Herziening van het European Qualifications Framework

23 mei 2017

Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt herzien om ervoor te zorgen dat het actueel blijft. Dit is besloten tijdens de Onderwijsraad op 22 mei. Het EQF  zorgt ervoor dat nationale kwalificaties in Europa met elkaar vergeleken kunnen worden en het heeft als doel bij te dragen  aan het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit.

Herziening van het European Qualifications Framework

De Onderwijsraad heeft een aanbeveling over de herziening van het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen om ervoor te zorgen dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF.

Over het EQF

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee nationale kwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het kader is dat kwalificaties makkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken om zo de studenten- en arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle soorten kwalificaties zijn onderdeel van EQF, zoals hoger onderwijs en mbo, maar ook kwalificaties in de private sector en internationale organisaties. De acht Europese referentielevels worden omschreven op basis van leerresultaten: kennis, vaardigheden en competenties. Nationale kwalificaties kunnen hieraan worden gerelateerd. De referentielevels in het EQF kunnen worden gebruikt om kwalificaties in andere landen beter te begrijpen en te vergelijken. Kwalificaties moeten wel eerst nationaal erkend worden, voordat gebruik kan worden gemaakt van het EQF.  

De onderwijsraad

De Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad vergaderde op 22 en 23 mei in Brussel. Naast de herziening van het EQF heeft de Raad gesproken over een voortgangsrapport over Europass, het dertigjarig bestaan van Erasmus+ en het ondersteunen van jongeren in de ontwikkeling van life skills.

Meer informatie

Publicatie Raad van de Europese Commissie: Council Recommendation on the European Qualifications Framework for lifelong learning
Website Raad van de Europese Unie: Education, Youth, Culture and Sports Council, 22-23/05/2017
Persbericht Europese Commissie: Council adopts revision of the European Qualifications Framework (EQF) for lifelong learningWebsite Europese Commissie: Learning Opportunities and Qualifications

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Ik vraag me af hoe het EQF zich verhoudt tot ESCO. Ik verken Open Digital Badges en zoek nu mijn weg in de verschillende benaderingen. Ik hoor graag van je. Pieter

Gerelateerde artikelen

Week 29: Corona update

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de belangrijkste...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer

Uitgelicht: project AR-Net – Nuffic

In onze rubriek “Uitgelicht!” neemt Neth-ER u mee voor een blik achter de schermen bij een bijzonder Europees project van één van onze leden of hun achterban. Deze week kijken we naar het AR-Net...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer