Hervorming van het Europees promotieonderwijs verloopt goed

17 januari 2019

De hervorming van het Europees promotieonderwijs is goed verlopen, gezien de grote groei van doctoral schools het afgelopen decennium. Dat concludeert de Council for Doctoral Education van de European University Association op basis van een nieuwe enquête. Desalniettemin vragen financiering, onderzoeksethiek en het aantrekken van buitenlandse promovendi om aandacht.

Hervorming van het Europees promotieonderwijs

Het Europees promotieonderwijs is het afgelopen decennium flink veranderd, aangezien steeds meer universiteiten hun promotieopleidingen structureren door middel van doctoral schools. Dat concludeert de Council for Doctoral Education van de European University Association (EUA-CDE) op basis van een enquête onder Europese hoger onderwijsinstellingen. Hoewel de individuele promotor een belangrijke rol blijft spelen, worden de meeste doctoral schools georganiseerd door de vakgroep of faculteit. Eerder EUA-onderzoek wees uit dat het aantal ho-instellingen met dergelijke doctoral schools steeg van 29% in 2006 naar 84% in 2014. De snelle groei toont aan dat het vrijwillig uitwisselen van ervaringen een effectieve manier van hervormen binnen het Bolognaproces kan zijn, ook al zijn de Europese onderwijssystemen verschillend.

Prioriteiten voor de toekomst

Daarnaast identificeert EUA-CDE drie strategische prioriteiten op basis van de enquête, die mede de toekomstige ontwikkeling van het Europees promotieonderwijs kunnen bepalen. Allereerst is dat toegang tot financiering van promotieopleidingen: 74% van de instellingen geeft aan dat financiering voor hen een belangrijk strategische overweging is. Ook onderzoeksethiek (70%) wordt vaak genoemd, wat opmerkelijk is en aantoont hoe belangrijk integriteit is geworden. Frauduleuze onderzoekspraktijken en omgang kunnen immers de reputatie van zowel jonge onderzoekers als de wetenschap ernstige schade toebrengen. De derde prioriteit is het aantrekken van buitenlandse promovendi (61%). Veel universiteiten proberen namelijk de diversiteit binnen hun groep promovendi te verhogen om zo beter antwoord te kunnen bieden op mondiale onderzoeksuitdagingen.

Context

De enquête werd uitgevoerd door een team van het Centre for Higher Education Governance van de Universiteit Gent en EUA-CDE. Tussen november 2017 en februari 2018 antwoordden 311 Europese hoger onderwijsinstellingen uit 32 landen.

De EUA-CDE bouwt met deze enquête voort op eerdere aanbevelingen voor promotieonderwijs in het kader van het Bolognaproces, namelijk de Salzburg Principles uit 2005, de Salzburg II Recommendations uit 2010 en de aanbevelingen in ‘Taking Salzburg forward – Implementation and new challenges’ uit 2015. Het structuren van promotieopleidingen was één van de oorspronkelijke Salzburg Principles.

Meer informatie: 

Publicatie: Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures
Persbericht: Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures
Artikel Neth-ER:Hoe kunnen promotieopleidingen worden verbeterd?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Academische vrijheid staat onder druk

De academische vrijheid voor wetenschappers in de Europese Unie en daarbuiten staat onder druk. De European University Association, All European Academies en Science Europe roepen in een...

Lees meer

Er moet nu actie worden ondernomen om de SDG's te realiseren

Het is belangrijk dat de Sustainable Development Goals worden gerealiseerd om de toekomst van Europa veilig te stellen. Dat benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies. De Commissie moet nu...

Lees meer

Twee Nederlandse universiteiten in de eerste THE University Impact Ranking

In de University Impact Ranking van Times Higher Education zijn twee Nederlandse universiteiten opgenomen: de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Dit is de eerste...

Lees meer

JRC: Het Europese IT-opleidingsaanbod is beperkt

Het Europese aanbod van universitaire studies op het gebied van IT is beperkt en de verschillen tussen de lidstaten zijn groot. Dit blijkt uit een rapport van het Joint Research Centre. Het Verenigd...

Lees meer