Hoe kan de impact van onderzoeksinfrastructuren gemeten worden? OESO geeft antwoord

4 april 2019

Met nieuwe indicatoren wil de OESO de communicatie en verslaglegging over onderzoeksinfrastructuren vergemakkelijken. Met de set indicatoren kan de wetenschappelijke, sociale en economische impact van onderzoeksinfrastructuren gemeten worden.

Indicatoren om de impact van onderzoeksinfrastructuren te meten

De OESO heeft een hulpmiddel ontwikkeld om de wetenschappelijke, sociale en economische impact van onderzoeksinfrastructuren (RI’s) te meten. Het raamwerk bestaat uit verschillende indicatoren, zoals het aantal wetenschappers of studenten die gebruik maken van de RI en het aantal samenwerkingsverbanden met industriële partners. Ook de invoering van ethische richtlijnen en goede werkomstandigheden zijn opgenomen in het hulpmiddel. Met dit raamwerk kunnen beleidsmakers uit gestandaardiseerde indicatoren een selectie maken die het best aansluit bij de doelstellingen en het type RI waarvan zij de impact willen meten, aldus de OESO

Context 

Van beleidsmakers, financiers en RI-managers wordt verwacht dat zij een afgewogen keuze maken over investeringen in bestaande en nieuwe onderzoeksprojecten. Dit hulpmiddel kan hen helpen bij de verslagleggin en de communicatie met RI-belanghebbendenen. Bij het opstellen van dit raamwerk heeft de OESO gebruik gemaakt van een literatuurstudie, enquêtes en casestudies. In 2014 en 2017 publiceerde de OESO al twee rapporten over dit onderwerp. 

Meer informatie:

Publicatie OESO: Reference framework for assessing the scientific and socio-economic impact of research infrastructures
Artikel Neth-ER: ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren
Artikel Neth-ER: Meer Europese coördinatie op het gebied van industriële onderzoeksinfrastructuren

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks-...

Lees meer

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer

JRC werkt aan burgerbetrokkenheid en steun aan lidstaten

Het Joint Research Centre (JRC) zal zich de komende twee jaar onder andere focussen op het verbeteren van burgerbetrokkenheid. Dit staat in het JRC-werkprogramma van 2019-2020 dat is aangenomen door...

Lees meer