Helft van ESIF-budget voor O&I is toegewezen

20 december 2018

51% van het beschikbare budget voor onderzoek en innovatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen is tot nu toe toegewezen. Dat blijkt uit een rapport van de Commissie over de implementatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen van 2014 tot 2017. Slechts 8% van het budget voor onderzoek en innovatie is al uitbetaald. Ook van het budget gereserveerd voor onderwijs is de helft toegewezen.

Onderzoek & Innovatie

51% van het beschikbare budget voor onderzoek en innovatie (O&I) in de huidige programmaperiode van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) is tot nu toe toegewezen aan projecten. Dat blijkt uit de publicatie 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 van de Commissie. Tot nu toe is 8% van het budget voor O&I uitbetaald. Naar schatting hebben 43.500 bedrijven kunnen profiteren van financiering die samenwerking met onderderzoeksinstellingen stimuleert; 69% van het gestelde doel. Ook zullen naar schatting 71.500 onderzoekers kunnen profiteren van ESIF-investeringen in verbeterde onderzoeksinfrastructuren; dit is 55% van de doelstelling. Van deze onderzoekers hadden er 15.000 al toegang tot zulke infrastructuren.

In totaal is ongeveer 55% van het gehele ESIF-budget gealloceerd en is 16% al uitbetaald. Nederland zit boven het EU-gemiddelde; hier is 70% van het totale budget toegewezen en meer dan 20% uitbetaald.

Onderwijs

Ook is 52% van het beschikbare budget voor onderwijs toegewezen aan projecten, ongeveer 25 miljard in totaal. Dit is voornamelijk financiering uit het Europese Sociale Fonds (ESF). Daarnaast is er enig budget beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het ondersteunen van onderwijsinfrastructuren. Met deze fondsen zijn tot nu toe 4,5 miljoen deelnemers ondersteund.

Context

De ESIF zijn de belangrijkste investeringsinstrumenten van de Europese Commissie; meer dan de helft van de totale EU-financiering wordt uitgekeerd via deze vijf fondsen. Voor deze programmaperiode is dat 454 miljard. Dit rapport geeft een weergave van de implementatie van de ESIF door de lidstaten in de eerste vier jaar van de programmaperiode 2014-2020. 

Momenteel vinden de onderhandelingen plaats voor de structuurfondsen voor de periode 2021-2027, waarvoor de Commissie eind mei haar voorstellen heeft gepresenteerd. Hierin is innovatie een prioriteit. Op dit moment is het Parlement aan zet om zijn positie te bepalen.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017
Persbericht Europese Commissie: €405 billion invested in Europe's real economy under the European Structural and Investment Funds
Artikel Neth-ER: Implementatie ESIF boekt zichtbare resultaten voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO en Commissie geven advies ter bevordering management van ESIF

Om het management van Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de Europese lidstaten te verbeteren, heeft de OESO in samenwerking met de Commissie een aanbevelingsrapport gepubliceerd. Aan de...

Lees meer

Impact ESIF op onderwijs, onderzoek en innovatie

Investeringen onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) hebben een grote impact op onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit blijkt uit het voortgangsrapport van de Europese Commissie...

Lees meer

Nog weinig synergieën tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van...

Lees meer

Ook het Parlement wil een slimmer en duurzamer EFRO

Het Parlement wil het toekomstig cohesiebeleid innovatiever en duurzamer inrichten. Hiermee sluit het standpunt van het Parlement over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen goed aan op...

Lees meer