Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF

23 mei 2019

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Het ESF Learning and Skills network heeft deze voor de Europese Commissie in kaart gebracht in de publicatie practices for tommorrow’s inclusive digital world. Op basis van deze succesvolle projecten wordt geadviseerd hoe het toekomstige ESF-programma kan bijdragen aan het aanleren van digitale vaardigheden. 

Succesvolle projecten

Hoe kan het Europees Sociaal Fonds (ESF) gebruikt worden voor het aanleren van digitale vaardigheden? Het ESF Learning and Skills network heeft antwoord gegeven op deze vraag door succesvolle projecten te beschrijven die ondersteund worden door het ESF in haar rapport Inspirational practices for tommorrow’s inclusive digital world. Per project wordt het doel, de aanpak en de resultaten beschreven. Daarnaast wordt beschreven of het mogelijk is om de projecten in een ander land te implementeren.

De voorbeeldprojecten richten zich op de doelgroepen van de Digital Skills and Jobs Coalition, onderdeel van de New Skills Agenda for Europe:

  1. Burgers: De projecten hebben als doel om burgers de noodzakelijke digitale vaardigheden aan te leren, zodat ze kunnen participeren in deze digitale samenleving.
  2. Werknemers: De projecten richten zich op het bijscholen van werknemers, zodat zij om kunnen gaan met de digitalisering van hun werk.
  3. Onderwijsaanbieders: De projecten hebben als doel om onderwijssystemen aan te passen, zodat er meer aandacht is voor digitale vaardigheden en leven lang leren.

Er worden onder meer voorbeelden gegeven van projecten in België, Spanje, Luxemburg en Portugal. 

Het toekomstige ESF-programma

Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het toekomstige ESF-programma en de projecten die dit programma zou moeten ondersteunen. De vaardigheden waarop wordt ingezet moeten bijvoorbeeld goed aansluiten bij de behoeften van de regio of een sector. Om deze behoeften te achterhalen, is het nodig relevante belanghebbenden te raadplegen. Daarnaast wordt geadviseerd hoe projecten bij kunnen dragen aan sociale inclusie: door een project voor iedereen toegankelijk te maken of door projecten te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals ouderen, migranten en laaggeschoolden.

Context

De vaardigheden die burgers nodig hebben, zullen door de digitale transformatie veranderen. De New Skills Agenda die de EU in 2016 presenteerde, heeft als doel om de skills gap en de skills mismatch in Europa aan te pakken. Daarin is ook aandacht voor digitale vaardigheden. Bij de uitvoering van deze agenda kunnen lidstaten gebruikmaken van het ESF. In dit rapport worden succesvolle projecten gepresenteerd waarin fondsen van het ESF worden gebruikt. Het rapport kan zo als voorbeeld dienen voor andere lidstaten.

Het ESF Learning and Skills network is een netwerk van een aantal nationale autoriteiten die het ESF-budget van hun land beheren en Europese belangengroepen. Het netwerk heeft als doel om informatie te delen en partijen samen te brengen.

Meer informatie: 

Rapport Europese Commissie: Inspirational practices for tommorrow’s inclusive digital world   
Artikel Neth-ER: Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering   
Artikel Neth-ER: Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale...

Lees meer

EUA-briefing geeft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek weer

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Zo stelt EUA in een onlangs gepubliceerde briefing....

Lees meer

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer

Onderwijsministers bespreken toekomst van het beroepsonderwijs in Osnabrück

De Europese ministers van onderwijs hebben tijdens een informele Raad in Osnabrück een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs besproken. Hiermee is ook officieel het startschot afgegeven voor...

Lees meer