Horizon 2020-projecten bevorderen Europese transportdoelen

8 mei 2019

Horizon 2020 levert een positieve bijdrage aan de transportdoelen van de Europese Unie. Dat constateert de Commissie in een rapport over de resultaten van Horizon 2020-projecten op dit gebied. Voor het rapport werden onder meer projectcoördinatoren bevraagd, die benadrukken dat de transportsector een innovatievriendelijk economisch klimaat nodig heeft.

Positieve invloed op de beleidsdoelen

De Horizon 2020-projecten op het gebied van transport leveren een positieve bijdrage aan de beleidsdoelen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft voor de transportsector, namelijk het ontwikkelen van clean, competitive, connected and respsonsible transport. Horizon 2020 biedt daarmee oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, aldus DG Research and Innovation (RTD) van de Europese Commissie in de publicatie 'Transport Research and Innovation Achievements Report 2018'. Volgens de Commissie bestaan er positieve synergiën tussen de uitgangspunten van het transportbeleid: schoon en duurzaam transport wordt bijvoorbeeld als een belangrijke factor gezien om het concurrentievermogen van de transportsector te verbeteren. Daarnaast onderstreept het rapport de positieve bijdrage van projecten aan kennisontwikkeling: wetenschappelijke projecten leidden tot een groot aantal publicaties in vaktijdschriften en bevorderen bovendien de netwerken en uitwisseling van kennis tussen partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Een innovatievriendelijk klimaat is nodig

De Europese transportsector heeft een innovatievriendelijk economisch klimaat nodig om de technologische vooruitgang te ondersteunen, blijkt uit een enquête die is uitgevoerd voor het rapport. Zo moeten beleid en regelgeving economische prikkels bieden. Daarnaast vinden respondenten het belangrijk dat belanghebbenden tijdens het gehele project betrokken blijven. 

Context 

Het rapport van de DG RTD gaat in op de belangrijkste resultaten van 48 onderzoeksprojecten die succesvol werden afgerond in 2017. Het betreft projecten op het gebied van transport die tussen 2012 en 2015 gestart zijn onder het Zevende Kaderprogramma en Horizon 2020. Het rapport is gestructureerd rondom de vier uitgangspunten van het Europese transportbeleid: Clean, competitive, connected and responsible transport.

Meer informatie: 

Publicatie: Transport Research and Innovation Achievements Report 2018.

Artikel Neth-ER: EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Artikel Neth-ER: Connecting Europe Facility complementair aan Horizon 2020 en ESIF

Artikel Neth-ER: Hoe kan transport in Europa veiliger en duurzamer?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de...

Lees meer

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer