euro. Het rapport geeft een weergave van de implementatie van de ESIF door lidstaten in de eerste drie jaar van de 2014-2020 programma’s.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Strategic report 2019 on the implementation of the European Structural and Investment
Publicatie Commissie: Annexes to the Strategic report 2019 on the implementation of the European Structural and Investment
Artikel Neth-ER: Helft van ESIF-budget voor O&I is toegewezen
Artikel Neth-ER: Implementatie ESIF boekt zichtbare resultaten voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hoera! Interreg is 30 jaar oud, de stand van zaken

Interreg is 30 jaar oud. Het programma stimuleert kennisinstellingen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke uitdagingen en kansen in de regio. Interreg heeft 170 miljoen Europeanen...

Lees meer

Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, waarbij drie noodmaatregelen de Europese bevolking en bedrijven moeten ondersteunen in de...

Lees meer

EU-Actieplan voor de Circulaire Economie: vaardigheden belangrijk voor groene transitie

Circulariteit kan een positief effect hebben op de creatie van banen, op voorwaarde dat werknemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor de groene transitie. Dit blijkt uit een nieuw...

Lees meer

OESO en Commissie geven advies ter bevordering management van ESIF

Om het management van Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de Europese lidstaten te verbeteren, heeft de OESO in samenwerking met de Commissie een aanbevelingsrapport gepubliceerd. Aan de...

Lees meer