Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

12 september 2018

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007 toetrad tot de EU. Het was een spannend half jaar, waarin de Commissie haar voorstel voor de nieuwe meerjarige EU-begroting presenteerde en de Brexit-onderhandelingen voortsleepten. Wat heeft Bulgarije als voorzitter bereikt op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie?

Geboekte successen

Het is Bulgarije gelukt consensus te bereiken op een aantal relevante dossiers die bleven liggen onder het Ests voorzitterschap. Zo werden het Commissievoorstel voor een herziening van Europass en een aanbeveling voor het kwaliteitskader voor leerwerkplekken aangenomen. Daarnaast heeft de Raad op de valreep nog onder het Bulgaars voorzitterschap een standpunt ingenomen op het gebied van copyright. Ten slotte had Bulgarije de positie van de Westelijke Balkanlanden hoog op de agenda staan. Op een speciale top in Sofia is Bulgarije erin geslaagd de regeringsleiders van de EU en kandidaat-lidstaten samen te brengen die geresulteerd heeft in de verklaring van Sofia. Hierin beloven de lidstaten onder meer om aandacht te besteden aan het creëren van kansen voor jongeren in de Westelijke Balkan en het Erasmus+ budget te verdubbelen voor deze groep.  

Onderzoek & innovatie

Bulgarije gaf prioriteit aan het belang van onderzoek en innovatie (O&I) voor het versterken van het concurrentievermogen en de groei van de EU. Na een informele bijeenkomst in februari gewijd aan dit thema is het Bulgarije gelukt de lidstaten te verenigen: de Raad heeft het cruciaal belang van onderzoek en ontwikkeling voor het concurrentievermogen erkend in haar conclusies en heeft de Commissie gevraagd een langetermijnstrategie te formuleren voor het Europees industriebeleid.

Daarnaast hebben de ministers eind mei Raadsconclusies aangenomen waarin zij stellen dat O&I een ondersteunende rol moet spelen in alle EU-beleidsterreinen. Synergieën tussen Horizon Europe en andere Europese programma’s moeten daarom versterkt worden. Ook hebben de ministers  Raadsconclusies aangenomen over de implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC), in reactie op de gepresenteerde roadmap van de Commissie. De Raad nodigt de Commissie uit de plannen voor de toekomstfinanciering van de EOSC verder uit te werken. De Raad nam daarnaast conclusies aan over het versnellen van kenniscirculatie in de EU. Het circuleren van kennis zorgt voor een maximale impact op het gebied van O&I en draagt volgens de Raad Concurrentievermogen ook bij aan een efficiënte Europese Onderzoeksruimte (ERA).

Onderwijs

Onder het Bulgaars voorzitterschap hebben de onderwijsministers in mei de eerste stappen gezet richting een Europese Onderwijsruimte, om mobiliteit en samenwerking op gebied van onderwijs te bevorderen en lidstaten te ondersteunen bij het moderniseren van hun onderwijssystemen. Daarnaast heeft de Raad zich uitgesproken over de toekomst van Erasmus+: de deelname aan Erasmus+ moet verbeterd en uitgebreid worden en de toegang moet inclusiever en eerlijker zijn. Ook zijn twee aanbevelingen aangenomen over gemeenschappelijke waarden en sleutelcompetenties.

Brexit en het MFK

Ook Bulgarije kreeg onvermijdelijk te maken met de Brexit-onderhandelingen in de Raad. Hoewel deze allesbehalve soepel verlopen, opereren de EU-27 nog altijd als één blok. In maart presenteerde de Europese Raad richtlijnen voor een zo ambitieus mogelijk partnerschap met het Verenigd Koninkrijk na Brexit. Desalniettemin is er nog steeds geen akkoord bereikt over de grens met Ierland, een kwestie waar de regeringsleiders tijdens de Europese Raad eind juni hun zorgen over uitspraken.

Bulgarije wilde tijdens het voorzitterschap ook graag de discussie over het toekomstig Meerjarig Financieel Kader aanzwengelen; echter deze werd vaak door andere prioriteiten overschaduwd. Er is daardoor nog weinig over gesproken tijdens de Raadsformaties. Duidelijk is wel dat de lidstaten het betreft de toekomstige begroting nog niet eens zijn.

Conclusie

Het was geen makkelijk half jaar voor Bulgarije: de Brexit-onderhandelingen verlopen moeizaam en internationale spanningen vroegen veel aandacht van de Raad. Hierdoor was er minder ruimte op Raadsbijeenkomsten voor de Bulgaarse prioriteiten. Wel is Bulgarije erin geslaagd op een aantal dossiers vooruitgang te boeken, waaronder de herziening van de copyrightrichtlijn die zich al enige tijd voortsleepte. Ook heeft Bulgarije het belang van O&I voor het concurrentievermogen op de agenda gekregen en aandacht weten te genereren voor de Westelijke Balkan.

Context

Bulgarije was de tweede lidstaat in het triovoorzitterschap van Estland, Bulgarije en Oostenrijk. Een half jaar was Bulgarije verantwoordelijk voor het voorzitten van de Raadsformaties, het leiden van onderhandelingen tussen de instellingen en het opstellen van compromisteksten voor EU-wetgeving. De drie lidstaten die samen een trio vormen bepalen de doelstellingen voor de lange termijn en stellen een gemeenschappelijke agenda op met onderwerpen die de Raad gedurende achttien maanden zal behandelen. Dit trio zet onder andere in op groei, banen, onderzoek, innovatie, onderwijs en de grensoverschrijdende infrastructuur. Op 1 juli heeft Bulgarije het stokje doorgegeven aan Oostenrijk.  

Meer informatie

Publicatie Bulgaars Voorzitterschap: Bulgarian Presidency Progress and achievements
Website Bulgaars Voorzitterschap: Bulgarian Presidency of the Council of the European Union
Editorial Neth-ER: Wat brengt het Bulgaars voorzitterschap?
Artikel Neth-ER: Het nieuwe Europass: klaar voor het digitale tijdperk
Artikel Neth-ER: Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken
Artikel Neth-ER: Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in
Artikel Neth-ER: Raad Concurrentievermogen: investeren in O&O cruciaal voor innovatievermogen EU
Artikel Neth-ER: Raad over Horizon Europe: aandacht voor O&I in alle beleidsterreinen
Artikel Neth-ER: EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: Onderhandelingen kennisprogramma’s centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Consultatie strategisch plan Horizon Europe uitgesteld

De consultatie voor het strategisch plan van Horizon Europe is uitgesteld. De deadline voor de consultatie was vastgesteld op 8 september, maar is nu uitgesteld tot 4 oktober. De consultatie horend...

Lees meer

Nieuwe consultatie partnerschappen Horizon Europe

De Commissie heeft twaalf consultaties geopend voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen. De open consultatie volgt op een eerste ronde in juli. Reageren kan tot 6 november....

Lees meer

Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn in de nieuwe Commissie van Von der Leyen samengevoegd tot één portfolio. De Bulgaarse Mariya Gabriel zal als commissaris voor Innovation and Youth leidinggeven...

Lees meer

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen

Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de...

Lees meer