Hoe wordt werken in de Europese Onderzoeksruimte aantrekkelijker?

14 maart 2018

De EU zal meer onderzoekers en wetenschappelijk talent aantrekken wanneer de werkomstandigheden aantrekkelijker worden gemaakt. Dit staat in een rapport in opdracht van de Europese Commissie. Daarbij moeten administratieve obstakels worden verminderd om de mobiliteit van onderzoekers te bevorderen.

ERA en mobiliteit

Er moet meer worden geïnvesteerd in onderzoek om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) aantrekkelijker te maken voor onderzoekers en wetenschappelijk talent. Dit staat in het rapport More3 study: support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers in opdracht van de Europese Commissie. Lage slagingskansen van EU-initiatieven zoals Horizon 2020 en European Industrial Doctorates zorgen voor een lagere impact van deze initiatieven. Daarbij moet worden gezorgd dat financieringsstromen bij de meest belovende onderzoekers en onderzoeksprojecten terecht komen. Momenteel zien veel onderzoekers hun carrièreperspectieven gunstiger buiten de EU dan binnen de EU.

Vermindering administratieve obstakels noodzakelijk

Daarbij stelt het rapport dat administratieve obstakels voor mobiliteit moeten worden verminderd. Hiermee wordt onder andere het verbeteren van de meeneembaarheid van pensioenen en de liberalisering van toetredingsregels bedoeld. Daarnaast moet niet alleen internationale mobiliteit, maar ook mobiliteit tussen verschillende werkvelden en sectoren worden gestimuleerd om werken in de ERA aantrekkelijker te maken. Ook blijkt uit de studies dat er onder onderzoekers die eerder een MSCA- of ERC-beurs hebben ontvangen meer intersectorale mobiliteit voorkomt in vergelijking tot onderzoekers zonder deze beurzen.

Gendergelijkheid

Volgens de studie blijft genderongelijkheid een groot obstakel in de academische wereld. Naast het bekende verschil in salaris tussen mannen en vrouwen zijn er nog andere aspecten waaruit genderongelijkheid blijkt. Dit zijn aspecten zoals status, werkdruk, gezinsleven en toegang tot fulltime banen. Wel verschilt de mate ervan per sector en land. Het monitoren van gendergelijkheid gebeurt al in een overgroot deel van de landen binnen de ERA, maar is nog niet voldoende. Helaas is er volgens de studie nog geen oplossing, maar het voortzetten van alomvattende initiatieven lijkt voorlopig de beste aanpak.

Context

Het rapport van de MORE3 studie is een update en een vervolg op de MORE2 studie. Het bevat nieuwe indicatoren omtrent het monitoren van progressie naar een open arbeidsmarkt voor onderzoekers. Het draagt dan ook bij aan de discussie hoe het aantrekkelijker wordt voor onderzoekers en wetenschappelijk talent om te werken in Europa.

Meer informatie

Rapport in opdracht van Europese Commissie: More3 study: support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie...

Lees meer

Nederland heeft het laagste aandeel vrouwelijke onderzoekers van Europa

Slechts een kwart van de Nederlandse onderzoekers is vrouw en daarmee heeft Nederland het laagste aandeel vrouwen in de wetenschap in Europa. Dit blijkt uit het rapport She Figures 2018 van de...

Lees meer

Implementatie van ERA verloopt traag

De implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) verliep in 2016-2018 op een trager tempo dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het ERA voortgangsrapport 2018 van de Commissie. Ook bestaan er...

Lees meer

MSCA ondersteunt dit jaar meer dan 2.350 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt meer dan 2.350 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Acties voor in totaal 353 miljoen euro. Daarvan is 273 miljoen euro uitgereikt aan 1.351 onderzoekers als...

Lees meer