Helft van ESIF-budget voor O&I is toegewezen

20 december 2018

51% van het beschikbare budget voor onderzoek en innovatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen is tot nu toe toegewezen. Dat blijkt uit een rapport van de Commissie over de implementatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen van 2014 tot 2017. Slechts 8% van het budget voor onderzoek en innovatie is al uitbetaald. Ook van het budget gereserveerd voor onderwijs is de helft toegewezen.

Onderzoek & Innovatie

51% van het beschikbare budget voor onderzoek en innovatie (O&I) in de huidige programmaperiode van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) is tot nu toe toegewezen aan projecten. Dat blijkt uit de publicatie 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 van de Commissie. Tot nu toe is 8% van het budget voor O&I uitbetaald. Naar schatting hebben 43.500 bedrijven kunnen profiteren van financiering die samenwerking met onderderzoeksinstellingen stimuleert; 69% van het gestelde doel. Ook zullen naar schatting 71.500 onderzoekers kunnen profiteren van ESIF-investeringen in verbeterde onderzoeksinfrastructuren; dit is 55% van de doelstelling. Van deze onderzoekers hadden er 15.000 al toegang tot zulke infrastructuren.

In totaal is ongeveer 55% van het gehele ESIF-budget gealloceerd en is 16% al uitbetaald. Nederland zit boven het EU-gemiddelde; hier is 70% van het totale budget toegewezen en meer dan 20% uitbetaald.

Onderwijs

Ook is 52% van het beschikbare budget voor onderwijs toegewezen aan projecten, ongeveer 25 miljard in totaal. Dit is voornamelijk financiering uit het Europese Sociale Fonds (ESF). Daarnaast is er enig budget beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het ondersteunen van onderwijsinfrastructuren. Met deze fondsen zijn tot nu toe 4,5 miljoen deelnemers ondersteund.

Context

De ESIF zijn de belangrijkste investeringsinstrumenten van de Europese Commissie; meer dan de helft van de totale EU-financiering wordt uitgekeerd via deze vijf fondsen. Voor deze programmaperiode is dat 454 miljard. Dit rapport geeft een weergave van de implementatie van de ESIF door de lidstaten in de eerste vier jaar van de programmaperiode 2014-2020. 

Momenteel vinden de onderhandelingen plaats voor de structuurfondsen voor de periode 2021-2027, waarvoor de Commissie eind mei haar voorstellen heeft gepresenteerd. Hierin is innovatie een prioriteit. Op dit moment is het Parlement aan zet om zijn positie te bepalen.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017
Persbericht Europese Commissie: €405 billion invested in Europe's real economy under the European Structural and Investment Funds
Artikel Neth-ER: Implementatie ESIF boekt zichtbare resultaten voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw mening over het e-cohesion data-uitwisselingssysteem

De Europese Commissie vraagt in een nieuwe consultatie uw mening over het e-cohesion systeem. Dit elektronische data-uitwisselingsysteem werd afgelopen programmaperiode (2014-2020) geïntroduceerd....

Lees meer

Partnerschappen gezocht voor interregionale innovatie

De Commissie is op zoek naar interregionale partnerschappen om innovatieprojecten op te zetten. Een nieuwe pilot call richt zich op het herstel van regio’s na de corona-pandemie door middel van...

Lees meer

Hoera! Interreg is 30 jaar oud, de stand van zaken

Interreg is 30 jaar oud. Het programma stimuleert kennisinstellingen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke uitdagingen en kansen in de regio. Interreg heeft 170 miljoen Europeanen...

Lees meer

Werken de widening-acties als middel om de Europese innovatiekloof te verkleinen?

Europa kampt met een interne onderzoeks -en innovatiekloof die een groot verschil blootlegt tussen de innovatiekracht van West-/Noord-Europese landen en de zogenoemde widening-landen, voornamelijk...

Lees meer