Hoe wordt werken in de Europese Onderzoeksruimte aantrekkelijker?

14 maart 2018

De EU zal meer onderzoekers en wetenschappelijk talent aantrekken wanneer de werkomstandigheden aantrekkelijker worden gemaakt. Dit staat in een rapport in opdracht van de Europese Commissie. Daarbij moeten administratieve obstakels worden verminderd om de mobiliteit van onderzoekers te bevorderen.

ERA en mobiliteit

Er moet meer worden geïnvesteerd in onderzoek om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) aantrekkelijker te maken voor onderzoekers en wetenschappelijk talent. Dit staat in het rapport More3 study: support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers in opdracht van de Europese Commissie. Lage slagingskansen van EU-initiatieven zoals Horizon 2020 en European Industrial Doctorates zorgen voor een lagere impact van deze initiatieven. Daarbij moet worden gezorgd dat financieringsstromen bij de meest belovende onderzoekers en onderzoeksprojecten terecht komen. Momenteel zien veel onderzoekers hun carrièreperspectieven gunstiger buiten de EU dan binnen de EU.

Vermindering administratieve obstakels noodzakelijk

Daarbij stelt het rapport dat administratieve obstakels voor mobiliteit moeten worden verminderd. Hiermee wordt onder andere het verbeteren van de meeneembaarheid van pensioenen en de liberalisering van toetredingsregels bedoeld. Daarnaast moet niet alleen internationale mobiliteit, maar ook mobiliteit tussen verschillende werkvelden en sectoren worden gestimuleerd om werken in de ERA aantrekkelijker te maken. Ook blijkt uit de studies dat er onder onderzoekers die eerder een MSCA- of ERC-beurs hebben ontvangen meer intersectorale mobiliteit voorkomt in vergelijking tot onderzoekers zonder deze beurzen.

Gendergelijkheid

Volgens de studie blijft genderongelijkheid een groot obstakel in de academische wereld. Naast het bekende verschil in salaris tussen mannen en vrouwen zijn er nog andere aspecten waaruit genderongelijkheid blijkt. Dit zijn aspecten zoals status, werkdruk, gezinsleven en toegang tot fulltime banen. Wel verschilt de mate ervan per sector en land. Het monitoren van gendergelijkheid gebeurt al in een overgroot deel van de landen binnen de ERA, maar is nog niet voldoende. Helaas is er volgens de studie nog geen oplossing, maar het voortzetten van alomvattende initiatieven lijkt voorlopig de beste aanpak.

Context

Het rapport van de MORE3 studie is een update en een vervolg op de MORE2 studie. Het bevat nieuwe indicatoren omtrent het monitoren van progressie naar een open arbeidsmarkt voor onderzoekers. Het draagt dan ook bij aan de discussie hoe het aantrekkelijker wordt voor onderzoekers en wetenschappelijk talent om te werken in Europa.

Meer informatie

Rapport in opdracht van Europese Commissie: More3 study: support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met...

Lees meer

Laatste kans om zichtbaar te zijn op het Euroscience Open Forum 2020

U heeft nog tot aan 15 juni om onderdeel uit te maken van het programma van het Euroscience Open Forum (ESOF) 2020. ESOF is de grootste wetenschappelijke conferentie van Europa en zal gehouden...

Lees meer

De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid

Als het aan de Raad Concurrentievermogen ligt, krijgt de Europese Unie een langetermijnstrategie voor industriebeleid met daarin een grote focus op onderwijs, onderzoek & innovatie. Om de...

Lees meer

PhD in het buitenland? MSCA maakt dit mogelijk voor meer dan 1.800 PhD-studenten

Meer dan 1.800 PhD studenten zullen met het Marie Skłodowska-Curie Actions programma een deel van hun PhD in het buitenland kunnen gaan doen. Met een budget van 470 miljoen euro zal het MSCA-...

Lees meer