Hoe wordt werken in de Europese Onderzoeksruimte aantrekkelijker?

14 maart 2018

De EU zal meer onderzoekers en wetenschappelijk talent aantrekken wanneer de werkomstandigheden aantrekkelijker worden gemaakt. Dit staat in een rapport in opdracht van de Europese Commissie. Daarbij moeten administratieve obstakels worden verminderd om de mobiliteit van onderzoekers te bevorderen.

ERA en mobiliteit

Er moet meer worden geïnvesteerd in onderzoek om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) aantrekkelijker te maken voor onderzoekers en wetenschappelijk talent. Dit staat in het rapport More3 study: support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers in opdracht van de Europese Commissie. Lage slagingskansen van EU-initiatieven zoals Horizon 2020 en European Industrial Doctorates zorgen voor een lagere impact van deze initiatieven. Daarbij moet worden gezorgd dat financieringsstromen bij de meest belovende onderzoekers en onderzoeksprojecten terecht komen. Momenteel zien veel onderzoekers hun carrièreperspectieven gunstiger buiten de EU dan binnen de EU.

Vermindering administratieve obstakels noodzakelijk

Daarbij stelt het rapport dat administratieve obstakels voor mobiliteit moeten worden verminderd. Hiermee wordt onder andere het verbeteren van de meeneembaarheid van pensioenen en de liberalisering van toetredingsregels bedoeld. Daarnaast moet niet alleen internationale mobiliteit, maar ook mobiliteit tussen verschillende werkvelden en sectoren worden gestimuleerd om werken in de ERA aantrekkelijker te maken. Ook blijkt uit de studies dat er onder onderzoekers die eerder een MSCA- of ERC-beurs hebben ontvangen meer intersectorale mobiliteit voorkomt in vergelijking tot onderzoekers zonder deze beurzen.

Gendergelijkheid

Volgens de studie blijft genderongelijkheid een groot obstakel in de academische wereld. Naast het bekende verschil in salaris tussen mannen en vrouwen zijn er nog andere aspecten waaruit genderongelijkheid blijkt. Dit zijn aspecten zoals status, werkdruk, gezinsleven en toegang tot fulltime banen. Wel verschilt de mate ervan per sector en land. Het monitoren van gendergelijkheid gebeurt al in een overgroot deel van de landen binnen de ERA, maar is nog niet voldoende. Helaas is er volgens de studie nog geen oplossing, maar het voortzetten van alomvattende initiatieven lijkt voorlopig de beste aanpak.

Context

Het rapport van de MORE3 studie is een update en een vervolg op de MORE2 studie. Het bevat nieuwe indicatoren omtrent het monitoren van progressie naar een open arbeidsmarkt voor onderzoekers. Het draagt dan ook bij aan de discussie hoe het aantrekkelijker wordt voor onderzoekers en wetenschappelijk talent om te werken in Europa.

Meer informatie

Rapport in opdracht van Europese Commissie: More3 study: support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Ministers voor onderzoek hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. De Raad heeft een aantal maatregelen...

Lees meer

EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal

Effectieve communicatie over de impact van Horizon Europe is van belang om de kloof tussen burger en wetenschap te verkleinen. Dit benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar...

Lees meer