Het gebrek aan digitale vaardigheden vraagt om meer financiering

28 september 2018

Er is meer financiering nodig om de digitale vaardigheden van EU-burgers te verbeteren om ze te kunnen laten profiteren van digitalisering, aldus de Raad van Bestuur van de Digital Skills and Jobs Coalition. De Coalition publiceerde een 'Draft Action Plan for 2018 and beyond', waarin ook verschillende actievoorstellen staan om de aandacht voor digitale vaardigheden te vergroten.

Meer financiering benodigd

In het toekomstig meerjarig financieel kader moet meer financiering beschikbaar komen voor digitale vaardigheden. Dit grotere budget moet ervoor zorgen dat alle Europeanen kunnen profiteren van de voortdurende digitalisering. Daar pleit de Raad van Bestuur van de Digital Skills and Jobs Coalition voor in haar 'Draft Action Plan for 2018 and beyond'. Met dit plan stelt het bestuur negen prioriteiten op voor de komende maanden die aan de digitale vaardigheden van EU-burgers bijdragen. De Coalition wil een trainingfonds opzetten zodat het geschikte financiële ondersteuning kan bieden voor de bij- en omscholing van werknemers. Het huidige financieringssysteem kan verbeterd worden, door het onder andere te vereenvoudigen en meer vooruitstrevende digitale vaardigheden op te nemen. Hiernaast is meer budget nodig voor het vergroten van de aandacht voor digitale vaardigheden in onderwijs door scholen deel te laten nemen aan de EU Code week

Meer aandacht voor digitale vaardigheden

Ook vraagt de Coalition om meer aandacht voor het belang van digitale vaardigheden van huidige en toekomstige werknemers. Dit kan volgens de Coalition bereikt worden door het organiseren van een Digital Skills Week campagne of een training-platform op nationaal niveau, waarin uiteindelijk de nationale initiatieven met elkaar gelinkt worden op Europees niveau. Ook vraagt de Coalition om meer aandacht voor digitale vaardigheden binnen het mkb, door de Commissie het netwerk van Digital Innovation Hubs te laten ondersteunen.

Context

De Digital Skills and Jobs Coalition is een multi-stakeholder partnerschap tussen verschillende lidstaten en belanghebbenden, zoals bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en uitzendbureaus. Het is opgezet als onderdeel van de New Skills Agenda for Europe. De Coalition zet zich in om de digitale vaardigheden van Europese burgers te verbeteren, wat van belang is om iedereen mee te laten draaien in dit digitale tijdperk. De werkzaamheden zijn gebaseerd op vier hoofdpunten: digitale vaardigheden voor alle burgers, voor werkenden, voor ICT professionals en in het onderwijs. Het bestuur kwam voor het eerst bijeen in 2017 om het beleid van de coalitie te verbeteren en stelde als deel hiervan het Action Plan for 2018 and beyond op.

Meer informatie

Publicatie: Digital Skills and Jobs Coalition – Proposal of the Governing Board Draft Action Plan for 2018 and beyond
Artikel Neth-ER: Digital Skills and Jobs Coalition
Artikel Neth-ER: EC presenteert eerste digitale programma: Digital Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter...

Lees meer

Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen...

Lees meer

EC evalueert impact van ECVET en EQAVET

De mobiliteitservaring van studenten in het beroepsonderwijs is verbeterd door het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dit blijkt uit een studie van de Europese...

Lees meer

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van...

Lees meer