Horizon 2020-projecten bevorderen Europese transportdoelen

8 mei 2019

Horizon 2020 levert een positieve bijdrage aan de transportdoelen van de Europese Unie. Dat constateert de Commissie in een rapport over de resultaten van Horizon 2020-projecten op dit gebied. Voor het rapport werden onder meer projectcoördinatoren bevraagd, die benadrukken dat de transportsector een innovatievriendelijk economisch klimaat nodig heeft.

Positieve invloed op de beleidsdoelen

De Horizon 2020-projecten op het gebied van transport leveren een positieve bijdrage aan de beleidsdoelen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft voor de transportsector, namelijk het ontwikkelen van clean, competitive, connected and respsonsible transport. Horizon 2020 biedt daarmee oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, aldus DG Research and Innovation (RTD) van de Europese Commissie in de publicatie 'Transport Research and Innovation Achievements Report 2018'. Volgens de Commissie bestaan er positieve synergiën tussen de uitgangspunten van het transportbeleid: schoon en duurzaam transport wordt bijvoorbeeld als een belangrijke factor gezien om het concurrentievermogen van de transportsector te verbeteren. Daarnaast onderstreept het rapport de positieve bijdrage van projecten aan kennisontwikkeling: wetenschappelijke projecten leidden tot een groot aantal publicaties in vaktijdschriften en bevorderen bovendien de netwerken en uitwisseling van kennis tussen partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Een innovatievriendelijk klimaat is nodig

De Europese transportsector heeft een innovatievriendelijk economisch klimaat nodig om de technologische vooruitgang te ondersteunen, blijkt uit een enquête die is uitgevoerd voor het rapport. Zo moeten beleid en regelgeving economische prikkels bieden. Daarnaast vinden respondenten het belangrijk dat belanghebbenden tijdens het gehele project betrokken blijven. 

Context 

Het rapport van de DG RTD gaat in op de belangrijkste resultaten van 48 onderzoeksprojecten die succesvol werden afgerond in 2017. Het betreft projecten op het gebied van transport die tussen 2012 en 2015 gestart zijn onder het Zevende Kaderprogramma en Horizon 2020. Het rapport is gestructureerd rondom de vier uitgangspunten van het Europese transportbeleid: Clean, competitive, connected and responsible transport.

Meer informatie: 

Publicatie: Transport Research and Innovation Achievements Report 2018.

Artikel Neth-ER: EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Artikel Neth-ER: Connecting Europe Facility complementair aan Horizon 2020 en ESIF

Artikel Neth-ER: Hoe kan transport in Europa veiliger en duurzamer?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer