Hoge internationale waardering Nederlands mbo niet in lijn met nationale reputatie

21 december 2018

De goede internationale reputatie van het Nederlands beroepsonderwijs komt niet overeen met de Nederlandse waardering van het mbo. Dat concludeert Cedefop in een rapport waarin het beeld dat Nederlanders van het mbo hebben wordt onderzocht. Ondanks dat het mbo goede bekendheid geniet in Nederland, is het imago dat Nederlanders hebben van het mbo negatief. Dit is opvallend, gezien de goede reputatie die het mbo op Europees en internationaal niveau geniet. 

Nederlanders hebben negatief beeld van het mbo

Onder Nederlanders is het mbo zeer bekend, maar heeft het een vrij negatief imago. Het resultaat is opmerkelijk, omdat het Nederlandse beroepsonderwijs wereldwijd als een van de beste systemen wordt beschouwd. Dat concludeert Cedefop in de ‘Cedefop Opinion Survey on Vocational Education and Training in Europe: Netherlands’. Hierin wordt het beeld dat Nederlanders van het mbo hebben onderzocht en vergeleken met het beeld van het beroepsonderwijs in andere EU-lidstaten. 41% van de Nederlanders heeft een negatief beeld van het mbo, terwijl dit in de EU gemiddeld 23% is. 

Complex mbo-systeem

Volgens Cedefop zou dit beeld kunnen voortkomen uit de complexiteit van het Nederlandse mbo-systeem, dat grote verschillen kent tussen het hoogste en het laagste niveau. Dit roept mogelijk verschillende associaties op. Cedefop constateert daarnaast dat het mogelijk is dat het inclusieve karakter van het Nederlandse stelsel, dat in het buitenland juist wordt geprezen, haaks staat op de voorkeur van Nederlandse studenten en hun ouders voor een exclusiever schooltype. Dit onderwerp vereist echter meer onderzoek.

Informatievoorziening over het mbo

Hoewel 89% van de Nederlanders weet wat het mbo is, wordt slechts 63% van de Nederlanders geïnformeerd over de mogelijkheden van het beroepsonderwijs rond het moment waarop zij een besluit nemen over een (vervolg)opleiding. Daarnaast ontdekte Cedefop dat informatievoorziening over het mbo in Nederland minder vaak leidt tot deelname aan het mbo dan in andere EU-lidstaten. Ook ervaren Nederlanders volgens Cedefop een groot verschil tussen curricula in het mbo en het voortgezet onderwijs. Het blijkt dat Nederlanders die een beroepsopleiding gevolgd hebben vinden dat ze vaardigheden hebben ontwikkeld die van belang zijn voor de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot mensen die alleen het voortgezet onderwijs hebben gevolgd.   

Context

Cedefop heeft in alle lidstaten van de EU enquêtes gehouden onder burgers over hun mening over het mbo in eigen land. Hierover heeft Cedefop per lidstaat een rapport uitgebracht. Cedefop ondersteunt de ontwikkeling en de uitvoering van Europees beleid op het gebied van mbo.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: Cedefop Opinion Survey on Vocational Education and Training in Europe: Netherlands
Artikel Neth-ER: Cedefop wil aandacht voor toekomstmogelijkheden van het mbo
Artikel Neth-ER: Mbo-afgestudeerden missen kansen door te kiezen voor werk

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt

 De vijf partnerschappen die mee zullen doen aan de pilotfase van de Centres of Vocational Excellence zijn bekendgemaakt. In totaal zijn zeven Nederlandse partners betrokken bij deze...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Erasmus+ en alternatieve mobiliteitsprogramma's voor het beroepsonderwijs

Naast Erasmus+ bieden lidstaten in het beroepsonderwijs ook alternatieve mobiliteitsprogramma’s aan. De Europese Commissie heeft in een publicatie 139 niet-Erasmus+ programma’s geanalyseerd. De...

Lees meer

Voordelen van implementatie NQF steeds beter zichtbaar volgens Cedefop

De implementatie van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) vordert binnen Europa, waardoor de toegevoegde waarde van de NQF’s steeds beter zichtbaar wordt. Dit meldt Cedefop in haar briefing note....

Lees meer