Herziening van het European Qualifications Framework

23 mei 2017

Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt herzien om ervoor te zorgen dat het actueel blijft. Dit is besloten tijdens de Onderwijsraad op 22 mei. Het EQF  zorgt ervoor dat nationale kwalificaties in Europa met elkaar vergeleken kunnen worden en het heeft als doel bij te dragen  aan het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit.

Herziening van het European Qualifications Framework

De Onderwijsraad heeft een aanbeveling over de herziening van het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen om ervoor te zorgen dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF.

Over het EQF

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee nationale kwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het kader is dat kwalificaties makkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken om zo de studenten- en arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle soorten kwalificaties zijn onderdeel van EQF, zoals hoger onderwijs en mbo, maar ook kwalificaties in de private sector en internationale organisaties. De acht Europese referentielevels worden omschreven op basis van leerresultaten: kennis, vaardigheden en competenties. Nationale kwalificaties kunnen hieraan worden gerelateerd. De referentielevels in het EQF kunnen worden gebruikt om kwalificaties in andere landen beter te begrijpen en te vergelijken. Kwalificaties moeten wel eerst nationaal erkend worden, voordat gebruik kan worden gemaakt van het EQF.  

De onderwijsraad

De Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad vergaderde op 22 en 23 mei in Brussel. Naast de herziening van het EQF heeft de Raad gesproken over een voortgangsrapport over Europass, het dertigjarig bestaan van Erasmus+ en het ondersteunen van jongeren in de ontwikkeling van life skills.

Meer informatie

Publicatie Raad van de Europese Commissie: Council Recommendation on the European Qualifications Framework for lifelong learning
Website Raad van de Europese Unie: Education, Youth, Culture and Sports Council, 22-23/05/2017
Persbericht Europese Commissie: Council adopts revision of the European Qualifications Framework (EQF) for lifelong learningWebsite Europese Commissie: Learning Opportunities and Qualifications

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Ik vraag me af hoe het EQF zich verhoudt tot ESCO. Ik verken Open Digital Badges en zoek nu mijn weg in de verschillende benaderingen. Ik hoor graag van je. Pieter

Gerelateerde artikelen

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

Benelux-landen en Baltische staten gaan onderling diploma’s erkennen

De Benelux-landen en de Baltische staten hebben een intentieverklaring ondertekend over de erkenning van niveaus van diploma’s in het hoger onderwijs. Hierdoor krijgen studenten, overheden en...

Lees meer

Diversiteit aan leeromgevingen moet op waarde worden geschat

Het waarderen van verschillende soorten leeromgevingen is noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende wereld van vandaag, zo betoogt het Lifelong Learning Platform. Bovendien moeten...

Lees meer