Hoe gaan de MSCA eruit zien in Horizon Europe?

23 januari 2019

Momenteel zijn de onderhandelingen voor Horizon Europe in volle gang. De Commissie stelt wijzigingen voor in de succesvolle Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) in Horizon Europe. Deze wijzigingen moeten het programma beter laten aansluiten op de behoeften van talentvolle onderzoekers. Simplificatie, braindrain en de lage slagingspercentages zijn punten van aandacht. Toch zullen de MSCA goed vergelijkbaar blijven met de nu bestaande acties onder Horizon 2020. Neth-ER zet de plannen voor de toekomst van MSCA voor u op een rij. 

MSCA beyond 2020

Hoe kunnen de Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) in Horizon Europe ervoor zorgen dat de onderzoekers van de toekomst de juiste vaardigheden opdoen om succesvol te zijn binnen én buiten de academische wereld? En hoe kunnen de MSCA zorgen dat alle landen in Europa toegang hebben tot de kennis van de meest talentvolle onderzoekers? Deze en andere vragen stonden centraal in de conferentie ‘MSCA2018 die werd georganiseerd door het Oostenrijks voorzitterschap. Tijdens deze conferentie presenteerde de Commissie haar ideeën voor wijzigingen in de MSCA. Deze wijzigingen moeten onder andere zorgen voor meer simplificatie, moeten de braindrain in sommige EU-landen tegen gaan en moeten de slagingspercentages van aanvragers verhogen. Hoe wil de Commissie dat voor elkaar krijgen?

MSCA eenvoudiger

De Commissie wil graag de structuur van de MSCA veranderen om het programma eenvoudiger te maken. Zo worden verschillende opties binnen de huidige Individual Fellowship samengevoegd. Verder wil de Commissie één gemeenschappelijke actie invoeren voor post-doc fellowships; onderzoekers die een aanvraag indienen, hoeven dan niet meer zelf te kiezen onder welk panel ze vallen. Momenteel kunnen onderzoekers naast een standaard-fellowship kiezen tussen verschillende opties zoals het reintegration panel of career restart panel. Wel blijven alle opties mogelijk die ook onder Horizon 2020 bestonden. Hierbij kan men denken aan fellowships buiten en binnen Europa. Onder de nieuwe naam Doctoral Training Networks zullen in de toekomstige MSCA zowel de huidige Innovative Training Networks, de European Industrial Doctorates en European Joint Doctorates vallen.

MSCA en braindrain

De Commissie wil graag dat de MSCA een rol spelen bij het aanpakken van het probleem van de braindrain in sommige EU-landen. Zo stelt de Commissie voor de pilot met widening-fellowships voort te zetten onder Horizon Europe. In deze pilot binnen Horizon 2020 wordt vanuit het Widening Participation-budget geld beschikbaar gesteld voor excellente MSCA-kandidaten die net naast financiering grijpen vanwege een tekort aan budget. Daarnaast denkt de Commissie aan een braincirculation-fellowship. Dit zou bestaande MSCA-fellows de mogelijkheid geven om na hun fellowship nog tot twee jaar extra financiering te krijgen om hun onderzoek voort te zetten in een widening-land of om in het widening-land te blijven.

MSCA en slagingspercentages

De Commissie stelt voor om in Horizon Europe de individual fellowships alleen open te stellen voor onderzoekers die na het behalen van hun PhD maximaal een bepaald aantal jaren ervaring hebben in de academische wereld. De Commissie wil hiermee de lage slagingspercentages van aanvragers van de Individual Fellowships (IF) aanpakken. Ook zorgt het grote aantal aanvragen voor problemen in de evaluatie; er zijn simpelweg teveel voorstellen om te beoordelen en om uitgebreide feedback te geven op aanvragen. De Commissie geeft in haar voorstellen nog geen duidelijkheid over het maximum aantal jaren werkervaring. Wel geeft zij aan dat een eventuele onderbreking van de carrière in een andere sector niet wordt meegeteld in deze jaren. Hierdoor zou een herstart van de carrière mogelijk blijven.

MSCA en herindieningen

Om de slagingspercentages van aanvragen voor Training Networks te verhogen overweegt de Commissie verder om het aantal maanden financiering voor fellows binnen de netwerken te verlagen. Op deze wijze zouden er meer projecten kunnen worden gefinancierd. Ook overweegt de Commissie om het aantal herindieningen te beperken of om de mogelijkheid tot herindienen afhankelijk te maken van de behaalde score van een aanvraag in de evaluatie. Het beperken van herindieningen heeft echter nogal wat haken en ogen. Wanneer kan je de aanvraag als herindiening classificeren? Door een partner in het consortium te wijzigingen of de tekst in de aanvraag aan te passen, zou je al kunnen zeggen dat het niet meer om een herindiening gaat maar om een nieuwe aanvraag. Om de mogelijkheid tot herindienen te kunnen beperken, moet dus eerst een duidelijke definitie van een herindiening worden vastgelegd.

Conclusie

Naar verwachting zullen de MSCA binnen Horizon Europe in grote lijnen vergelijkbaar blijven met de bestaande acties, hoewel de Commissie inzet op simplificatie en hogere slagingspercentages. Ook zal uiteindelijk moeten blijken of de nieuwe structuur van de MSCA aantrekkelijker is voor onderzoekers en of de voorgestelde maatregelen ook leiden tot een verlaging van de braindrain uit sommige lidstaten. Wat betreft de voorstellen om de slagingspercentages te verhogen, lijken dit echter slechts methodes te zijn om het aantal ingediende voorstellen te beperken en minder om de vraag naar financiering te beperken. In onze optiek zorgt dit voor een kunstmatige verhoging van het slagingspercentage. De enige manier om echt hogere slagingspercentages te krijgen, is door het budget beschikbaar voor de MSCA aanzienlijk te verhogen. Kijkend naar de voorstellen stijgt het budget van de MSCA in Horizon Europe maar minimaal ten opzichte van die binnen Horizon 2020. Deze geringe stijging zal zeker geen oplossing bieden voor de lage slagingspercentages.

Context

Najaar 2018 hebben zowel de Raad als het Parlement hun standpunt ingenomen over de verordening van Horizon Europe. In januari 2019 is de triloog tussen de Raad, het Parlement en de Commissie over de verordening gestart. Over het specifiek programma van Horizon Europe moet de de Raad haar positie nog bepalen. In de komende maanden zullen de ideeën voor de MSCA in Horizon Europe verder worden uitgewerkt door de Commissie en zal er worden geconsulteerd met verschillende belanghebbenden. Naar verwachting worden de eerste werkprogramma’s voor de MSCA in Horizon Europe voorjaar 2020 gepubliceerd.

Door Mariëlle Brouwer

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Reacties op voorstel Horizon Europe
Artikel Neth-ER: ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan
Artikel Neth-ER: Raad stemt in met versoepeling staatssteunregels voor Seal of Excellence

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe

Erasmus+ en Horizon Europe verdienen ambitieuze financiering in het volgende meerjarig budget van de EU, aldus de European University Association (EUA) en de League of European Research Universities...

Lees meer

Onderteken petitie hoger Horizon Europe budget

Initiative for Science in Europe is een campagne gestart die de lidstaten oproept om meer geld te investeren in Horizon Europe. De petitie staat open voor ondertekening en richt zich in het...

Lees meer

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

MSCA: 378 miljoen voor 2.500 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt in 2020 2.500 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships en COFUND acties. In totaal wordt 387 miljoen euro uitgereikt; een toename van 32...

Lees meer