House of Lords luidt de noodklok over gevolgen no-deal voor Britse deelname aan EU-programma’s

14 februari 2019

In geval van een no-deal zal het VK toegang verliezen tot de European Research Council en Marie Skłodowska-Curie Actions, op dit moment samen garant voor 44% van de financiering die toegekend is uit Horizon 2020 aan het VK. Dit blijkt uit een rapport van het Britse House of Lords over de lange- en kortetermijneffecten van de Brexit op Britse deelname aan de Europese programma’s. Het is nog niet duidelijk hoe de Britse overheid het verlies van deze financiering wil compenseren. Het House of Lords concludeert dat meer duidelijkheid van de Britse overheid gewenst is over noodplannen en -fondsen in geval van een no-deal Brexit.

No-deal heeft grote effecten op onderzoeksgelden VK

In het geval van een ‘no-deal’ Brexit verliest het VK  toegang tot de European Research Council (ERC) en Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), aangezien deze niet openstaan voor deelname door derde landen. 44% van de totale Europese onderzoeksgelden die het VK tot nu toe ontvangen heeft komen uit voorgenoemde fondsen, volgens de statistieken van de Britse overheid. Het Britse House of Lords spreekt in het rapport Brexit: the Erasmus and Horzion programmes haar zorgen uit over de grote gevolgen van een no-deal Brexit voor de deelname aan EU-programma’s en onderstreept in dat kader de noodzaak om meer duidelijkheid te geven en vaart te maken met de onderhandelingen. Naast deze financiële tegenvaller, zal in een no-deal scenario de toegang tot Europese onderzoeksinfrastructuur en het Europese netwerk van getalenteerde onderzoekers beperkt worden.  

Het Britse House of Lords waarschuwt dat het op de lange termijn een enorme uitdaging wordt om de voordelen van deelname aan de EU-programma’s te evenaren op nationaal niveau. In de voorbereidingen van een no deal-scenario heeft de Britse regering gegarandeerd dat het zal betalen voor de deelname van Britse organisaties aan projecten binnen de EU-programma’s die voor het einde van 2020 zijn gehonoreerd. Zij zal echter nog wel moeten onderhandelen met de EU over de voorwaarden voor deelname als derde land aan het programma. Het House of Lords benadrukt dat er grote onzekerheid leeft in de onderzoekswereld en zij spoort de regering aan om snel te verhelderen hoe deze regeling er in de praktijk uit gaat zien en waar onderzoekers aan toe zijn.  

Ook gevolgen voor Erasmus+

Ook heeft een no-deal gevolgen voor de Britse deelname aan het Erasmus+ programma van de EU. In het huidige programma krijgt het VK één miljard euro toebedeeld om studentenmobiliteit en uitwisselingen voor beroepsonderwijs te ondersteunen. Onlangs bleek uit de noodplannen die de Europese Commissie gepresenteerd heeft dat een no-deal geen invloed zal hebben op studenten die op dat moment met een Erasmus+ beurs op uitwisseling zijn. Deze voorziening is echter alleen van toepassing op studenten die al vóór het uittreden van het VK op Erasmusuitwisseling zijn.

Context

Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Het is onzeker of de EU en het VK voor die tijd een akkoord zullen bereiken over de uittreding, aangezien het Britse Lagerhuis nog niet heeft ingestemd met het akkoord dat de EU en het VK in november sloten. In dat akkoord stond onder meer dat de VK tot 2020 mag blijven deelnemen aan Horizon 2020 en Erasmus+ als ware het een lidstaat. Met nog enkele weken te gaan lijkt de kans op een no-deal Brexit steeds groter te worden. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de precieze gevolgen die dit zal hebben voor deelname van het VK aan  Horizon 2020 en Erasmus+. Het Britse House of Lords zegt extreem bezorgd te zijn over de beperkte tijd die nog beschikbaar is voor het onderhandelen over een noodplan.

Het VK is momenteel de op één na grootste ontvanger van financiering uit Horizon 2020-fondsen; sinds de start van het programma is 15% van de totaal uitgekeerde fondsen naar Britse onderzoekers gegaan, wat neerkomt op een bedrag van 5,7 miljard euro.  

Meer informatie: 

Persbericht: Uncertainty over future UK participation in Erasmus and Horizon programmes 
Publicatie House of Lords: Brexit: the Erasmus and Horzion programmes
Artikel Neth-ER: EC: Erasmus+ studenten kunnen studie voortzetten in geval van no-deal-Brexit
Artikel Neth-ER: Hoe kunnen universiteiten zich voorbereiden op een Brexit zonder deal?
Artikel Neth-ER: Brexit-akkoord: VK tot 2020 in Horizon 2020 en Erasmus+

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

MSCA: trainingsmogelijkheden voor bijna 2.000 onderzoekers

De Commissie heeft via de Marie Skłodowska-Curie Acties 147 nieuwe Innovative Training Networks aangewezen. Onder de geselecteerden bevinden zich 24 Nederlandse projecten. In totaal trekt de...

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar...

Lees meer