Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

22 mei 2019

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een hernieuwd partnerschap tussen de regio’s. Hiermee actualiseert zij de bestaande strategie, die nog dateert uit 2007. Door verdergaande samenwerking kan de EU nieuwe groeimogelijkheden bieden aan de regio die tot meer welvaart en stabiliteit zal leiden.

Hernieuwd partnerschap

Een hernieuwd partnerschap tussen de Europese Unie en Centraal-Azië biedt nieuwe kansen voor onderwijs en onderzoek. Dit blijkt uit de visie van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, gepresenteerd in een gezamenlijke mededeling. Het betreft een partnerschap met de landen Kazachstan, de Kirgizische Republiek, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, waarvoor in 2007 voor het laatst een strategie is opgesteld. Intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs maakt deel uit van deze alomvattende strategie. De focus ligt op het stimuleren van welvaart en stabiliteit in de regio, wat zal leiden tot een economische ruimte die duurzamer is en de regio’s beter met elkaar verbindt.

Vaardigheden staan centraal

Centraal in de samenwerking staat het ontwikkelen van vaardigheden, waarbij aandacht wordt besteed aan het voorzien in onderwijs van goede kwaliteit en het verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De Commissie doet suggesties hoe de regio’s samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verder kunnen vormgeven. Het Erasmus+ programma kan gebruikt worden om universiteiten in Centraal-Azië te helpen moderniseren en toe te werken naar onder meer de doelstellingen van het Bolognaproces. Europese universiteiten kunnen aangemoedigd worden om partnerschappen op te zetten met kennisinstellingen in de regio of om taalcursussen aan te bieden. Ook voor het beroepsonderwijs wil de EU de samenwerking met de regio intensiveren. Daarnaast kunnen de regio’s intensiever gaan samenwerking op het gebied van onderzoek door het faciliteren van de uitwisseling van kennis, innovatieve technologieën en onderzoekers, bijvoorbeeld door de Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA). Met name op het gebied van water, voedsel en klimaat liggen er voor beide regio’s kansen om onderzoekssamenwerking te intensiveren.

Context

De Europese Commissie heeft in 2007 voor het eerst een strategie opgesteld voor een samenwerkingsverband tussen de EU en de vijf eerder genoemde landen uit Centraal-Azië. Deze landen uit Centraal-Azië vormen een belangrijke partner voor de EU vanwege hun geografische ligging tussen Europa en Azië. Gezien de snelle economische en technologische ontwikkelingen is het volgens de Commissie van belang om nu de strategie te vernieuwen. De strategie zet zich voor een deel in op het versterken van democratie, rechtstaat en mensenrechten in de regio’s. Een ander deel gaat in op het intensiveren van de economische samenwerking tussen de regio’s, waar ook de samenwerkingen op het gebied van onderwijs en onderzoek onder vallen. 

Meer informatie

Publicatie Commissie: Joint Communication on the EU and Central Asia: New opportunities for a stronger partnership
Artikel Neth-ER: Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker
Artikel Neth-ER: Internationale samenwerking bevordert impact wetenschap
Artikel Neth-ER: EU en China intensiveren samenwerking O&I

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Centres of Vocational Excellence onderscheiden zich door samenwerking met regio

Centres of Vocational Excellence excelleren door het sluiten van partnerschappen met belanghebbenden uit de regio. Dit is één van de getrokken conclusies uit het Mapping of Centres of Vocational...

Lees meer

Call voor Centres of Vocational Excellence opengezet

De call voor de tweede pilot van de Centres of Vocational Excellence is opengezet door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Een projectaanvraag indienen is mogelijk tot...

Lees meer

Rekenkamer: kostendeclaraties blijven heikel punt Horizon 2020

De uitgaven van de Commissie in 2018 waren in orde, maar het declareren van onderzoeksuitgaven moet eenvoudiger worden. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Ondanks versimpelingen sinds KP7...

Lees meer

Roadmap 2021 Update gelanceerd

De Roadmap 2021 Update is gelanceerd. Na twee jaar moet dit proces in 2021 leiden tot een nieuw investeringsplan voor Europese onderzoeksinfrastructuren. Het Europese kennisveld kan tot 5 mei 2020...

Lees meer