Hoe denkt u over de toekomst van onderwijsdigitalisering?

9 mei 2017

Via een online enquête kunt u input geven over de toekomst van onderwijs en training. Ook is de enquête erop gericht om feedback te verzamelen over de digitale transformatie van het onderwijs. 

Toekomst onderwijs en training

Het European Digital Learning Network (Dlearn) heeft een online enquête geopend om ideeën en trends te verzamelen over de toekomst van onderwijs en training. De enquête is erop gericht om inzicht te krijgen in de digitale transformatie van het onderwijs. Zo wordt er gevraagd naar de geïmplementeerde lesmethoden en het gebruik van ICT in het onderwijs. Ook wordt er gevraagd naar de bereidheid om ICT en e-Learning te integreren in de organisatie. De enquête richt zich op alle stakeholders die betrokken zijn bij het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, het primair en voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Context

De online enquête is geopend door Dlearn, in samenwerking met de European Association of Career Guidance en de European Association of Erasmus Coordinators. Dlearn is een Europees netwerk dat ernaar streeft om de digitale transformatie van het onderwijs te ondersteunen. De resultaten zullen worden gedeeld met alle Europese landen en instellingen. 

Meer informatie:
Enquête European Digital Learning Network: What do you think about the future of Education and Training in the EU?
Persbericht European Digital Learning Network: What do you think about the future of Education and Training in the EU?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is...

Lees meer

ESU pleit voor afschaffing collegegeld in hoger onderwijs

Het collegegeld in het hoger onderwijs moet worden afgeschaft om de toegankelijkheid ervan voor studenten uit alle lagen van de bevolking te verbeteren, zo stelt de European Students' Union. Om dit...

Lees meer

Voortgang Europese gereedheid digitaal leven lang leren verloopt ongelijk

Er is ruimte voor verbetering in een groot deel van de Europese lidstaten als het gaat om de gereedheid van digitale vaardigheden voor leven lang leren. De ‘Index of Readiness for Digital lifelong...

Lees meer

Onderwijsraad: Jongerenwerkers (nog) niet digitaal vaardig

Jeugdwerkers moeten digitaal vaardiger worden om jongeren bij te kunnen benen. Daarvoor is een andere vorm van opleiding nodig met meer aandacht voor digitalisering, zo stelt de Raad voor Onderwijs...

Lees meer